Een project rond actieve mobiliteit en verkeersveiligheid voor leerlingen van het 1e en 2e leerjaar secundair onderwijs.

Met de ‘SAM Pass’ ontwikkelen en versterken leerlingen hun kennis over verkeersveiligheid in relatie tot actieve vervoerswijzen (fietsen, steppen, stappen of openbaar vervoer). Ze leren hoe zich veilig te verplaatsen én toetsen dit aan de realiteit op weg naar school.

Per klas formuleren de leerlingen een aantal doelen die ze in de loop van het project willen bereiken om zo hun ‘SAM Pass’ te behalen!

Projectverloop

  • Het project start in de klas met een inleiding over het project, actieve mobiliteit en verkeersveiligheid. De afstanden van huis naar school die de leerlingen afleggen en de gebruikte vervoermiddelen worden op een overzichtskaart in beeld gebracht.
    Ook worden individuele en collectieve (voor de klas) doelstellingen vastgelegd.
  • In een volgende sessie testen ze – op een beschutte en verkeersluwe plek – verschillende actieve vervoermiddelen uit. Dit laat toe om de theorie (verkeersregels, verschillende aspecten van verkeersveiligheid, …) vanuit actieve ervaring aan te kaarten.
  • In een volgende periode (2 weken) worden de leerlingen uitgenodigd naar school te komen met een actief vervoersmiddel. In deze vrije experimenteerfase wordt dagelijks verslag bijgehouden om zo de vorderingen inzake de gestelde doelen te evalueren. Verder is er ook een tussentijdse bijeenkomst voorzien om de verschillende ervaringen uit te wisselen en te inventariseren.
  • Aan het einde van het project ontvangen de leerlingen hun ‘SAM Pass’ (Active Mobility Pass). Bovendien wint de klas een prijs als ze haar doelen bereikt.

Ook de ouders worden bij het project betrokken. Vanaf het begin van het schooljaar worden ze aangemoedigd om het thema mobiliteit en verkeersveiligheid met hun kind te bespreken. Ze kunnen hun vragen en/of bezorgdheden overmaken aan de leerkracht die het project begeleidt.

Coaches van GoodPlanet begeleiden de leersessies inzake stappen, steppen en openbaar vervoer. De fietssessies worden begeleid door coaches van Pro Velo.

 

Voor de pilooteditie, die loopt van juni 2021 tot juni 2022, nemen 3 scholen deel aan het project: Athénée Marguerite Yourcenar (Laken), Maria-Boodschaplyceum (Brussel) en het Institut communal Marius Renard (Anderlecht).

 

Het project wordt gecoördineerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de GoodPlanet. Pro Velo is partner in het project.