Aardwarmte – of diepe geothermie – vormt een onmisbare schakel in de hernieuwbare energiemix van de toekomst. VITO bouwde in Mol de eerste diepe geothermiecentrale in Vlaanderen en levert pionierswerk om diepe geothermie grootschalig uit te rollen in Vlaanderen. Op de site werd eveneneens een leercentrale rond diepe geothermie en warmtenetten opgestart.

Sinds 2015 voorziet GoodPlanet rondleidingen in deze leercentrale. Er kwamen al meer dan 7000 jongeren met hun leerkrachten op bezoek.

Een bezoekje aan deze centrale is even indrukwekkend als fascinerend en geeft hoop dat in de toekomst duurzame energieproductie lokaal en eenvoudig te realiseren is.

 • Rondleiding aardwarmtecentrale
 • De geothermiecentrale op bezoek bij jou op school! Workshop aardwarmte in proefjes en workshop duurzame stad van de toekomst
 • Online leeromgeving 'Aardwarmte' en 'Vitopolis': modules over onderzoeksthema’s van VITO
 • Programma halve dag
  Een ervaren coach van GoodPlanet neemt je leerlingen op sleeptouw doorheen de centrale. Wat mag je verwachten tijdens de rondleiding? De leerlingen staan letterlijk in een 4m hoge maquette van de ondergrond, nemen deel aan een interactieve quiz en via augmented reality ontdekken ze alle mogelijkheden van deze energiebron. Ze bezoeken ook een demonstratiewoning die aangesloten is op het warmtenet.
  • Doelgroep: 3e graad lager onderwijs en secundair onderwijs
  • Duur: halve dag = 120 minuten
  • Periode: beschikbaar tot eind juni 2022
  • Gratis!

Een klasbezoek kan enkel worden gereserveerd via online inschrijving. Gelieve PER KLAS een formulier in te vullen en te versturen. Na inschrijving contacteert een medewerker van GoodPlanet je om concreet af te spreken.
Opgelet, elke klas zorgt voor eigen vervoer van en naar de leercentrale in Mol. In de leercentrale zelf zijn geen voorzieningen om te lunchen.

Ik schrijf mijn klas in

Laat de geothermiecentrale naar je school komen. We bieden 2 modules van elk 1 lesuur aan. Deze kunnen ook perfect gecombineerd worden.

In de workshop aardwarmte in proefjes ontdekken de leerlingen ervaringsgewijs verschillende aspecten van aardwarmte. De workshop is opgebouwd uit leerhoeken. Elke leerhoek benadert aardwarmte vanuit een verschillend vak: fysica, aardrijkskunde, economie/wiskunde en mens & maatschappij worden behandeld.

In de workshop duurzame stad van de toekomst maken leerlingen kennis met duurzaam verwarmen en koelen, water- en afvalbeheer en een gezonde luchtkwaliteit. De leerlingen vertrekken vanuit een hedendaagse stad en nemen de rol op van onderzoekers. Ze informeren elkaar, werken oplossingen uit en trekken conclusies.

 • Doelgroep: 4e, 5e en 6e jaar secundair onderwijs
 • Duur: elk 1 lesuur
 • Periode: beschikbaar tot eind juni 2022
 • Gratis!

De workshops kunnen enkel worden gereserveerd via online inschrijving. Gelieve PER KLAS een formulier in te vullen en te versturen. Na inschrijving contacteert een medewerker van GoodPlanet je om concreet af te spreken.

Ik schrijf mijn klas in

Ter aanvulling van een rondleiding in de geothermiecentrale in Mol, bieden we ook een volwaardige online leeromgeving aan. Je kan dus thuis of in de klas leren over aardwarmte, CO2, plastics, binnenluchtkwaliteit en aardobservatie. Sit back and relax?! Dat dacht je maar … Deze interactieve modules vragen aandacht en focus.

Voor de leerkracht zijn er ook uitgebreide leerkrachtenhandleidingen beschikbaar die je hieronder gratis kan aanvragen.

 • Online leeromgeving Aardwarmte
  Leerlingen maken kennis met de leercentrale aardwarmte van VITO in Mol. In deze online leeromgeving komen de klimaatcrisis en de vraag naar hernieuwbare energie, de voorbereidende fase (geologie, boren) en de dagelijkse werking van de centrale (het geothermisch circuit, warmtenet en elektriciteitsproductie) aan bod. De leerlingen worden aangespoord om zelf na te denken en verbanden te leggen tussen de leefwereld en de leerstof.

 • Online leeromgeving Vitopolis
  Benieuwd naar de andere onderzoeksthema’s van VITO? Vanuit de online leeromgeving aardwarmte kan je doorklikken naar de online leeromgeving Vitopolis. Hier vind je heel wat uiteenlopende thema’s zoals CO2, plastic, binnenluchtkwaliteit en aardobservatie (remote sensing). De online leeromgeving Vitopolis is een modulair pakket. Jij, als leerkracht, beslist welke modules je met je leerlingen wil doen.
  • Module CO2
   Met stip het bekendste broeikasgas: koolstofdioxide. Maar hoeveel we er ook over gehoord hebben, zo weinig weten we er echt van. Het eerste deel is gericht op algemene kennis: Wat is het versterkt broeikaseffect? Hoe lezen we grafieken, hoe interpreteren we informatie over CO2, hoe is de uitstoot verdeeld over de wereld? Het tweede deel is gericht op de eigen uitstoot.
  • Module plastic
   Dat er een probleem is met plastic, dat hoeven we de meeste leerlingen waarschijnlijk niet uit te leggen. Maar dat dat probleem veroorzaakt wordt door één eigenschap – plastic is bedacht in een laboratorium i.p.v. ontstaan, daardoor wordt het niet afgebroken in de natuur – daar is vaak nog niet bij stilgestaan. In deze module wordt de leerling uitgedaagd om zelf een mening te vormen rond dit probleem.
  • Module Binnenluchtkwaliteit
   We brengen meer dan 80% van onze tijd binnenshuis door, daarom is de binnenluchtkwaliteit enorm belangrijk. De binnenlucht is vaak meer vervuild dan de buitenlucht omdat dit vaak een combinatie is van de vervuilende stoffen van buiten en van binnen.  In deze module ontdekt de leerling de factoren die bijdragen tot de binnenluchtkwaliteit.
  • Module Aardobservatie
   Overstromingen, smeltende gletsjers, hittestress, bosbranden, luchtverontreiniging … Hoe kunnen we deze problemen aanpakken? Met aardobservatie verzamelen we objectieve, betrouwbare info over de aarde. Zo onderzoeken we de toestand van onze aarde en maken we geïnformeerde keuzes. In deze module ontdekt de leerling het belang, de werking en de toepassingen van aardobservatie.


Naar de online leeromgeving Aanvraag leerkrachtenhandleiding

Wil je meer weten over het laatste nieuws rond geothermie? Neem een kijkje op de website van VITO.

Dit project kwam tot stand met de steun van provincie Antwerpen en in samenwerking met VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek), de Vlaamse overheid, VOKA Mechelen-Kempen, Eandis, scholengemeenschap KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee), Technisch Instituut Sint-Paulus en Campus het Spoor.