Vele kleine beekjes vormen samen een grote rivier

Neem deel aan ons volgende evenement in Lille

Na Zeeland en het Natuurreservaat Les Deux Ourthes in 2018 gaat het Schelde Jongerenparlement op internationale uitwisseling naar Lille van 7 tot 13 april. Het centrale thema van deze bijeenkomst is waterbescherming.

Op het programma: leren hoe je actie onderneemt op je eigen niveau, debatteren over de thematiek, ontdekken wat Lille als stad doet, workshops, fieldtrips, acties en betogingen.

Bekijk de uitnodiging >

Het Schelde Jongerenparlement brengt jongeren samen rond het thema water. Naast onze leeftijd hebben we immers nog iets gemeenschappelijk: we wonen of studeren in het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

Dit doen de Scheldejongeren

We ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar. Over de landsgrenzen heen werken we samen rond een specifiek waterthema. Deze trefdagen vinden plaats over heel Europa en soms zelfs daarbuiten. Via workshops, lezingen en field trips duiken we in het jaarthema.

Tijdens een plenaire zitting stellen we onze ideeën en visie rond het jaarthema voor. We gaan in debat met beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de watersector. Zo krijgen we de kans om onze stempel te drukken op het internationaal waterbeleid.

  Volg onze avonturen via Facebook

 

Tien jaar Schelde Jongerenparlement: bekijk de brochure – (English version)

Meer weten over…

  • Het Scheldebekken
  • Onze partners
  • Andere waterparlementen

Europa wil zich inzetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is de kernboodschap van de Europese Kaderrichtlijn Water. Maar hoe begin je daaraan als je weet dat rivieren door verschillende landen stromen? Het zou bijvoorbeeld geen zin hebben dat het ene land zich uit de naad werkt om de waterkwaliteit te verbeteren terwijl het andere land op dezelfde rivier zeer vervuilende activiteiten toelaat. Daarom werden er dus internationale stroomgebieddistricten opgericht waarbinnen landen samenwerken om de kwaliteit van een gemeenschappelijke rivier te verbeteren.

Eén ervan is het internationaal stroomgebieddistrict van de Schelde, waarin wij wonen. Gelijktijdig werd ook de Internationale Scheldecommissie opgericht. Deze commissie staat in voor de samenwerking tussen de verschillende staten en gewesten om zo een duurzaam en integraal waterbeheer te bereiken.

De Schelde stroomt door drie landen. Van de bron in Frankrijk kronkelt ze door België naar de monding in Nederland. Andere rivieren uit onze streken monden uit in de Schelde of stromen rechtstreeks naar de zee. Samen vormen al deze waterlopen en de bijhorende kustwateren het internationaal stroomgebieddistrict van de Schelde. Het Scheldedistrict heeft een oppervlakte van 36.416 km² en behoort daarmee tot de kleinere stroomgebiedsdistricten binnen Europa. Het is ook één van de dichtst bevolkte en meest geïndustrialiseerde stroomgebieddistricten in Europa.

Wateragentschap Agence de l’Eau Artois-Picardie heeft het Schelde Jongerenparlement mee opgericht en ondersteunt de acties van de Scheldejongeren. Daarnaast coördineert het agentschap haar eigen Parlement des Jeunes pour l’Eau du bassin Artois-Picardie in samenwerking met het Franse Ministerie voor Onderwijs. Tot slot ondersteunen ze het Wereld Jongerenparlement voor Water.

De Internationale Scheldecommissie staat in voor de samenwerking tussen de verschillende staten en gewesten binnen het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde om zo een duurzaam en integraal waterbeheer te bereiken. Het Schelde Jongerenparlement werd opgericht in samenwerking met deze commissie. De Internationale Scheldecommissie verleent inhoudelijke steun. 

Het Europees Jongerenparlement voor Water geeft jongeren sinds 1999 de kans om deel te nemen aan internationale waterpolitiek. Ook het Wereld Jongerenparlement voor Water is een netwerk van jongeren met een hart voor water. Het bestaat uit meer dan 80 jongeren uit 71 landen. De leden zijn actief op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau. In hun eigen regio ondernemen ze actie om het recht op water en sanitair te concretiseren. Op mondiaal niveau strijden ze bij instituten zoals de Verenigde Naties om jongerenparticipatie in de watersector te bevorderen.

Het Schelde Jongerenparlement is een initiatief van Agence de l’Eau Artois-Picardie en GoodPlanet Belgium.