Een tentoonstelling over migratie

Migratie. Een brandend actueel thema, maar ook een fenomeen van alle tijden. Waarom migreren mensen? Hoe proberen ze hun bestemming te bereiken? Hoe proberen ze daar een nieuw leven op te bouwen? De expo zoomt in en uit op verhalen van migranten wereldwijd. Dit uiterst menselijk onderwerp trekt onze aandacht, roept vragen op en schuift de kwestie ‘duurzaam samenleven’ onvermijdelijk naar voor.

De expo bestaat uit werken van drie diverse kunstenaars en kunstverzamelingen.

Yann Arthus-Bertrand
Yann Arthus-Bertrand,
erevoorzitter van GoodPlanet Belgium, brengt de diversiteit van onze samenleving in beeld. Tegenover deze oneindige diversiteit staat het onweerlegbare feit dat we allemaal ‘mens’ zijn.
In aanloop naar Internationale Vrouwendag pakt hij uit met zijn 20 portretten van sterke vrouwen en hun verhaal‘Hoe meer verhalen je in je opneemt, hoe meer je beseft hoe verschillend we allemaal zijn. Maar ook hoe onze gemeenschappelijke zoektocht naar een goed leven ons met elkaar verbindt’, aldus Yann Arthus-Bertrand.

Gilbert Declercq
De tekeningen, illustraties, stripverhalen en schilderijen van Gilbert Declercq laten zien waarom mensen vroeger en vandaag migreren: oorlog en geweld, armoede, sociale ongelijkheid, … Daarnaast brengt Gilbert in beeld hoe migranten hun land van bestemming proberen bereiken: te voet, te paard, met de trein, en in de toekomst misschien wel met een raket?

William Habraken
De collectie van William Habraken vertelt verhalen over migratiestromen doorheen de geschiedenis. Aan de hand van overzichtskaarten en foto’s visualiseert hij onder andere de migratiestromen vanuit China en India, de Joodse en de Ottomaanse migratie en de migratie naar de Verenigde Staten van Amerika in de 19de eeuw, toen meer dan twee miljoen Europeanen migreerden. Deze reeks kwam tot stand met de steun van het museum ‘Shoes or no shoes’.


Contact

Geprikkeld om meer te weten te komen over deze expo? Je kan steeds contact met ons opnemen voor meer informatie rond prijzen en voorwaarden.
Bekijk ook het uitleendossier.

Anske Allewaert | +32 (0)470 66 22 15 | a.allewaert@goodplanet.be
Hervé Claeys (curator) | herveclaeys@hotmail.com


Van 11 januari tot 8 maart 2017 stond deze expo opgesteld in de Senaat. Op Internationale Vrouwendag organiseerden GoodPlanet en de Senaat een groot evenement rond de 5de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling die focust op gendergelijkheid. Op het programma van deze conferentie: sprekers, een debat tussen jongeren, politici en prominente persoonlijkheden, de uitreiking van twee Gender Awards en de finissage van de expo Human Migration.