Van sorteren tot voorkomen

Afval. Iedereen produceert het, maar hoe raken we het weer kwijt? Of beter nog: hoe voorkomen we afval? Klauter mee op de afvalladder voor een beter afvalbeheer en afvalpreventie op school. Via interactieve en gevarieerde werkvormen zoomen we in op de kernprincipes van de Europese afvalstrategie: reduce, reuse, recycle. Ofwel afval voorkomen, hergebruiken en recycleren.

Voorbereiding

Voordat een educatief medewerker een bezoek brengt aan je klas, kan je het verhaal over Victor en de magische amulet voorlezen. Doe daarna samen met je leerlingen een afvalonderzoek op school.

Doelgroep: 2e en 3e graad lager onderwijs
Duur: 120 minuten
Gratis!

Ik wil meer informatie Ik schrijf mijn klas meteen in

In opdracht van Fost Plus en Vlaanderen, in samenwerking met de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor het beheer van huishoudelijk afval.