Leerlingen bewust maken van klimaatkwesties via het thema energie

Een project voor scholen van de Stad Brussel

Met de hulp van tien voortrekkersklassen – uit het 5e en 6e leerjaar en het 1e en 2e middelbaar – wordt de hele schoolgemeenschap gesensibiliseerd. Ondersteund door onze duurzaamheidscoaches leren  ze eerst over het thema energie (de bronnen, toepassingen, fossiele en hernieuwbare energie, …) en ook klimaatverandering.

Vervolgens ondernemen ze een speurtocht naar energieverspilling op school en denken ze op basis van de resultaten samen na over oplossingen.  Ze stellen ook een concreet actieplan op om het energieverbruik op school te verminderen en zo hun CO2-voetafdruk te verkleinen.

Dankzij de samenwerking met de ‘energiecel’ van de Stad Brussel worden de energieverbruiksgegevens van de school gemonitord om zo de impact van de acties binnen de school beter te kunnen evalueren.

Naast drie ontmoetingen met de voortrekkersklas wordt er binnen de school ook een ecoteam samengesteld om mee het project te begeleiden en alle betrokkenen rond de tafel te brengen: gemotiveerde leerkrachten, directie, ondersteunend personeel, …


Dit project wordt georganiseerd in samenwerking met de Stad Brussel.