Lespakket GSM voor lager en secundair onderwijs

Maak jouw leerlingen bewust van de impact en levenscyclus van een gsm en verwerk dit actuele thema in jouw lessen. We ontwikkelden een nieuw lespakket voor lager en voor secundair onderwijs – met communicatietools, een thematisch dossier en uitgewerkte lessen in verschillende werkvormen.

Meer info >

Lespakket gsm-inzameling

Zamel oude gsm’s in met je school en word beloond!

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd. Dit kan beter! GoodPlanet, Proximus en Recupel dragen graag hun steentje bij voor een circulaire economie. Doen jullie mee? Door op school een gsm-inzamelactie te organiseren, sla je vier vliegen in één klap:

 1. Breng kostbare materialen opnieuw in omloop.
 2. Maak jouw leerlingen en hun ouders bewust over de milieu impact en levenscyclus van een gsm/smartphone.
 3. Je inspanningen worden beloond met gratis ICT-materiaal dat op jouw school aan een tweede leven kan beginnen.

Maak jouw leerlingen bewust van de impact en levenscyclus van een gsm en verwerk dit actuele thema in jouw lessen.

Hoe verloopt de inzamelactie praktisch?

> Voor Vlaanderen:
Je schrijft je school helemaal gratis in voor de inzamelperiode van jouw keuze. De wettelijk toegelaten inzamelperiode duurt voor Vlaanderen 2 weken.

 • Wave 1: 13 november 2023 t.e.m. 26 november 2023 (deadline inschrijven: 29 september)
 • Wave 2: 15 januari 2024 t.e.m. 28 januari 2024 (deadline inschrijven: 1 december)
 • Wave 3: 4 maart 2024 t.e.m. 17 maart 2024 (deadline inschrijven: 19 januari)
 • Wave 4: 22 april 2024 t.e.m. 5 mei 2024 (deadline inschrijven: 8 maart)

> Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
De inzamelactie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag wettelijk maar 3 kalenderdagen duren en enkel in secundaire scholen. De actie loopt van 21 t.e.m. 23 november 2023.

Verloop
Anderhalve maand voor de inzamelactie start de communicatie via mail en krijgen jullie alle info voor een vlotte inzameling doorgestuurd.
De inzameldoos wordt in de week voor de start van de actie geleverd en in de week na de inzamelactie terug opgehaald. Je begint dus best ruim op voorhand te communiceren naar je leerlingen en hun ouders.


 • Welke tools bestaan er om mijn leerlingen en hun ouders bij de inzamelactie te betrekken?
 • Elektronisch afval inzamelen, mag dat zomaar op elke school?
 • Wat gebeurt er met de ingezamelde toestellen?
 • Aan welke ICT-beloning mogen we ons verwachten?
 • Maak jouw leerlingen bewust van de impact en levenscyclus van een gsm en verwerk dit actuele thema in jouw lessen. We ontwikkelden een nieuw lespakket voor lager en voor secundair onderwijs.

  Lespakket gsm-inzameling

  Wat vind je terug in het lespakket?

  • Communicatie-tools over de GSM inzamelactie in jouw school om er zo een succes van te maken:
   • Vijf verschillende affiches met wist-je-datjes.
   • Een one-pager bedoeld als brief voor de ouders waar je de periode van jouw inzamelactie op kan invullen.
  • Een thematisch dossier met de meest recente achtergrondinfo over de levenscyclus van een GSM.
  • Een kant en klaar lespakket met uitgewerkte lessen in verschillende werkvormen. Het lespakket is opgesteld rond vijf kernprincipes van de Europese afvalstrategie (recycle, repair, reuse, reduce en rethink).
   • Lager onderwijs: een uitgewerkte lesweek (op te delen in kortere activiteiten per dag) met verschillende handige bijlagen per onderdeel.
   • Secundair onderwijs: Uitgewerkte interactieve lessen voor een tijdsduur van 50 minuten (op te delen in kortere activiteiten of indien gewenst met uitbreidingen). Per onderdeel wordt er beschreven welke eindtermen behaald worden.  De leerlingen kunnen ook zelfstandig aan de slag met de interactieve modules en bijlagen.

