Educatief pakket bij de app ‘ResourCity’ van VITO

Kunnen we de groeiende wereldwijde vraag naar grondstoffen blijven volgen? En wil je leren hoe we schaarse grondstoffen op een duurzame manier kunnen ontginnen en (her)gebruiken?

GoodPlanet ontwikkelde een vakoverschrijdend educatief pakket bij de app ‘ResourCity’ van VITO. Doelgroep is het secundair onderwijs, met differentiatie voor de eerste graad.

Je leerlingen leren op speelse wijze grondstoffen en hun chemische elementen kennen. Met de smartphone in de hand, gaan  ze in de stad op zoek naar elementen uit de tabel van Mendeljev, die ze vervolgens ‘Pokémon Go’-gewijs vangen. Bij elk gevonden element komen ze er meer over te weten.

In het educatief dossier word je voorbereid om met de app aan de slag te gaan. We ontwikkelden ook verscheidene educatieve activiteiten rond het eigenlijke ‘vangen’ van elementen.  We leggen de link tussen de app en circulaire economie en duurzaam materialenbeheer. Leerlingen en leerkrachten gaan aan de slag met een quiz, BookWidgets, … maar zelfs filosoferen over grondstoffen behoort tot de mogelijkheden.

Praktisch
  • Doelgroep:
    – 2de en 3de secundair onderwijs
    – 1ste graad secundair onderwijs – aangepaste werkvormen
  • Gratis!

Download het pakket via de website van VITODit educatief lespakket is uitgewerkt door GoodPlanet in opdracht van VITO.