Brusselse scholen kunnen op heel wat steun rekenen voor hun werking rond natuur- en milieueducatie

Leefmilieu Brussel voorziet in gratis leermiddelen, opleidingen, projecten in de klas en op school en stimuleert deelname aan ECO schools (MOS). De oproep om gratis in te tekenen voor één van de projecten wordt steeds gelanceerd in het derde trimester voor het daaropvolgende schooljaar.

Nieuw is de permanente BEL -expo ‘Samen zorgen voor de stad van morgen’ (10-14 jaar).


Duurzame Generaties zijn Brusselaars van alle leeftijden en achtergronden die zich inzetten voor het milieu.

 

Ervaring uitwisselen via het Bubble netwerk

Om uitwisseling tussen scholen te vergemakkelijken faciliteert Leefmilieu Brussel het Bubble netwerk. Wil je je laten inspireren door collega-scholen die succesvolle projecten opgezet hebben? Klik hier voor de fiches.

Kris van NME Brussel maakt je wegwijs in het ruime aanbod

Kris begeleidt en ondersteunt al jaren educatieve teams bij hun NME-projecten. Alle onderwijsactoren, zoals directies, leerkrachten (ook in opleiding), docenten, ouders en pedagogisch begeleiders, kunnen bij hem terecht met vragen over natuur- en milieueducatie.

NME Brussel verzorgt een maandelijkse e-nieuwsbrief ‘NME in Brussel’. Hier kan je inschrijven. Vermeld of je de nieuwsbrief voor BaO of SO wil ontvangen.

Iedereen kan in onze uitleendienst (de Mundo-Bib) gratis leermiddelen, boeken, spelen, meettoestellen, dvd’s, zaden en andere materialen uitlenen.