B@SEBALL

Biodiversity at School Environments Benefits for ALL

Wetenschappelijk onderzoek, ondersteund door BELSPO
In scholen verspreid over België onderzoeken we het positief effect van biodiversiteit in en rond de school op de fysieke en mentale gezondheid van de leerlingen. We bekijken ook wat de kansen zijn om, via biodiversiteit in de schoolomgeving, gezondheidsongelijkheid onder kinderen te verminderen.

We merken dat speelplaatsen steeds groener worden, maar er is nog veel werk aan de winkel. De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor het ontwerp en beheer van speelplaatsen en schoolomgevingen, alsook voor relevant overheidsbeleid, onderwijs en gezinsleven.

We vergelijken de impact tussen verschillende scholen op basis van verscheidene criteria, in zowel rurale als urbane gebieden. Via verschillende onderzoeksmethoden (vragenlijsten, onderzoek op de speelplaats,…) verzamelen we data. De microbiële blootstelling bijvoorbeeld wordt gemeten via bladeren van buitenplanten, bodemstalen en uitstrijkjes in de neusholte. Tijdens de verschillende fases van het onderzoek worden leerlingen en leerkrachten zo sterk als mogelijk betrokken.

Met wie?

Het onderzoek wordt geleid door Universiteit Antwerpen, in samenwerking met Sciensano, INBO, UCLouvain; MOS en GoodPlanet staan in voor de samenwerking met scholen (resp. voor Vlaanderen en Brussel & Wallonië).
We richten ons op klassen van het 4e en 5e leerjaar.

Projectverloop

Het project verloopt in verschillende fases:

  • 2020: methodologie en samenwerking tussen partners uitwerken. Selectie van scholen op basis van omgevingsfactoren.
  • 2021: start samenwerking met scholen
  • 2021-2022: onderzoek in scholen en verzameling van gegevens
  • 2022-2023: verwerking van de gegevens
  • 2024: communicatie van de resultaten

 

Het project is een samenwerking van verschillende partners, met steun van BELSPO.