Vele kleine beekjes vormen samen een grote rivier

Huidig project (2022-2023): ‘Can you hear our rivers?’

‘Can you hear our rivers?’ is een 2-jarig Europees uitwisselingsproject tussen het Schelde Jongerenparlement en het Sava Youth Parliament (Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina, Servië). Het onderwerp? De oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering voor de stroomgebieden van deze 2 rivieren en het beheer ervan. Een unieke kans voor jongeren om actief deel te nemen aan de bescherming van water en milieu, om meer te weten te komen over klimaatgerelateerde kwesties, om verschillende manieren van beheer van een grensoverschrijdende rivier te begrijpen, om te debatteren, om deskundigen en politieke besluitvormers te ontmoeten, om hun Engels te oefenen en om hun creativiteit te ontwikkelen!

Dit project wordt gefinancierd door Erasmus+ en het Agence de l’Eau Artois Picardie, en beheerd door GoodPlanet Belgium en de International Sava River Basin Commission.

De inschrijving voor dit project is gesloten, maar als je geïnteresseerd bent in deelname aan het EYP en toekomstige projecten, stuur dan een e-mail naar Laurence!

Volg onze avonturen op Facebook

Het Schelde Jongerenparlement brengt jongeren van 16 tot 27 jaren samen rond het thema water. Naast onze leeftijd hebben we immers nog iets gemeenschappelijk: we wonen of studeren in het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

Dit doen we, de Scheldejongeren
We ontmoeten elkaar meerdere keren per jaar. Over de landsgrenzen heen werken we samen rond een specifiek waterthema. Deze trefdagen, weekends of weken, vinden plaats over heel Europa en soms zelfs daarbuiten. Via workshops, lezingen en field trips duiken we in het jaarthema.

Tijdens een plenaire zitting stellen we onze ideeën en visie rond het jaarthema voor. We gaan in debat met beleidsmakers en vertegenwoordigers uit de watersector. Zo krijgen we de kans om onze stempel te drukken op het internationaal waterbeleid.

Meer weten over…

  • Het Scheldebekken
  • Andere waterparlementen

Europa wil zich inzetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is de kernboodschap van de Europese Kaderrichtlijn Water. Maar hoe begin je daaraan als je weet dat rivieren door verschillende landen stromen? Het zou bijvoorbeeld geen zin hebben dat het ene land zich uit de naad werkt om de waterkwaliteit te verbeteren terwijl het andere land op dezelfde rivier zeer vervuilende activiteiten toelaat. Daarom werden er dus internationale stroomgebieddistricten opgericht waarbinnen landen samenwerken om de kwaliteit van een gemeenschappelijke rivier te verbeteren.

Eén ervan is het internationaal stroomgebieddistrict van de Schelde, waarin wij wonen. Gelijktijdig werd ook de Internationale Scheldecommissie opgericht. Deze commissie staat in voor de samenwerking tussen de verschillende staten en gewesten om zo een duurzaam en integraal waterbeheer te bereiken.

De Schelde stroomt door drie landen. Van de bron in Frankrijk kronkelt ze door België naar de monding in Nederland. Andere rivieren uit onze streken monden uit in de Schelde of stromen rechtstreeks naar de zee. Samen vormen al deze waterlopen en de bijhorende kustwateren het internationaal stroomgebieddistrict van de Schelde. Het Scheldedistrict heeft een oppervlakte van 36.416 km² en behoort daarmee tot de kleinere stroomgebiedsdistricten binnen Europa. Het is ook één van de dichtst bevolkte en meest geïndustrialiseerde stroomgebieddistricten in Europa.

Het Europees Jongerenparlement voor Water geeft jongeren sinds 1999 de kans om deel te nemen aan internationale waterpolitiek. Ook het Wereld Jongerenparlement voor Water is een netwerk van jongeren met een hart voor water. Het bestaat uit meer dan 80 jongeren uit 71 landen. De leden zijn actief op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau. In hun eigen regio ondernemen ze actie om het recht op water en sanitair te concretiseren. Op mondiaal niveau strijden ze bij instituten zoals de Verenigde Naties om jongerenparticipatie in de watersector te bevorderen.

Het Schelde Jongerenparlement is een initiatief van Agence de l’Eau Artois-Picardie en GoodPlanet Belgium.

Het Agence de l’Eau Artois-Picardie is medeoprichter van het Schelde Jeugdparlement en steunt talrijke acties van geëngageerde jongeren. Het agentschap coördineert ook zijn eigen Jeugdparlement voor Water in het Artois-Picardisch bekken, in samenwerking met het Franse ministerie van Onderwijs, en steunt daarnaast het Wereld Jongerenparlement voor Water.

Meer weten?
Bekijk onze brochure(English version)