De inschrijvingen voor de actie in mei 2021 zijn afgesloten! Volgend schooljaar 2021-2022 organiseren wij nieuwe gsm inzamelacties. Hou hiervoor onze website of onze sociale media in de gaten.

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s gerecycleerd

Door op school een gsm-inzamelactie te organiseren, sla je drie vliegen in één klap:

 1. Je brengt kostbare materialen opnieuw in omloop.
 2. Je grijpt de kans om leerlingen en hun ouders te sensibiliseren over de levenscyclus van een smartphone.
 3. Je inspanningen worden beloond met ICT-materiaal dat op jouw school aan een tweede leven kan beginnen.

Een antwoord op de meest gestelde vragen:

 • Elektronisch afval inzamelen, mag dat zomaar op elke school?
 • Hoe verloopt de inzamelactie praktisch?
 • Hoe kunnen we evolueren naar een duurzame levenscyclus voor een gsm of smartphone? 
 • Welke tools bestaan er om mijn leerlingen en hun ouders bij de inzamelactie te betrekken?
 • Wat gebeurt er met de ingezamelde toestellen?
 • Aan welke beloning mogen we ons verwachten?

Sinds januari 2013 is er een wet goedgekeurd waardoor scholen in Vlaanderen gsm’s mogen inzamelen. Sinds september 2017 kan dat ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar enkel in secundaire scholen. Opgelet, er zijn enkele belangrijke voorwaarden:

 • Frequentie: scholen in Vlaanderen mogen éénmaal per kalenderjaar een inzamelactie organiseren. Scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen tweemaal per kalenderjaar een inzamelactie organiseren.
 • Duur: het effectief inzamelen van toestellen mag slechts 14 opeenvolgende kalenderdagen duren in Vlaanderen en 3 opeenvolgende kalenderdagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De campagne rond de inzameling mag uiteraard langer duren. Je begint dus best al ruim op voorhand hierover te communiceren op jouw school.
 • De toestellen moeten verplicht verzameld worden in een door Recupel ontworpen inzamelbox. Deelnemende scholen krijgen die gratis toegestuurd. De box met ingezamelde toestellen wordt op het einde van de actie verplicht opgehaald, ook al is het minimum aantal toestellen om recht te hebben op een beloning (50) niet bereikt.
Je schrijft je school helemaal gratis in voor de inzamelperiode van jouw keuze. Voor Vlaanderen is de inzamelperiode van 03/05/2021 tem 16/05/2021.

Opgelet: in onze laatste Nieuwsbrief stonden helaas niet de juiste data vermeld. De data hierboven zijn de juiste!

De wettelijk toegelaten inamelperiode duurt voor Vlaanderen 2 weken. De inzameldoos wordt in de week voor de start van de actie geleverd en in de week na de inzamelactie terug opgehaald. Je begint dus best ruim op voorhand te communiceren naar je leerlingen en hun ouders.

De inzamelactie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mag wettelijk maar 3 kalenderdagen duren. De actie liep van 23 tot 26 november 2020. De data voor volgend schooljaar moeten nog bepaald worden. De inzameldoos wordt in de week voor de start van de actie geleverd en in de week na de inzamelactie terug opgehaald. Je begint dus best ruim op voorhand te communiceren naar je leerlingen en hun ouders.

In dit beknopt dossier staat de levenscyclus van een smartphone stap voor stap beschreven. Je ontdekt welke duurzame initiatieven bestaan en welke keuzes je zelf kan maken.
De ingezamelde toestellen worden indien mogelijk klaargemaakt voor hergebruik. Is hergebruik geen optie, dan worden ze gerecycleerd zodat de waardevolle grondstoffen gerecupereerd kunnen worden. 

Onze partner Proximus beloont het engagement van jouw school met ICT-materiaal dat aan een tweede leven begint. Afhankelijk van het aantal (minimaal 50) ingezamelde toestellen, kan je een keuze maken uit de beste desktops, laptops of tablets die we op dat moment kunnen aanbieden. Scholen die meer dan 50 toestellen inzamelden, kennen we punten toe via een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel houdt, naast leerlingenaantal en aantal ingezamelde toestellen, ook rekening met het totaal aantal deelnemende scholen tijdens een bepaalde inzamelperiode. Het is dus niet zo dat een school per 50 ingezamelde toestellen 1 beloning krijgt. Bovendien is er ook een bovengrens van maximaal 8 beloningen per school en kunnen we slechts toestellen uitdelen zolang de voorraad strekt.

 • PC: Core i5 CPU (2de of 3de Gen.) / 4Gb Ram / min. 160Gb HDD / DVD / Windows 10 Professional + geldige licentie. Monitor 19” TFT . 1 jaar garantie
 • Laptop: Core i5 CPU 2,4 – 2,9Ghz (2de of 3de Gen.) / 4Gb Ram/ min. 160Gb HDD of 128 GB SSD/ DVD / min. 14” scherm / WiFi / Windows 10 Professional + geldige licentie. 1 jaar garantie.
Dit jaar (2020) is er, naast de standaard ICT-beloningen, een extraatje: de school die per leerling het meeste toestellen inzamelde (en dit per inzamelwave/periode) wint 25 tickets voor Plopsaland (voor kleuter en lager) / 1 dag gratis workshops begeleid door GoodPlanet (voor secundair).

Opgelet: er is een apart inschrijfformulier voor Scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Registratieformulier voor scholen in Vlaanderen
Registratieformulier voor scholen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het aantal scholen per inzamelperiode is beperkt. Laat het moment van jouw voorkeur niet schieten.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Proximus en Recupel.