Wanneer kan je welk deel van welke plant plukken?

De aandacht voor wildplukken past helemaal in de trend om dichter bij de natuur te leven. Onder wildplukken verstaan we in eerste instantie het plukken van eetbare delen (blad, vrucht, wortel, bloem, stengel ) van wilde gewassen in de natuur. Begin er wel niet onbezonnen aan. Hou steeds de belangrijke basisregels die je op de kalender terugvindt in gedachten.

Bekijk de wildplukkalender

Wildplukken doe je op eigen risico. GoodPlanet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de interpretaties van de informatie in de wildplukkalender.