De stad Brussel zoekt lagere en secundaire scholen om een nette stad te realiseren. Want een propere buurt creëer je samen. Scholen en leerlingen spelen hierin een belangrijke rol.

Geef je les in een lagere school in Brussel stad, Laken, Haren of Neder-Over-Heembeek? Het Brusselse stadsbestuur geeft je de gelegenheid om:

 • Gratis deel te nemen aan twee workshops over openbare netheid voor leerlingen van de lagere school van het derde tot zesde leerjaar.
 • Met twee klassen uit het secundair gratis ondersteuning te krijgen voor 8 bijeenkomsten gedurende één schooljaar. De leerlingen kunnen een idee ontwikkelen en uitvoeren om het bewustzijn onder leerlingen te vergroten.

> Twee ateliers voor de lagere school

 • Atelier n°1 (2x50minutes)
  Tijdens deze workshop gaan je leerlingen als echte netheidsjournalisten op onderzoek in en rond de school. Samen denken ze na over respect voor de openbare ruimte en ieders rol hierin.
  Het eerste deel van deze workshop vindt plaats in het klaslokaal, het tweede deel in de buurt, rond de school.

 • Atelier n°2 (2x50minutes)
  Je leerlingen komen in actie door samen met een veegploeg van de stad Brussel zwerfvuil te ruimen. Ze kunnen de veegploeg interviewen om de zichtbaarheid van een job die vaak ‘onzichtbaar’ is, te verhogen. Ze stellen vervolgens een identiteitskaart op van de verschillende soorten afval die zijn ingezameld en van de zero-waste alternatieven.
  Het eerste deel van deze workshop vindt plaats in de buurt van de school (voor de inzameling van zwerfvuil) en het tweede deel in het klaslokaal.

Praktisch
 • Doelgroep: leerlingen van het 3e tot 6e leerjaar
 • Duur: 2 x 50 minuten (idealiter in dezelfde week of met een week tussen de twee workshops)
 • Locatie: in de klas en in de buurt rond school
 • Wanneer: we plannen de workshops samen, in schooljaar 2024-2025.
 • Tips:
  • Schrijf idealiter twee klassen van jouw school in. Zo vergroot je de impact van deze workshop op schoolniveau.
  • Betrek het onderhoudspersoneel bij deze workshop opdat zij hun ervaringen en/of moeilijkheden met de leerlingen kunnen delen. Zo kan je tot constructieve oplossingen komen.
 • Prijs: gratis

Voor de verlenging van dit project in schooljaar 2024-2025 wachten wij nog op goedkeuring van de Stad Brussel.

Inschrijving lager onderwijs

> Ondersteuning in het secundair voor een langetermijnproject (8 bijeenkomsten)

We bieden ondersteuning aan twee klassen in dezelfde school van het 4de tot het 6de secundair, voor 8 bijeenkomsten in de loop van een schooljaar. Eén Franstalige school en één Nederlandstalige school zullen van deze ondersteuning kunnen genieten.

Tijdens de begeleiding krijgen de leerlingen de vraag om een bewustmakingsproject te ontwikkelen, gebaseerd op de theorie van ‘nudging’ (psychologische prikkels die gedrag/motivatie beïnvloeden), rond openbare netheid.

Het doel van de ondersteuning is het bedenken en uitvoeren van een evenement/project voor de hele school, waarbij alle leerlingen van de school betrokken zijn. Idealiter gaat het om een ontwikkeling die zichtbaar blijft (langduriger effect met grotere impact).

Praktisch
 • Doelgroep: twee klassen van het secundair onderwijs – 4de tot 6de secundair (enkel voor scholen in de gemeenten Brussel, Laken, Haren of Neder-Over-Heembeek).
 • Duur: 8 bijeenkomsten tijdens het schooljaar (bijeenkomst 1 met de leerkracht en 7 bijeenkomsten met de klas). Elke sessie duurt 2 x 50 minuten.
 • Locatie: in de klas, in de school en in de buurt rond school.
 • Wanneer: we plannen de workshops samen, in schooljaar 2024-2025.
 • Tip:
  Betrek het onderhoudspersoneel bij deze workshops, zodat zij hun ervaringen en/of moeilijkheden met de leerlingen kunnen delen. Zo kan je tot constructieve oplossingen komen.
 • Prijs: gratis

Voor de verlenging van dit project in schooljaar 2024-2025 wachten wij nog op goedkeuring van de Stad Brussel.

Inschrijving secundair onderwijs


In samenwerking met de Stad Brussel.