Persbericht – 10 juli 2022

Meer dan 1000 Belgen sprongen mee voor een betere waterkwaliteit

Afgelopen middag was het weer zover. Duizenden burgers over heel Europa sprongen om klokslag 15 uur in lokale rivieren om aandacht te vragen voor de kwaliteit van onze waterlopen. GoodPlanet Belgium coördineert de Big Jump in België. Dit jaar werden er in ons land 17 jumps georganiseerd. Meer dan 1000 Belgen sprongen mee.

Jo Van Cauwenberge, directeur GoodPlanet: “Duurzaam beheerde waterlopen zijn vitaal voor onze samenleving. Momenteel voldoet geen enkele waterloop aan de norm. Dat wordt in periodes van hitte, droogte en dreigende klimaatverandering eens te meer duidelijk. Zondag laten we zien dat we als burgers wakker liggen van de waterkwaliteit van onze rivieren.”

Het is slecht gesteld met onze rivieren

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (Zie voor meer info: VMM) omschrijft de belangrijkste richtlijnen voor ons Vlaams waterbeleid. Deze verplicht ons om tegen 2027 ál onze waterlopen in goede kwaliteit te hebben. Momenteel voldoet geen enkele waterloop aan de norm die hier wordt vooropgesteld en dat is natuurlijk een triestige zaak. Maar er is nog slechter nieuws: meer dan de helft van de waterlopen kent geen verbetering, en sommige gaan zelfs achteruit, hoewel dit expliciet verboden is volgens de KRW.

De plannen die nu voorliggen, de Vlaamse vertaling van die KRW (de zogenaamde stroomgebiedbeheerplannen), die dus zouden moeten zorgen voor ons waterbeleid, zijn ondermaats. De plannen die er liggen om onze rivieren te verbeteren omvatten nog geen 10% van de 195 waterlopen.

Beleidsmakers hebben het waterbeheer steeds afgestemd op een intensieve landbouw en de niet-aflatende bouwwoede. Dit heeft gezorgd voor watervervuiling en het te snel afvoeren van water. Daardoor zijn onze waterkwaliteit en waterkwantiteit aanzienlijk verslechterd.

Big Jump brengt dit, sinds 2005, jaarlijks onder de aandacht en herinnert iedereen aan de nakende deadlines en het belang van proper natuurlijk water.

De oplossingen zijn gekend

Zowel de oorzaken als de oplossingen zijn door het beleid gekend. Zij zijn nu echt aan zet om iets aan onze waterkwaliteit te doen. De ambitie moet zijn om te focussen op het verbeteren van de waterkwaliteit en het tegengaan van nog lagere grondwaterstanden. Hier zijn verschillende oplossingen voor: pak de overbemesting daadkrachtig aan, voorzie een noodzakelijke hoeveelheid water voor natuur, maak van de wateraudit voor bedrijven een verplicht onderdeel van de vergunningsaanvraag, voorzie in de plannen een actie rond open zwemwater in steden en gemeenten. En tenslotte de rioleringsproblematiek: in Vlaanderen zijn nog steeds meer dan 400.000 woningen niet aangesloten op de riolering. Het afvalwater gaat er rechtstreeks de beek in. De 10 % ontbrekende rioleringen moeten versneld aangelegd worden.

17 Big Jumps in België

De afgelopen twee jaar waren de Big Jumps eerder klein. Tijdens de 18de editie van Big Jump dit jaar, deden meer dan 1000 springers en duizenden supporters doorheen België mee. Over heel Europa werden er verschillende Big Jumps georganiseerd. In België waren er 17 lokale organisaties die enthousiast waren om een Big Jump op touw te zetten om het publiek mee te laten springen voor betere waterkwaliteit.

 

In Vlaanderen

In de Stad Harelbeke sprongen ze t.h.v. de pontons van de Harelbeekse Kanovereniging. Ook het lokaal bestuur Dendermonde organiseerde dit jaar weer een Big Jump aan het Sas. In Zwalm sloegen het bezoekerscentrum Natuurpunt Vlaamse Ardennen, gemeente Zwalm & Milieufront Omer Wattez de handen in elkaar. Tijdens en na het springen konden deelnemers en toeschouwers genieten van een terrasje, een wandeltentoonstelling over waterkwaliteit en verschillende infostandjes. In Tienen sprongen Natuur en Netwerk Milieu Tienen al voor de 10de keer in de Gete. Daar ging de Big Jump door aan de brug over de Gete in de Pastoorstraat Groot-Overlaar. In Lokeren maakten ze er een dagvullend programma van. Daar vonden ook de Moazoartfeesten plaats vandaag. Om 15 uur werd er gesprongen in de Durme vanaf de aanlegsteiger aan het Josephine Charlottepark. De dag sloot om 17 uur af met een concert van Festiveló. Ook in Gent stonden er heel wat waterschoenen te trappelen om in het water te springen om aandacht te vragen voor proper water. De sprong gebeurde in daar Jachthaven Portus Ganda, waar Schelde en Leie samenkomen – geen betere plaats mogelijk om aandacht te vragen voor proper en duurzaam beheerd oppervlakte- en grondwater. Feest en Cultuur Machelen organiseerde de Big Jump aan de Oude Leiearm. Natuurpunt Markvallei in Hoogstraten nam dit keer kleinschalig deel aan de activiteit: hun voorzitter en onder-voorzitter sprongen om 12 uur vanaf de voormalige stuw van De Mark bij natuurgebied De Aschputten in het water. In Oudenburg kon je mee in de vaart springen voor proper water bij de steiger van ’t Spaans Tolhuis. En ook Sporta Spots zette zich met veel enthousiasme achter deze actie en organiseerde een Big Jump op Sporta Spot Maasland in Maaseik. Springers konden na de jump gratis genieten van 2u kajak, kano, sup of vlot. In Brugge ten slotte organiseerde de sportdienst van Stad Brugge een Big Jump in zwemzone Coupure.

 

In Wallonië

Ook in Wallonië vonden er verschillende Big Jumps plaats. In Rochefort organiseerde Centre des Jeunes et de la Culture een feestelijke dag: muziek, amusement en lekker eten, om te praten over water in al zijn vormen en plezier te maken.  In Wépion, sprongen ze om 12 uur stipt in het water! De organisatie daar was in handen van RCNSMAVIRON. In Namen gingen Amis de la Terre om 12 uur het water in. Hun doel op lange termijn: zwemmen in de Maas voor iedereen tegen 2027. In Hoei organiseerde Cool Huy de Big Jump. Een historische deelnemer van de Belgische Big Jump, die elke keer weer veel deelnemers verzamelt. En tot slot, in de provincie Luxemburg organiseerde Alba een Big Jump op de Etang-Rémy in Habay-la-Neuve et au Lac de Conchibois à Saint-Léger.

 

Contact
Sophie Dierickx | 0486 63 48 23 | s.dierickx@goodplanet.be