Een project rond actieve mobiliteit en verkeersveiligheid voor leerlingen van het 1e en 2e leerjaar secundair onderwijs.

Met de ‘SAM Pass’ ontwikkelen en versterken leerlingen hun kennis over verkeersveiligheid in relatie tot actieve vervoerswijzen (fietsen, steppen, stappen of openbaar vervoer). Ze leren hoe zich veilig te verplaatsen én toetsen dit aan de realiteit op weg naar school.

Per klas formuleren de leerlingen een aantal doelen die ze in de loop van het project willen bereiken om zo hun ‘SAM Pass’ te behalen!

Projectverloop
  • Module 1 van 4×50 min : Het project start in de speelplaats. Na een korte introductie over actieve mobiliteit en verkeersveiligheid, de leerlingen leuke activiteiten doen om verkeersveiligheid en actief mobiliteit te begrijpen. Terug in de klasse, de leerlingen een online quiz doen over verkeersveiligheid. De module eindt met een experiment rond de school met uitdagingen
  • Module 2 buiten school : De leerlingen uitdagingen doen op weg van school.
  • Module 3 van 2×50 min : De leerlingen doen de quiz opnieuw in de klas en we sluiten het project af met discussies over de uitdagingen die ze hebben bereikt en hun feedback.
  • Aan het einde van het project ontvangen de leerlingen hun ‘SAM Pass’ (Active Mobility Pass).

Ook de ouders worden bij het project betrokken. Vanaf het begin van het schooljaar worden ze aangemoedigd om het thema mobiliteit en verkeersveiligheid met hun kind te bespreken. Ze kunnen hun vragen en/of bezorgdheden overmaken aan de leerkracht die het project begeleidt.

Praktisch
  • Doelgroep : Leerlingen van 1e en 2e leerjaar secundair onderwijs
  • Locatie: In Brussel
  • Duur: vanaf september 2022
  • Prijs: Gratis

De inschrijvingen zijn afgesloten.

 

Het project wordt gecoördineerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de GoodPlanet.