An exhibition by GoodPlanet,
about migrants


Deze expo plaatst migratie in een historische context, geeft een overzicht van de verschillende oorzaken en schetst de kansen voor een duurzame samenleving.

  • Meer over migratie en duurzame ontwikkeling

De motieven die mensen aanzetten tot migratie zijn haast altijd gelinkt aan de pijlers van duurzame ontwikkeling. Mensen vluchten weg van hun thuisland om sociale, economische of ecologische redenen: oorlog, geweld, extreme armoede, onleefbare sociale ongelijkheid, klimaatverandering, …

Omgekeerd is het ook zo dat migratie een wezenlijke bijdrage kan leveren tot duurzame ontwikkeling. Migranten dragen immers niet alleen bij aan bestemmingslanden maar ook aan hun herkomstlanden. Zo zorgen geldtransfers vanuit het land van bestemming zowel rechtstreeks (via investering in ontwikkelingsprojecten, investering in onderwijs of gezondheidszorg van naasten) als onrechtstreeks (verminderen van kinderarbeid door de extra beschikbare inkomensbron) voor armoedebestrijding in het land van herkomst. Migratie versnelt ook de uitwisseling van vaardigheden tussen landen en regio’s. Tot slot zorgen migranten in hun landen van bestemming globaal gezien ook voor nauwere handelsrelaties met hun land van herkomst en meer investeringen.

De duurzame ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties erkent migratie als ‘positieve kracht voor duurzame ontwikkeling’ en wil de rechten en het welzijn van migranten beschermen. GoodPlanet grijpt dan ook de kans om als Belgisch ambassadeur van de Sustainable Development Goals (SDG’s) de bezoekers van de expo mee te nemen in dit globaal plan voor een betere wereld.

www.sdgs.be

Een expo over migranten …

Waarom migreren mensen, vroeger en vandaag? Hoe proberen ze hun land van bestemming te bereiken? Brandende steden, gevechtsvliegtuigen, oorlogstaferelen, miserie en ontbering, maar ook ontdekkingsreizen of natuurfenomenen komen aan bod. De tekeningen, illustraties, stripverhalen en schilderijen van Gilbert Declercq laten een diepe indruk na.

  • Meer over Gilbert Declercq

Gilbert Declercq is illustrator, striptekenaar en schilder. Hij studeerde onder andere aan de Koninklijke Academie te Gent en was de eerste man die afstudeerde op ‘animatiefilm’ bij Raoul Servais.

Zijn werk werd internationaal tentoongesteld en gepubliceerd en bevindt zich in talrijke nationale en internationale collecties. Zijn aquarellen werden nationaal en internationaal diverse malen bekroond. Zijn strips, meestal met eigen scenario, werden in diverse kranten en tijdschriften gepubliceerd, zoals Kuifje, Robbedoes en Eppo. Op 16-jarige leeftijd publiceerde stripblad ‘Ons Volkske’ (Uitgeverij Lombard) zijn eerste korte stripverhaal. Zijn strip ‘ Enzi: een Koffer vol Hoop’ wordt sinds 2002 tentoongesteld in de permanente expo over de migratie naar Amerika op het museumschip Cap San Diego in Hamburg. Gilbert is voorlopig als enige Belg lid van de Society of Illustrators, de Amerikaanse beroepsvereniging voor illustratoren.

www.gilbertdeclercq.be

… en hun schoenen?!

In bepaalde steden en dorpen op de migratieroute richting Europa liggen er stapels schoenen. Onderweg verloren door vele vluchtende mensen. Zo is de schoen een symbool geworden voor migratie in Europa.

Het museum ‘Shoes Or No Shoes?’ stelt topstukken uit zijn indrukwekkende collectie etnografische schoenen tentoon. Die vertellen stuk voor stuk verhalen over migratie en geven ons een beter beeld van migratiestromen doorheen de geschiedenis.

  • Meer over Museum Shoes Or No Shoes? (SONS)
Via de schoen als centraal, universeel voorwerp wordt de SONS-bezoeker doorheen verschillende culturen en volkeren geleid, gaande van de eerste geschoeide voetstappen van de mens tot vandaag. De schoen wordt ook verrassend benaderd vanuit de invalshoek moderne kunst. Wist je trouwens dat je volgens het Guinness Book of World Records in Kruishoutem moet zijn voor de grootste etnografische schoenencollectie?

www.shoesornoshoes.com

HUMAN: samen-leven op een ‘GoodPlanet’

7 miljard mensen op onze planeet. Dat zijn 7 miljard levens, 7 miljard gezichten en een veelvoud van dat aantal aan dromen, angsten, ideeën, herinneringen en liefdes. Tegenover onze oneindige diversiteit staat het onweerlegbare feit dat we allemaal ‘mens’ zijn.

Met het project HUMAN, brengt Yann Arthus-Bertrand, erevoorzitter van GoodPlanet Belgium, de diversiteit van onze samenleving in beeld. In de aanloop naar Internationale vrouwendag toont de expo 20 portretten van sterke vrouwen. Hoe meer verhalen je in je opneemt, hoe meer je beseft hoe verschillend we allemaal zijn. Maar ook hoe onze gemeenschappelijke zoektocht naar een goed leven ons met elkaar verbindt.

  • Meer over Yann Arthus-Bertrand en GoodPlanet Foundation

Yann Arthus-Bertrand is internationaal bekend als cineast en fotograaf. In 1991 richtte hij in Parijs het eerste agentschap voor luchtfotografie wereldwijd op en startte hij het project De aarde vanuit de hemel. Dat resulteerde in meer dan drie miljoen verkochte exemplaren van het boek, een openluchttentoonstelling die tot nu toe door ongeveer 200 miljoen mensen werd gezien en een gelijknamige tv-documentaire. Hij regisseerde ook ‘Home’, gezien door bijna 600 miljoen mensen in meer dan 100 landen. Hij weet als geen ander de schoonheid van de aarde vast te leggen.

Zijn werk doet ons inzien dat de toekomst van onze planeet nauw verbonden is met die van de mensheid. In zijn meest recente filmproject HUMAN wisselt hij dan ook adembenemende beelden van onze aarde af met pakkende getuigenissen van haar bewoners wereldwijd.

Via de GoodPlanet Foundation in Frankrijk en als erevoorzitter van GoodPlanet Belgium wil Yann Arthus-Bertrand zo veel mogelijk mensen bewustmaken van het belang van duurzame ontwikkeling.

www.yannarthusbertrand.org

www.goodplanet.org

Van 11 januari tot 8 maart 2017 stond deze expo opgesteld in de Senaat. Op Internationale Vrouwendag organiseerden GoodPlanet en de Senaat een groot evenement rond de 5de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling die focust op gendergelijkheid. Op het programma van deze conferentie: sprekers, een debat tussen jongeren, politici en prominente persoonlijkheden, de uitreiking van twee Gender Awards en de finissage van de expo Human Migration.

Meer informatie vind je in het uitleendossier.

Contact

Charlotte Pattyn | +32 (0)474 98 09 51 | c.pattyn@goodplanet.be
Hervé Claeys (curator) | herveclaeys@hotmail.com