Waterklassen

In een reeks van zes interactieve workshops leren kleine wetenschappers en waterbeschermers in het vijfde en zesde leerjaar van de basisschool de belangrijkste basisprincipes over de waterkringloop.

  • Waar komt ons kraanwater vandaan?  
  • Wat is een watercyclus?
  • Waar loopt regenwater heen?
  • Hoe kunnen we (beter) zorg dragen voor ons kostbare water?

Onderzoeken en experimenteren

Het project loopt over twee schooljaren. In het eerste jaar onderzoeken de leerlingen de watercyclus in hun school. Ze doen leuke experimenten en gaan op zoek hoe de school beter zorg kan dragen voor water.

In het tweede jaar onderzoeken ze waterlopen en infiltratiegebieden in de buurt van de school. De leerlingen komen te weten hoe het waterbeheer bij de gemeente verloopt en ontwikkelen ideeën over hoe het waterbeleid in de buurt kan worden verbeterd. Als bekroning op hun werk organiseren we een ontmoeting met een schepen, waar de kinderen hun voorstellen op tafel leggen.

YouTube video

De Waterklassen zijn een pilootproject van GoodPlanet en AquaFlanders. We zochten 7 scholen in Vlaanderen die leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar willen opleiden tot heuse Waterambassadeurs. Het project startte in het voorjaar 2022 en loopt tot eind 2022. Bovendien zijn de Waterklassen gratis voor de deelnemende pilootscholen.

Meer info? Contacteer Simone van Oord | s.vanoord@goodplanet.be

Praktisch
  • Doelgroep: 5de en 6de leerjaar basisonderwijs
  • Plaats: in en rond de school
  • Duur: 6 workshops van een halve dag
  • Prijs: Gratis


De Waterklassen zijn een project van GoodPlanet in samenwerking met AquaFlanders, Hidrodoe en Join For Water.