Wist je dat conventionele en industriële landbouw de belangrijkste oorzaak is van het verlies aan biodiversiteit op wereldschaal? En dat deze verantwoordelijk is voor 90% van de wereldwijde ontbossing?

De manier waarop we ons voedsel produceren en consumeren heeft een enorme impact. Sinds de 19e eeuw, en vooral sinds de jaren 1950, is geïndustrialiseerde, gestandaardiseerde en geglobaliseerde landbouw de norm geworden. Ontbossing, monocultuur, kunstmest, pesticiden, irrigatie, standaardisatie en mechanisatie zijn allemaal factoren in dit model. Factoren die bijdragen aan de uitputting van de bodem, het verdwijnen van soorten en het uit balans raken van hun leefomgeving.

Dit landbouwsysteem is de belangrijkste factor in de achteruitgang van het milieu en de belangrijkste oorzaak van het verlies aan biodiversiteit op het land.

Een paar cijfers die dit bevestigen.

Landbouw (vooral industriële landbouw) gebruikt 70% van het beschikbare zoetwater op aarde. Hij is ook verantwoordelijk voor 78% van de vervuiling van mariene systemen.


Ook de bodem wordt aangetast. Landbouw is verantwoordelijk voor 90% van de wereldwijde ontbossing. En wereldwijd is 1/3 van de landbouwgrond al geërodeerd en onvruchtbaar.


Als we niets doen om de gevolgen van de geïndustrialiseerde landbouw aan te pakken, zal de nadelige weerslag ervan op ecosystemen tegen 2050 waarschijnlijk verdubbelen …

Wil je meer weten over de impact van ons voedsel op de biodiversiteit? Wil je in de klas over dit onderwerp praten? Bezoek dan Planeet Biodiversiteit. Dit platform wil kinderen en jongeren informeren over en bewust maken van de uitdagingen rond biodiversiteit en ze leren hoe we die in stand kunnen houden.

Planeet Biodiversiteit is een initiatief van de FOD Volksgezondheid , Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, WWF-België en GoodPlanet Belgium.