GoodPlanet en Recupel slaan de handen in mekaar voor het project ‘ElektroHelden’. ElektroHelden is een educatief project waarin scholen de strijd aangaan met elektronisch afval. Het combineert bewustwording over circulariteit met een fysieke inzamelactie.

Kinderen van de 3e graad lager onderwijs gaan de challenge aan om in twee weken tijd zoveel mogelijk oude elektrische en elektronische apparaten in te zamelen voor hergebruik en recyclage. Zo worden ze Helden die de afvalberg verkleinen.

Scholenstrijd

Per stad nemen een 10-tal scholen het tegen mekaar op. Elke school duidt één of meerdere klassen van hetzelfde leerjaar aan als trekker. Voor deze leerlingen is een educatief aanbod ontwikkeld, dat bestaat uit:

  • Een workshop op school over de levenscyclus van elektro door GoodPlanet
  • Een online tool met uitdagingen die de leerlingen kunnen aangaan, een teller voor  het aantal ingezamelde toestellen per school en per stad, enz.
  • Een communicatiekit om mee aan de slag te gaan, zoals posters, een flyer, een persbericht, enz.
  • Een lespakket voor de leerkracht met informatie over de inzameling, hergebruik, herstel en recyclage van elektr(-on)ische apparaten.
  • Een prijs voor elke school. De 3 scholen met het hoogst aantal punten ontvangen een extra prijs.

“De kinderen vergaren kennis, vaardigheden en attitudes doorheen het project. Ze zijn zich meer bewust van het productieproces van elektro en de mogelijke nadelen hiervan op onze planeet. Ze ontdekken de voordelen van recyclage, herstel en hergebruik. Maar de leerlingen werken vooral samen, ze voeren promotie, verdelen de taken… Ze leren verantwoordelijkheid nemen voor en door dit project.” Juf Kim van Sint-Jansschool Leuven


Tonnen aan E-waste

Oude laptops, kapotte haardrogers of afgedankte chocoladefonteinen belanden te vaak op zolder of in de gangkast. Tijdens de pilooteditie in Leuven zamelden 530 leerlingen zo maar even 22 ton E-waste in.

Ouders, buurtbewoners, sympathisanten en medeleerlingen bezorgen hun ongebruikte  elektrische en elektronische apparaten aan de school. Dit doen ze via de leerlingen of tijdens specifieke brengmomenten. Wat kapot is, wordt gerecycleerd. Wat nog werkt, krijgt een tweede leven via de lokale kringloopwinkels.

YouTube video

Scholen via de stad

Steden en gemeenten zijn belangrijke partners in dit verhaal. Elke editie van ElektroHelden vindt plaats in een stad, gemeente of regio (regio= meerdere gemeentes organiseren samen). De stad is de initiatiefnemer en mede-financierder van het project.

Praktisch
  • Doelgroep: 3e graad lager onderwijs

Wil jij ook ElektroHelden in jouw stad?


Dit project is een initiatief van Recupel en GoodPlanet.