Ga met je leerlingen de dialoog aan over het klimaatvraagstuk.


Een klimaatworkshop op maat van de 2de en 3de graad secundair onderwijs.


In deze workshop staan je leerlingen stil bij de oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering. En ontdekken ze samen de systemische verbanden van het complexe probleem.
Maar ook bedenken ze oplossingen die ze zelf of met de klas/school verder kunnen uitwerken.
Deze klimaatworkshop is helemaal op maat van de 2de en 3de graad secundair onderwijs.

De troeven van deze workshop

 • Je introduceert het onderwerp klimaat in je aardrijkskunde- of wetenschapsles.
 • Je leerlingen komen meer te weten over klimaatverandering, de oorzaken en de gevolgen.
 • Gebruik makend van ‘Klimaat Fresk’*-spelkaarten worden verbanden gelegd tussen verschillende elementen van het klimaatvraagstuk.
 • De video’s en quizzen** van de online ‘AXA Climate School’- training helpen de sleutelconcepten van klimaatverandering te begrijpen.
 • Na de workshop heb je de nodige inspiratie om zelf en met de klas/school actie te ondernemen en heb je toegang tot de ‘AXA Climate School’-video’s.
 • Je beleeft samen een leuke klasactiviteit!

*De ‘Klimaat Fresk’ is een interactief kaartspel gebaseerd op wetenschappelijke gegevens omtrent de klimaatverandering. De spelkaarten geven visueel alle componenten van klimaatverandering weer (oorzaak en/of gevolg). Bedoeling is jongeren speels te informeren en hen bewust te maken van de klimaatproblematiek. Het spel stimuleert verder de cohesie binnen de groep, legt de oorzaak-gevolgrelaties van het klimaatprobleem bloot en zet leerlingen aan tot actie.

**De video’s van de module ‘Het grote Klimaatsysteem’ zijn een waardevolle inleiding op onderwerpen als: het broeikaseffect, de Keeling-curve, klimaat kantelpunten, … Het omvat animatiefilmpjes, verduidelijkende grafieken, leuke weetjes, quizzen, interviews met wetenschappers en experts, …


Praktisch

 • Doelgroep: 2de en 3de graad middelbare school (alle types , vanaf 14 jaar)
 • Locatie: in je klas
 • Duur: 1 workshop = 2 lesuren (2×50 minuten)
 • Wanneer:  We plannen samen de workshop tussen april 2022 en juni 2022
 • Opgelet: max. 25 leerlingen per klas
 • Prijs: Gratis

Schrijf je klas in

Dit project is mogelijk dankzij de steun van AXA Belgium.