Zamel oude gsm’s in met je school en wordt beloond! 

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Dit kan beter! GoodPlanet, Proximus en Recupel dragen graag hun steentje bij voor een circulaire economie. Doen jullie mee? Door op school een gsm-inzamelactie te organiseren, sla je vier vliegen in één klap:

 1. Breng kostbare materialen opnieuw in omloop. 
 2. Maak jouw leerlingen en hun ouders bewust over de milieu impact en levenscyclus van een gsm/smartphone. 
 3. Je inspanningen worden beloond met gratis ICT-materiaal dat op jouw school aan een tweede leven kan beginnen.
 4. Lagere scholen krijgen een gratis pakket vol biologische moestuinzaden en een kleurrijke zaaikalender van Zie ze groeien bij inschrijving 

Maak jouw leerlingen bewust van de impact en levenscyclus van een gsm en verwerk dit actuele thema in jouw lessen. We ontwikkelden een nieuw lespakket voor lager en voor secundair onderwijs. (hier te downloaden vanaf september 2022)

Hoe verloopt de inzamelactie praktisch?

Voor Vlaanderen:
Je schrijft je school helemaal gratis in voor de inzamelperiode van jouw keuze. De wettelijk toegelaten inzamelperiode duurt voor Vlaanderen 2 weken.

 • Wave 1: 14 t.e.m. 27 november 2022 (deadline inschrijven: 30 september) 
 • Wave 2: 23 januari t.e.m. 5 februari 2023 (deadline inschrijven: 9 december) 
 • Wave 3: 6 t.e.m. 19 maart 2023 (deadline inschrijven 20 januari) 
 • Wave 4: 24 april t.e.m. 7 mei 2023 (deadline inschrijven 10 maart) 
 • Wave 4: 24 april t.e.m. 7 mei 2023 (deadline inschrijven 10 maart) 

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 
De inzamelactie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag wettelijk maar 3 kalenderdagen duren en enkel in secundaire scholen. De actie loopt van14 tem 16 november 2022.  

Verloop
Anderhalve maand voor de inzamelactie start de communicatie via mail en krijgen jullie alle info voor een vlotte inzameling doorgestuurd.
De inzameldoos wordt in de week voor de start van de actie geleverd en in de week na de inzamelactie terug opgehaald. Je begint dus best ruim op voorhand te communiceren naar je leerlingen en hun ouders. 

 • Elektronisch afval inzamelen, mag dat zomaar op elke school?
 • Hoe kunnen we evolueren naar een duurzame levenscyclus voor een gsm of smartphone? 
 • Welke tools bestaan er om mijn leerlingen en hun ouders bij de inzamelactie te betrekken?
 • Wat gebeurt er met de ingezamelde toestellen?
 • Aan welke ICT-beloning mogen we ons verwachten?
 • Wat is het gratis zadenpakket van Zie ze groeien?

Sinds januari 2013 is er een wet goedgekeurd waardoor lagere en secundaire scholen in Vlaanderen gsm’s mogen inzamelen. Kleuterscholen mogen wettelijk gezien niet meedoen aan de gsm inzamelactie! Sinds september 2017 kan dat ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar enkel in secundaire scholen. Opgelet, er zijn enkele belangrijke voorwaarden:

 • Er mogen enkel gsm’s/smartphones toestellen ingezameld worden. Indien er toch andere toestellen zoals laders, gps, tablets,… worden afgegeven, moeten deze in een aparte doos worden ingezameld. Deze toestellen tellen niet mee voor de beloningen en mogen door de school gratis aan het containerpark worden aangeboden.
 • Frequentie: scholen in Vlaanderen mogen éénmaal per kalenderjaar een inzamelactie organiseren. Scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen tweemaal per kalenderjaar een inzamelactie organiseren.
 • Duur: het effectief inzamelen van toestellen mag slechts 14 opeenvolgende kalenderdagen duren in Vlaanderen en 3 opeenvolgende kalenderdagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De campagne rond de inzameling mag uiteraard langer duren. Je begint dus best al ruim op voorhand hierover te communiceren op jouw school.
 • De toestellen moeten verplicht verzameld worden in een door Recupel ontworpen inzamelbox. Deelnemende scholen krijgen die gratis toegestuurd. De box met ingezamelde toestellen wordt op het einde van de actie verplicht opgehaald, ook al is het minimum aantal toestellen om recht te hebben op een beloning (50) niet bereikt.
In dit beknopt dossier staat de levenscyclus van een smartphone stap voor stap beschreven. Je ontdekt welke duurzame initiatieven bestaan en welke keuzes je zelf kan maken.
 • Maak jouw leerlingen bewust van de impact en levenscyclus van een gsm en verwerk dit actuele thema in jouw lessen.   We ontwikkelden een nieuw lespakket voor lager en voor secundair onderwijs. (hier te downloaden vanaf september 2022)  
 • Achtergrondinfo voor de leerkracht vind je in dit dossier. 
 • Download een voorbeeldbrief voor de ouders. 
 • Secundair onderwijs: gratis workshop Grondstoffenjacht over de levenscyclus en recyclage van elektronische toestellen voor 2e en 3e graad secundair onderwijs. Het inschrijvingsformulier voor deze workshop vind je op de webpagina van Grondstoffenjachtterug. Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt. 
De ingezamelde toestellen worden indien mogelijk klaargemaakt voor hergebruik. Is hergebruik geen optie, dan worden ze gerecycleerd zodat de waardevolle grondstoffen gerecupereerd kunnen worden. 

Onze partner Proximus beloont het engagement van jouw school met gratis ICT-materiaal dat aan een tweede leven begint. Afhankelijk van het aantal ingezamelde toestellen (minimaal 50), kan je een keuze maken uit de beste desktops of laptops die we op dat moment kunnen aanbieden. Scholen die meer dan 50 gsm’s inzamelden, kennen we punten toe via een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel houdt, naast leerlingenaantal en aantal ingezamelde toestellen, ook rekening met het totaal aantal deelnemende scholen tijdens een bepaalde inzamelperiode. Het is dus niet zo dat een school per 50 ingezamelde toestellen 1 beloning krijgt. Bovendien is er ook een bovengrens van maximaal 8 beloningen per school en kunnen we slechts toestellen uitdelen zolang de voorraad strekt.

 • Laptops: Core I5 3rd/4th Gen. CPU,2.0 or higher, 4 GB RAM, 160GB HDD or 128GB SSD, min. 14″ display. 1 jaar garantie.
 • Desktops: Core i5 3th/4th Gen. CPU, 2.0 or higher, 4 GB RAM, 250GB HDD + min 19” TFT monitor.  1 jaar garantie.
Lagere scholen krijgen bij inschrijving een gratis pakket vol biologische moestuinzaden en een kleurrijke zaaikalender van Zie ze groeien. GSM’s zijn een onmisbaar onderdeel in ons leven geworden. Tijdig deconnecteren is toch ook belangrijk.  Steek daarom met jouw leerlingen de handen uit de mouwen en connecteer weer met de aarde. Zaai lekkers voor tussen de boterham. Het zadenpakket wordt in maart op jouw school bezorgd.

 

Opgelet: er is een apart inschrijfformulier voor Scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Registratieformulier scholen in Vlaanderen
Registratieformulier scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL)

Het aantal scholen per inzamelperiode is beperkt. Laat het moment van jouw voorkeur niet schieten.

Dit project is een samenwerking met Recupel – een organisatie die afgedankte elektrotoestellen inzamelt, sorteert en recycleert – en kwam tot stand met de steun van Proximus.