Educatief pakket: Het loopt gesmeerd als je olie recycleert!

Wanneer men het heeft over recycleerbaar afval, denk je misschien niet meteen aan olie. Bepaalde sectoren – zoals de garage-, landbouw- en transportsector – hebben gebruikte smeerolie afkomstig van voertuigen of machines als afvalproduct. Deze gebruikte olie noemen we ook ‘afvalolie’. Gelukkig is ook deze afvalolie  perfect recycleerbaar via Valorlub!

Er zijn drie goede redenen om afvalolie te recycleren:

  1. Het is verplicht.
  2. Het is goed voor het milieu.
  3. Je krijgt onder bepaalde voorwaarden een premie.

Maar hoe begin je hieraan als bedrijf, organisatie of zelfs als school?
Leid je leerlingen op tot de werknemers van morgen! Het loopt gesmeerd als je olie recycleert! is een kant-en-klaar educatief pakket voor in de klas (met zelfs een extra luik bedoeld voor de stageplaats).

Wat houdt het educatief pakket in?

  • Waarom moet je als bedrijf, organisatie of school gebruikte smeerolie of industriële olie correct beheren en laten verwerken?
  • Hoe kan je hiervoor een premie ontvangen?
  • Ga met elkaar in debat, speel de quiz en laat de leerlingen zelf het interview uitvoeren op hun stageplek.
  • We bieden je een kant-en-klare PowerPoint om als basis te gebruiken.
  • We sommen voor jou de eindtermen op die je bereikt met dit pakket.
  • Ontvang 2 posters voor in de klas en voor elke leerling een sticker.

Het pakket is gratis en bestemd voor de 2e en 3e graad SO – studierichtingen automechanica en landbouw.

Ik ontvang graag het educatief pakket

Een project in samenwerking met Valorlub.