Brusselse scholen kunnen op heel wat steun rekenen voor hun werking rond natuur- en milieueducatie

Leefmilieu Brussel voorziet in gratis leermiddelen, opleidingen, projecten in de klas en op school en stimuleert deelname aan ECO schools (MOS).

Nieuw is ook de permanente BELEXPO ‘Samen zorgen voor de stad van morgen’ (10-14 jaar).

Voor een specifieke ondersteuningsvraag: tips, lesideeën, studiedag, coaching (ook van leerlingenraden of gemengde werkgroepen), kan je heel het jaar terecht bij Kris van Ingelghem (NME Brussel) of Véronique Bidée (MOS-Brussel).

 

Ervaring uitwisselen via het Bubble netwerk

Om uitwisseling tussen scholen te vergemakkelijken faciliteert Leefmilieu Brussel het Bubble netwerk. Wil je je laten inspireren door collega-scholen die succesvolle projecten opgezet hebben? Bekijk ze hier.

Kris van NME Brussel maakt je wegwijs in het ruime aanbod

Kris begeleidt en ondersteunt al jaren educatieve teams bij hun NME-projecten. Alle onderwijsactoren, zoals directies, leerkrachten (ook in opleiding), docenten, ouders en pedagogisch begeleiders, kunnen bij hem terecht met vragen over natuur- en milieueducatie.

NME Brussel verzorgt samen met MOS Brussel en Leefmilieu Brussel een maandelijkse e-nieuwsbrief ‘NME in Brussel’. Je kan je inschrijven voor de nieuwsbrief voor het basisonderwijs of het secundair onderwijs.