 • Secundair onderwijs: gratis workshop Grondstoffenjacht over de levenscyclus en recyclage van elektronische toestellen voor 2e en 3e graad secundair onderwijs. Het inschrijvingsformulier voor deze workshop vind je op de webpagina van Grondstoffenjacht terug. Opgelet: het aantal inschrijvingen is beperkt.

Sinds januari 2013 is er een wet goedgekeurd waardoor lagere en secundaire scholen in Vlaanderen gsm’s mogen inzamelen. Kleuterscholen mogen wettelijk gezien niet meedoen aan de gsm inzamelactie! Sinds september 2017 kan dat ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar enkel in secundaire scholen. Opgelet, er zijn enkele belangrijke voorwaarden:

 • Er mogen enkel gsm’s/smartphones ingezameld worden. Indien er toch andere toestellen zoals laders, gps, tablets,… worden afgegeven, moeten deze in een aparte doos worden ingezameld. Deze toestellen tellen niet mee voor de beloningen en mogen door de school gratis aan het containerpark worden aangeboden.
 • Frequentie: scholen in Vlaanderen mogen éénmaal per kalenderjaar een inzamelactie organiseren.
 • Duur: het effectief inzamelen van toestellen mag slechts 14 opeenvolgende kalenderdagen duren in Vlaanderen en 3 opeenvolgende kalenderdagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De campagne rond de inzameling mag uiteraard langer duren. Je begint dus best al ruim op voorhand hierover te communiceren op jouw school.
 • De toestellen moeten verplicht verzameld worden in een door Recupel ontworpen inzamelbox. Deelnemende scholen krijgen die gratis toegestuurd. De box met ingezamelde toestellen wordt op het einde van de actie verplicht opgehaald, ook al is het minimum aantal toestellen om recht te hebben op een beloning (50) niet bereikt.
De ingezamelde toestellen worden indien mogelijk klaargemaakt voor hergebruik. Is hergebruik geen optie, dan worden ze gerecycleerd zodat de waardevolle grondstoffen gerecupereerd kunnen worden. 

Onze partner Proximus beloont het engagement van jouw school met gratis ICT-materiaal dat aan een tweede leven begint. Afhankelijk van het aantal ingezamelde toestellen (minimaal 50), kan je een keuze maken uit de beste desktops of laptops die we op dat moment kunnen aanbieden. Scholen die meer dan 50 gsm’s inzamelden, kennen we punten toe via een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel houdt, naast leerlingenaantal en aantal ingezamelde toestellen, ook rekening met het totaal aantal deelnemende scholen tijdens een bepaalde inzamelperiode. Het is dus niet zo dat een school per 50 ingezamelde toestellen 1 beloning krijgt. Bovendien is er ook een bovengrens van maximaal 8 beloningen per school en kunnen we slechts toestellen uitdelen zolang de voorraad strekt.

 • Laptops: Core i5 5th/6th Gen. CPU, 2.0 or higher, 8 GB RAM, min 128GB SSD, min. 14″ display. 1 jaar garantie.
 • Desktops: Core i5 5th/6th Gen. CPU, 2.0 or higher, 8 GB RAM, min 250GB HDD ou 128 GB SSD + min 22” TFT monitor.  1 jaar garantie.


Registratieformulier scholen in Vlaanderen
Registratieformulier scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (NL)

Het aantal scholen per inzamelperiode is beperkt. Laat het moment van jouw voorkeur niet schieten.


Dit project is een samenwerking met Recupel – een organisatie die afgedankte elektrotoestellen inzamelt, sorteert en recycleert – en kwam tot stand met de steun van Proximus.