Pedagogische visie GoodPlanet

De missie van GoodPlanet is een transitie naar een duurzame samenleving via inspiratie en postieve acties. Onze pedagogische visie beschrijft een aanpak om deze missie te realiseren.

We maken in onze pedagogische visie én in ons aanbod een onderscheid tussen workshops en trajecten. Voor workshops (één of meerdere workshops voor een groep) hanteren we de leercirkel van het ervaringsleren.

Het is belangrijk om in onze workshops de leercirkel rond te maken, om een effectief leerproces te realiseren.

Met deze workshops beogen we vooral impact op niveau van het individu: kennis, waarden, emoties, zin om actie te ondernemen, …

De workshops zijn een onderdeel van een breder proces van educatie voor duurzame ontwikkeling, een proces geleid door de organisatie, het bedrijf of de school die onze workshops aanvraagt.



Voor onze trajecten baseren we ons op de theorie van het ‘sociaal leren’.
De verschillende elementen van dit sociaal leren zijn:
© GoodPlanet Belgium

GoodPlanet begeleidt trajecten van sociaal leren in organisaties, samenwerkingsverbanden, scholen en bedrijven. Met deze trajecten beogen we impact op groepsniveau: effectieve gedragsverandering of veranderingen in de concrete context van een groep.

Naast workshops en trajecten werkt GoodPlanet ook aan educatieve pakketten en campagnes. Die worden ingezet op individueel niveau (zoals de workshops) of op groepsniveau (zoals de trajecten).

Tot slot werken we graag op maat van ons publiek: gebaseerd op meervoudige intelligentie, rekening houdend met verschillen in de leefwereld, de leeftijd en de ontwikkeling van de deelnemers. Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen in kwetsbare situaties.

Op basis van evaluaties en het meten van impact, zullen we onze pedagogische aanpak voortdurend aanpassen en blijven verbeteren.