Een tentoonstelling over migratie

De expo Human Migration plaatst migratie in een historische context, geeft een overzicht van de verschillende oorzaken en schetst de kansen voor een duurzame samenleving.

De tentoonstelling is van 17 september tot 31 oktober 2021 te bezichtigen in Deinze. Er worden werken van drie diverse kunstenaars en kunstverzamelingen getoond. Een aantal gastsprekers nemen het woord rond migratie. Daarnaast wordt ook de film Human vertoond.

Waar?
Zaal Volkskring – Markt 73, 9800 Deinze

Wanneer?
– Elke woensdag (marktdag) van 9.30 tot 12.30 uur.
– Elke zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur.

Programma en prijzen
Het volledige programma en overzicht van de prijzen vind je hier.

Vragen?
Heb je nog vragen? Contacteer:

In samenwerking met Davidsfonds en AZ Sint-Vincentius Deinze.

  • Meer over migratie en duurzame ontwikkeling

De motieven die mensen aanzetten tot migratie zijn haast altijd gelinkt aan de pijlers van duurzame ontwikkeling. Mensen vluchten weg van hun thuisland om sociale, economische of ecologische redenen: oorlog, geweld, extreme armoede, onleefbare sociale ongelijkheid, klimaatverandering, …

Omgekeerd is het ook zo dat migratie een wezenlijke bijdrage kan leveren tot duurzame ontwikkeling. Migranten dragen immers niet alleen bij aan bestemmingslanden maar ook aan hun herkomstlanden. Zo zorgen geldtransfers vanuit het land van bestemming zowel rechtstreeks (via investering in ontwikkelingsprojecten, investering in onderwijs of gezondheidszorg van naasten) als onrechtstreeks (verminderen van kinderarbeid door de extra beschikbare inkomensbron) voor armoedebestrijding in het land van herkomst. Migratie versnelt ook de uitwisseling van vaardigheden tussen landen en regio’s. Tot slot zorgen migranten in hun landen van bestemming globaal gezien ook voor nauwere handelsrelaties met hun land van herkomst en meer investeringen.

De duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties erkent migratie als ‘positieve kracht voor duurzame ontwikkeling’ en wil de rechten en het welzijn van migranten beschermen. GoodPlanet grijpt dan ook de kans om als Belgisch ambassadeur van de Sustainable Development Goals (SDG’s) de bezoekers van de expo mee te nemen in dit globaal plan voor een betere wereld.

www.sdgs.be

Een expo over migranten …

Waarom migreren mensen, vroeger en vandaag? Hoe proberen ze hun land van bestemming te bereiken? Brandende steden, gevechtsvliegtuigen, oorlogstaferelen, miserie en ontbering, maar ook ontdekkingsreizen of natuurfenomenen komen aan bod. De tekeningen, illustraties, stripverhalen en schilderijen van Gilbert Declercq laten een diepe indruk na.

  • Meer over Gilbert Declercq

Gilbert Declercq is illustrator, striptekenaar en schilder. Hij studeerde onder andere aan de Koninklijke Academie te Gent en was de eerste man die afstudeerde op ‘animatiefilm’ bij Raoul Servais.

Zijn werk werd internationaal tentoongesteld en gepubliceerd en bevindt zich in talrijke nationale en internationale collecties. Zijn aquarellen werden nationaal en internationaal diverse malen bekroond. Zijn strips, meestal met eigen scenario, werden in diverse kranten en tijdschriften gepubliceerd, zoals Kuifje, Robbedoes en Eppo. Op 16-jarige leeftijd publiceerde stripblad ‘Ons Volkske’ (Uitgeverij Lombard) zijn eerste korte stripverhaal. Zijn strip ‘ Enzi: een Koffer vol Hoop’ wordt sinds 2002 tentoongesteld in de permanente expo over de migratie naar Amerika op het museumschip Cap San Diego in Hamburg. In het kader van de educatieve posterreeks ‘Water, een vitale levensbron’, creëerde hij in opdracht van GoodPlanet de strip ‘Het Conflict‘. Gilbert is voorlopig als enige Belg lid van de Society of Illustrators, de Amerikaanse beroepsvereniging voor illustratoren.

www.gilbertdeclercq.be

  • Meer over William Habraken

De collectie van William Habraken toont migratiestromen doorheen de geschiedenis. Aan de hand van overzichtskaarten en foto’s visualiseert hij onder andere de migratiestromen vanuit China en India, de Joodse en de Ottomaanse migratie en de migratie naar de Verenigde Staten van Amerika in de 19de eeuw, toen meer dan twee miljoen Europeanen migreerden. Deze reeks kwam tot stand met de steun van het museum ‘Shoes or no shoes’.

HUMAN: samen-leven op een ‘GoodPlanet’

7 miljard mensen op onze planeet. Dat zijn 7 miljard levens, 7 miljard gezichten en een veelvoud van dat aantal aan dromen, angsten, ideeën, herinneringen en liefdes. Tegenover onze oneindige diversiteit staat het onweerlegbare feit dat we allemaal ‘mens’ zijn.

Met het project HUMAN, brengt Yann Arthus-Bertrand, erevoorzitter van GoodPlanet Belgium, de diversiteit van onze samenleving in beeld. In de aanloop naar Internationale vrouwendag toont de expo 20 portretten van sterke vrouwen. Hoe meer verhalen je in je opneemt, hoe meer je beseft hoe verschillend we allemaal zijn. Maar ook hoe onze gemeenschappelijke zoektocht naar een goed leven ons met elkaar verbindt.

  • Meer over Yann Arthus-Bertrand en GoodPlanet Foundation

Yann Arthus-Bertrand is internationaal bekend als cineast en fotograaf. In 1991 richtte hij in Parijs het eerste agentschap voor luchtfotografie wereldwijd op en startte hij het project De aarde vanuit de hemel. Dat resulteerde in meer dan drie miljoen verkochte exemplaren van het boek, een openluchttentoonstelling die tot nu toe door ongeveer 200 miljoen mensen werd gezien en een gelijknamige tv-documentaire. Hij regisseerde ook ‘Home’, gezien door bijna 600 miljoen mensen in meer dan 100 landen. Hij weet als geen ander de schoonheid van de aarde vast te leggen.

Zijn werk doet ons inzien dat de toekomst van onze planeet nauw verbonden is met die van de mensheid. In zijn meest recente filmproject HUMAN wisselt hij dan ook adembenemende beelden van onze aarde af met pakkende getuigenissen van haar bewoners wereldwijd.

Via de GoodPlanet Foundation in Frankrijk en als erevoorzitter van GoodPlanet Belgium wil Yann Arthus-Bertrand zo veel mogelijk mensen bewustmaken van het belang van duurzame ontwikkeling.

www.yannarthusbertrand.org

www.goodplanet.org

Van 11 januari tot 8 maart 2017 stond deze expo opgesteld in de Senaat. Op Internationale Vrouwendag organiseerden GoodPlanet en de Senaat een groot evenement rond de 5de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling die focust op gendergelijkheid. Op het programma van deze conferentie: sprekers, een debat tussen jongeren, politici en prominente persoonlijkheden, de uitreiking van twee Gender Awards en de finissage van de expo Human Migration.

Meer informatie vind je in het uitleendossier.

Contact

Charlotte Pattyn | +32 (0)474 98 09 51 | c.pattyn@goodplanet.be
Hervé Claeys (curator) | herveclaeys@hotmail.com