Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd

GoodPlanet, Proximus en Recupel dragen graag hun steentje bij voor een circulaire economie. Doen jullie mee? Door op school een gsm-inzamelactie te organiseren, sla je drie vliegen in één klap:

 1. Je brengt kostbare materialen opnieuw in omloop.
 2. Je grijpt de kans om leerlingen en hun ouders te sensibiliseren over de levenscyclus van een smartphone.
 3. Je inspanningen worden beloond met ICT-materiaal dat op jouw school aan een tweede leven kan beginnen.

Onderstaande info dient gelezen te worden vòòr de inschrijving!

 • Elektronisch afval inzamelen, mag dat zomaar op elke school?
 • Hoe verloopt de inzamelactie praktisch?
 • Hoe kunnen we evolueren naar een duurzame levenscyclus voor een gsm of smartphone? 
 • Welke tools bestaan er om mijn leerlingen en hun ouders bij de inzamelactie te betrekken?
 • Wat gebeurt er met de ingezamelde toestellen?
 • Aan welke beloning mogen we ons verwachten?

Sinds januari 2013 is er een wet goedgekeurd waardoor lagere en secundaire scholen in Vlaanderen gsm’s mogen inzamelen. Kleuterscholen mogen wettelijk gezien niet meedoen aan de gsm inzamelactie! Sinds september 2017 kan dat ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar enkel in secundaire scholen. Opgelet, er zijn enkele belangrijke voorwaarden:

 • Er mogen enkel gsm/smartphones toestellen ingezameld worden. Indien er toch andere toestellen zoals laders, gps, tablets,… worden afgegeven, moeten deze in een aparte doos worden ingezameld. Deze toestellen tellen niet mee voor de beloningen en mogen door de school gratis aan het containerpark worden aangeboden.
 • Frequentie: scholen in Vlaanderen mogen éénmaal per kalenderjaar een inzamelactie organiseren. Scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen tweemaal per kalenderjaar een inzamelactie organiseren.
 • Duur: het effectief inzamelen van toestellen mag slechts 14 opeenvolgende kalenderdagen duren in Vlaanderen en 3 opeenvolgende kalenderdagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De campagne rond de inzameling mag uiteraard langer duren. Je begint dus best al ruim op voorhand hierover te communiceren op jouw school.
 • De toestellen moeten verplicht verzameld worden in een door Recupel ontworpen inzamelbox. Deelnemende scholen krijgen die gratis toegestuurd. De box met ingezamelde toestellen wordt op het einde van de actie verplicht opgehaald, ook al is het minimum aantal toestellen om recht te hebben op een beloning (50) niet bereikt.
Je schrijft je school helemaal gratis in voor de inzamelperiode van jouw keuze. Voor Vlaanderen is de inzamelperiode:

 • Wave 1: 15 tem 28 november 2021
 • Wave 2: 31 januari tem 13 februari 2022
 • Wave 3: 14 tem 27 maart 2022
 • Wave 4: 9 tem 22 mei 2022

Een maand voor de start van elke wave wordt de inschrijving voor die wave afgesloten. Ben je te laat met inschrijven kan je je nog inschrijven de volgende wave. Enkel voor de laatste wave moet je dan wachten tot het volgende schooljaar.

De wettelijk toegelaten inamelperiode duurt voor Vlaanderen 2 weken. De inzameldoos wordt in de week voor de start van de actie geleverd en in de week na de inzamelactie terug opgehaald. Je begint dus best ruim op voorhand te communiceren naar je leerlingen en hun ouders.

De inzamelactie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag wettelijk maar 3 kalenderdagen duren. De actie loopt van 22 tem 24 november 2021. De data voor volgend schooljaar moeten nog bepaald worden. De inzameldoos wordt in de week voor de start van de actie geleverd en in de week na de inzamelactie terug opgehaald. Je begint dus best ruim op voorhand te communiceren naar je leerlingen en hun ouders.

In dit beknopt dossier staat de levenscyclus van een smartphone stap voor stap beschreven. Je ontdekt welke duurzame initiatieven bestaan en welke keuzes je zelf kan maken.
De ingezamelde toestellen worden indien mogelijk klaargemaakt voor hergebruik. Is hergebruik geen optie, dan worden ze gerecycleerd zodat de waardevolle grondstoffen gerecupereerd kunnen worden. 

Onze partner Proximus beloont het engagement van jouw school met ICT-materiaal dat aan een tweede leven begint. Afhankelijk van het aantal (minimaal 50) ingezamelde toestellen, kan je een keuze maken uit de beste desktops of laptops die we op dat moment kunnen aanbieden. Scholen die meer dan 50 toestellen inzamelden, kennen we punten toe via een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel houdt, naast leerlingenaantal en aantal ingezamelde toestellen, ook rekening met het totaal aantal deelnemende scholen tijdens een bepaalde inzamelperiode. Het is dus niet zo dat een school per 50 ingezamelde toestellen 1 beloning krijgt. Bovendien is er ook een bovengrens van maximaal 8 beloningen per school en kunnen we slechts toestellen uitdelen zolang de voorraad strekt.

 • Laptops: Core I5 3rd/4th Gen. CPU,2.0 or higher, 4 GB RAM, 160GB HDD or 128GB SSD, min. 14″ display. 1 jaar garantie.
 • Desktops: Core i5 3th/4th Gen. CPU, 2.0 or higher, 4 GB RAM, 250GB HDD + min 19” TFT monitor.  1 jaar garantie.

 

Opgelet: er is een apart inschrijfformulier voor Scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Registratieformulier voor scholen in Vlaanderen
Registratieformulier voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het aantal scholen per inzamelperiode is beperkt. Laat het moment van jouw voorkeur niet schieten.

Dit project is een samenwerking met Recupel – een organisatie die afgedankte elektrotoestellen inzamelt, sorteert en recycleert – en kwam tot stand met de steun van Proximus.