Natuur voor iedereen!

Een uitstap maken in de natuur moet mogelijk zijn voor iedereen! Zeker in coronatijden, wanneer we met z’n allen meer naar buiten trekken. Maar waar vinden mensen met een beperking of hun begeleiders informatie over uitstappen in de natuur? En hoe kunnen parken en groendomeinen over hun inclusief aanbod communiceren?
Dit project wil een antwoord bieden op deze vragen…

Onbeperkt Buiten XL is niet alleen voor parken en groendomeinen of  voor mensen met een beperking, maar zal vooral ook vorm krijgen door en dankzij hen.

Hoe gaan we te werk?

  1. We bezoeken 15 domeinen of parken over heel Vlaanderen met een lokale groep met mensen met een beperking. We beleven de domeinen en bekijken de sterktes en opportuniteiten.
  2. In overleg met de groep en de parken of groendomeinen creëren we samen:
    • Een praktische ‘checklist’ om de site te evalueren op basis van de beleving van deze groepen en een bijhorende methodiek.
    • Een communicatiefiche voor parken en groendomeinen rond hun inclusief aanbod.
  3. We zoeken met vrijetijdsplatformen uit hoe ze het inclusief aanbod aan inclusieve natuurplekken meer zichtbaar en vindbaar kunnen maken.
  4. We maken een inspiratiebox voor parken en groendomeinen met ideeën voor duurzame inrichtingen.

Met wie?

We werken nauw samen met lokale organisaties voor mensen met een beperking, parken en groengebieden, koepelorganisaties rond vrije tijd voor mensen met een beperking en algemene vrijetijdsplatformen.

Beoogde resultaten

  • Hulpmiddelen voor parken, groendomeinen en natuurgebieden aanbieden, om zo hun beleid en communicatie rond inclusie en toegankelijkheid te vergemakkelijken en sterker te maken.
  • Informatie aanrijken – gebundeld, beschikbaar en vindbaar – voor gebruikers met een beperking.

Duur van het project

Onbeperkt Buiten XL loopt (onder voorbehoud van mogelijk uitstel wegens corona-maatregelen) tot eind 2021.


Met steun van Toerisme Vlaanderen, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en Cera.