Slechts 5% van de werkingsmiddelen van GoodPlanet worden structureel ondersteund door de regionale overheden. We zijn dus sterk afhankelijk van giften, projectsubsidies en duurzame samenwerkingen met onze partnerbedrijven. Om continuïteit binnen onze projecten te garanderen en om extra in te kunnen zetten op belangrijke maatschappelijke uitdagingen, hebben we jouw financiële steun nodig. Je kan eenmalig een gift doen of maandelijks.

Met jouw steun kunnen we nóg meer mensen inspireren en overtuigen om duurzaam te leven.

Samen maken we van onze planeet een GoodPlanet.

    • Schrijf je financiële bijdrage over op
      rek. nr. BE41 5230 8017 3710 van GoodPlanet Belgium, met vermelding ‘Gift’ + je naam, voornaam en e-mailadres.

Voor giften vanaf €40 stuurt GoodPlanet je een fiscaal attest. Alle giften die GoodPlanet in één kalenderjaar van jou ontvangt, tellen we samen. Via de belastingen recupereer je 45 procent van jouw gift. Opgelet, we kunnen geen fiscaal attest bezorgen voor giften die we ontvangen via derden, waaronder Facebook.

Onze gecontroleerde jaarrekening wordt in alle transparantie gepubliceerd op donorinfo.be