Persbericht – 25 april 2022

Jette, 25 april – Vandaag kregen vijftig Waterambassadeurs van het Jetse Sint-Pieterscollege hun diploma van drie jaar Waterklassen. Ze konden al hun opgedane kennis meteen gebruiken om hun ‘Schepen van Water’ Bernard Van Nuffel vragen te stellen en aanbevelingen doen over het lokale waterbeleid. Kan het regenwater van de gemeente misschien hergebruikt worden door de brandweer?

In de Waterklassen, een pilootproject van GoodPlanet, leerden twee klassen van het Sint-Pieterscollege in Jette drie jaar lang alles over duurzaam waterbeleid. De educatieve benadering gaat veel verder dan eenvoudige tips & tricks om spaarzaam om te gaan met water. De leerlingen leren ook hoe water op schoolniveau beter beheerd kan worden – denk aan infiltratie en groendaken – en over goed lokaal en globaal waterbeleid. Betty Eggermont van de Brede School in Jette is alvast heel enthousiast over deze aanpak en het effect op de leerlingen: “Dit is een schoolvoorbeeld –awel ja- van ‘levensecht leren’: kinderen die op verkenning gaan in de buurt, die zich vragen stellen, op onderzoek uitgaan en zich gaandeweg een mening vormen. Doorheen het traject leren ze ook over de lokale beleidsvoering, en ontwikkelen ze de nodige skills om in dialoog te gaan met de lokale schepen. Een vingeroefening in wereldburgerschap, zeg maar.”

Deze kennis kon vandaag meteen in de praktijk worden gebracht. De Schepen kreeg vragen voorgeschoteld zoals of het Jetse regenwater opgevangen zou kunnen worden voor het in het kanaal terechtkomt om het te gebruiken voor andere zaken, bijvoorbeeld door de brandweer? Bernard Van Nuffel: “Door de overwelving van waterwegen en de verharding van openbare ruimte zijn we blind geworden voor de nauwe band die bestaat tussen stad en water. Dankzij de Waterklassen worden kinderen opnieuw bewust van het belang van water in de stedelijke omgeving en van het beheer ervan als gemeenschappelijk goed. De voorstellen voor een beter waterbeheer die ze mij vandaag voorlegden, getuigen van gezond verstand en creativiteit.”

De Waterklassen werden opgestart door GoodPlanet dankzij financiële steun van Rotary en GBL.

GoodPlanet hoopt deze unieke Waterklassen te kunnen uitrollen in het hele land. Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet: “We zien het nu al dat er iets ernstig mis is met ons water. Zowel met de kwaliteit, geen enkele van onze waterlopen haalt de Europese doelstellingen, als met de kwantiteit. Het is ofwel te nat of te droog en dit zal in de toekomst alleen maar erger worden. Daarom is het belangrijk om de jeugd in het hele land te inspireren en te activeren voor duurzaam waterbeheer.”

Waterklassen Brussel maakt deel uit van een globale strategie van GoodPlanet om samen met de publieke watersector in Vlaanderen, Wallonië en Brussel jonge waterambassadeurs op te leiden. Deze waterambassadeurs inspireren hun omgeving voor een duurzamer water- en klimaatbeleid.

 

Contact
Ayla Kiran – GoodPlanet – 0470 66 19 09 – a.kiran@goodplanet.be