Op school met álle actoren samen naar energiebesparing!

De school van de toekomst is één waar leerlingen, leerkrachten, de schooldirectie en andere actoren bewust over energie leren in een gezonde en duurzame schoolomgeving.

Hoe kunnen we de gezamenlijke kennis verhogen en op die manier aan energiebesparing in en rond de school werken? Hoe kunnen we best een Energy Focus Group (van leerlingen, leerkrachten, directie en andere schoolactoren binnen de school) opzetten? Welke rol spelen de energiescore/renovatieplannen van de  school en andere parameters zoals het bestaan van actieve werkgroepen?  Hoe kunnen we een samenwerking tussen deze schoolactoren en tussen de school en de buurt opzetten?

Binnen het project Good Energy Schools heeft GoodPlanet, op initiatief van GBL, 10 scholen geselecteerd om een traject te doorlopen. Dit omvat:

 • Een intensief begeleidingstraject van de school, zijn Energy Focus Group en de buurt van de school
 • 3 interactieve workshops voor de leerlingen rond het thema energie
 • Een Teach the Teacher programma voor leerkrachten
 • Een energiescan van het schoolgebouw
 • Een duidelijk inzicht in de huidige stand van zaken, de uitdagingen op vlak van energie en de noden bij schoolpersoneel om samen te werken aan die uitdagingen
 • Een concreet energieplan om de school te verduurzamen waarbij leerlingen, leerkrachten en directie sterk betrokken worden
 • Begeleiding om ambassadeurs bij de leerlingen te identificeren en om hen verder te motiveren om acties te ondernemen binnen de school.

Bekijk hier het projectoverzicht

Het unieke van dit project is dat enerzijds trajecten worden ontwikkeld waarin een langdurige samenwerking tot stand komt tussen leerlingen, leerkrachten, directie en het facilitair management van de school (Energy Focus Group ) om energie te besparen binnen en rond de school. Daarnaast leren leerlingen en leerkrachten zelf initiatief te nemen via ambassadeurs en Teach the Teacher programma’s.

We zoeken telkens een werkgroep van leerlingen uit het eerste of tweede jaar, leerkrachten en directie waarmee we dit project kunnen uitwerken.

In het schooljaar ’23-’24 zijn we dit traject met 10 scholen gestart.
Heb jij interesse om dit project in het schooljaar ’24-’25 uit te rollen in jouw school, jouw scholengemeenschap of voor de scholen in jouw gemeente of regio? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

Ik heb interesse in Good Energy Schools

Praktisch
 • Doelgroep: intensief begeleid traject voor 1e graad secundair onderwijs of voor 3e graad lager onderwijs
 • Twee opeenvolgende schooljaren:
  • Eerste schooljaar: 3 workshops van een halve dag en een aantal kortere vergadermomenten met de energie-werkgroep
  • Tweede schooljaar: Intensieve begeleiding ambassadeurs, opmaken van een concreet energieplan, aantal korte vergadermomenten met de energie-werkgroep
 • Participatie op schoolniveau: leerlingen, vakleerkrachten, directie, gebouwbeheerder
 • Offerte in overleg, op basis van het aantal scholen, aantal deelnemende klassen, de inhoud van het traject, …

Onze doelstellingen
 • Verhogen betrokkenheid van leerlingen, leerkrachten, directie en andere schoolactoren bij thema energie als onderdeel van de leertermen en leerdoelen.
 • Een concreet energieplan dat voorkomt uit de samenwerking tussen alle schoolactoren.
 • Nieuwe inzichten verwerven over samenwerking rond energie tussen actoren in scholen.


Dit project kwam tot stand met de steun van GBL.