De ‘Klimaatkid’ komt naar je toe! De missie van dit sympathieke personage ‘uit de toekomst’ is duidelijk: duidelijk maken aan kinderen van de 3de graad lager onderwijs wat klimaatontregeling betekent en hoe zij kunnen meewerken aan een klimaat-neutrale stad.

De ‘Klimaatkid’ komt uit het jaar 2050, het jaar waarin steden volledig klimaatneutraal moeten zijn om de huidige generatie te mobiliseren om bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere stad. Hij oogt erg futuristisch: op zijn jas zitten zonnepanelen, hij draagt milieuvriendelijke kledij en met zijn VR-bril kan hij producten scannen en controleren hoe duurzaam ze zijn.

In een tweejarig traject komt de ‘Klimaatkid’ langs om samen met de kinderen te leren over het klimaat.

  • In het eerste jaar ligt de nadruk op de beperking van de klimaatontregeling (maatregelen om de omvang ervan te verminderen): de leerlingen ontdekken het verband tussen energie en klimaat en de mogelijke acties op hun niveau. Ook duurzame mobiliteit komt aan bod.
  • In het tweede jaar proberen we de leerlingen voor te bereiden op de noodzakelijke aanpassingen aan de gevolgen van de klimaatontregeling (bv. droogte, hitte en extreme neerslag …) door middel van workshops over natuur en water.

De workshops worden gevolgd door een opdracht die moet resulteren in een naar vorm vrij te kiezen presentatie voor de bevoegde schepenen en voor de directie van de school. Op die manier kan er volop ingezet worden op maatregelen binnen en buiten de school. Tijdens het slotevenement geven de leerlingen hun presentatie en krijgt de school een ‘Klimaatkid-plaatje‘.

Dit project wordt geïnitieerd en ondersteund door de stad. De deelnemende scholen ontvangen dit klimaattraject dus gratis. De selectie van de scholen gebeurt door de stad zelf, GoodPlanet neemt contact op met de scholen voor de praktische organisatie van het project.

Pluspunten van dit traject

  • Ruim getest en goedgekeurd door stad Vilvoorde.
  • Stelt jongeren in staat om verschillende uitdagingen in hun nabije omgeving aan elkaar te linken.
  • Stelt jongeren in staat hun vragen en bezorgdheden rond klimaatontregeling om te zetten in positieve acties.
  • Creëert draagvlak voor lokale klimaattransitie.

Extra mogelijkheden binnen het traject

  • Participatie/communicatie
Er kan ook een extra workshops rond participatie/communicatie georganiseerd worden zodat de leerlingen ook in heel de school en buitenschools aan de slag kunnen met de thema’s.

Contact: Camille De Herdt | +32 (0)473 13 38 69 | c.deherdt@goodplanet.be