De leerlingen van klas 5/6 TSO (optie kunst) van Institut de l’Enfant-Jésus (IEJ) in Etterbeek volgden eind november onze Climate School Workshop. Samen met onze coach Noémie Gevers stonden ze stil bij de oorzaken en gevolgen van klimaatveranderingen. En ze dachten na over oplossingen. Lees mee wat Esther Fotso, hun lerares geschiedenis en geografie, van de workshop vond.

Wat wisten de jongeren duidelijk nog niet en hebben ze nieuw geleerd?
Zij wisten niet dat de gevolgen van de klimaatverandering zo rampzalig zijn voor de planeet (hongersnood, geweld, gewapende conflicten, enz.), kenden de verschillende broeikasgassen niet (zo wisten ze niet dat waterstof ook een broeikasgas is) en waren niet op de hoogte van klimaatvluchtelingen.

Wat was het meest memorabele moment van de workshop?
Dat was toen van de leerlingen actief burgerschap verwacht werd en ze zich echt bewust werden van de ernst van de situatie. Ze moesten twee acties kiezen waarin ze het meest geloven, die op een post-it schrijven, ze uitleggen aan de rest van de klas en ze positioneren op een grafiek met in de x-en y-as impact en haalbaarheid.

Vind je het je rol als leerkracht om dit soort workshops aan te bieden?
Ja, wij moeten als facilitator de leerlingen de nodige instrumenten en hulpmiddelen aanreiken om zich thema’s als deze eigen te maken. Dat zal uiteindelijk tot een mentaliteitsverandering leiden.

Waarom hebben jullie meegedaan?

In het kader van het kunstenaarsparcours van Etterbeek vroegen onze kunstdocenten om in de lessen aandacht te besteden aan de milieuproblematiek. Toen bedacht ik dat het misschien goed zou zijn om een workshop te volgen bij een organisatie die zich daarmee bezighoudt. Via een collega kwam ik bij GoodPlanet terecht.

Hebben jullie achteraf nog iets met de workshop gedaan en zo ja, wat?
Ja, mijn leerlingen hebben achteraf een toets over het onderwerp gehad. En we blijven een beroep doen op de kennis, bijvoorbeeld als we het over ontbossing hebben of over energieafhankelijkheid in de EU. En in het kader van de actualiteit kwam het onderwerp aan bod door te praten over COP27, de Green Deal, enz.

Zie je je leerlingen na de workshop in een ander licht?
Ja, ze zijn zich meer bewust van de klimaatcrisis. Overigens organiseert OSCARD-project momenteel een bewustmakingscampagne Samen naar zero afval, Zero afval thuis op 5 manieren, die leerlingen aangemoedigt hun afval gescheiden te sorteren. Onze studenten zijn helemaal geen klimaatsceptici. Ze handelen steeds meer als eco-burgers.

Wat wil je andere leerkrachten nog meegeven?

Ik zou hen willen aanmoedigen om ook dergelijke initiatieven te nemen: ze verrijken de leerstof. En ze dragen bij tot gedragsverandering – zo kunnen we behouden wat de planeet ons biedt. Wat mij betreft dragen workshops als deze bij tot de algehele ontwikkeling van onze leerlingen. Heel concreet is het in verband met deze workshop verstandig dat je als leerkracht vooraf de video’s bekijkt en met de leerlingen werkt rond hun denkbeelden. Mijn leerlingen heeft het alvast echt geholpen om het onderwerp beter te begrijpen, vooral de meer wetenschappelijke aspecten. De video’s en andere leermiddelen zijn zeer leerzaam.

Wil je nog iets toevoegen?
Naar mijn mening zijn alle belangrijke zaken behandeld. Bedankt om naar onze school te komen. En blijf dit mooie project zeker op andere scholen voortzetten!


Esther Fotso
Leerkracht geschiedenis en aardrijkskunde
A l’Institut de l’Enfant-Jésus
Rue Général Leman 74,
1040 Etterbeek
Brussel, 13/12/2022

Hier vind je meer info over de Climate School Workshop