GoodPlanet en Recupel slaan de handen in mekaar voor het project ‘ElektroHelden’. ElektroHelden is een educatief project waarin scholen de strijd aangaan met elektronisch afval. Het combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie.

Kinderen van de 3e graad lager onderwijs gaan de challenge aan om in twee weken tijd zoveel mogelijk oude elektrische en elektronische apparaten in te zamelen voor hergebruik en recyclage. Zo worden ze Helden die de afvalberg verkleinen.

Scholenstrijd

Per stad nemen een 10-tal scholen het tegen mekaar op. Elke school duidt één of meerdere klassen van hetzelfde leerjaar aan als trekker. Voor deze leerlingen is een educatief aanbod ontwikkeld, dat bestaat uit:

  • Een workshop op school over de levenscyclus van elektro door GoodPlanet
  • Een online tool met de uitdagingen die de leerlingen kunnen aangaan, een teller voor  het aantal ingezamelde toestellen per school en per stad, enz.
  • Een communicatiekit om mee aan de slag te gaan, zoals een poster, een persbericht, enz.
  • Lespakketten en informatie over de inzameling, het hergebruik, het herstel en de recyclage van elektrische apparaten.
  • Een slotceremonie voor een afvaardiging van elke school met mooie prijzen.

De kinderen zijn zelf heel betrokken: ze maken posters, reclame, organiseren zelf de inzamelmomenten, … en het is goed voor ons milieu.


Tonnen aan E-waste

Oude laptops, kapotte haardrogers of afgedankte chocoladefonteinen belanden te vaak op zolder of in de gangkast.

Ouders, buurtbewoners, sympathisanten en medeleerlingen bezorgen hun ongebruikte  elektrische en elektronische apparaten aan de school. Dit doen ze via de leerlingen of tijdens specifieke brengmomenten. Wat kapot is, wordt gerecycleerd. Wat nog werkt, krijgt een tweede leven via de lokale kringloopwinkels.

Er zal veel elektro ingezameld worden. Alles wordt geregistreerd, om bij te houden hoeveel punten de school heeft. Door uitdagingen aan te gaan, kunnen de leerlingen heldendaden verrichten om zo extra punten of badges te verdienen.


Scholen via de stad

Steden en gemeenten zijn de belangrijkste partners in dit verhaal. Elke challenge vindt plaats binnen een stad, gemeente of regio (regio = meerdere gemeentes organiseren samen). De stad is de initiatiefnemer en  mede-financierder.

Praktisch
  • Doelgroep: 3e graad lager onderwijs

Wil jij ook ElektroHelden in jouw stad?


Dit project is een initiatief van Recupel in samenwerking met GoodPlanet.