Een project rond actieve mobiliteit en verkeersveiligheid voor leerlingen van het 1e en 2e leerjaar secundair onderwijs.

Met de ‘SAM Pass’ ontwikkelen en versterken leerlingen hun kennis over verkeersveiligheid in relatie tot actieve vervoerswijzen (fietsen, steppen, stappen of openbaar vervoer). Ze leren hoe zich veilig te verplaatsen én toetsen dit aan de realiteit in en rond de school. Ze ontdekken ook wat de relatie is tussen actieve vervoerswijzen en duurzaamheid.

Per klas nemen de leerlingen deel aan uitdagingen rond actieve mobiliteit om zo hun ‘SAM Pass’ te behalen!

Projectverloop

Het project bestaat uit 3 modules:

  • Module 1 van 4×50 min : het project start in de speelplaats. Na een korte introductie over actieve mobiliteit en verkeersveiligheid, de leerlingen leuke activiteiten doen om verkeersveiligheid en actief mobiliteit te begrijpen. Terug in de klasse, de leerlingen een online quiz doen over verkeersveiligheid. De module eindt met een experiment rond de school met uitdagingen;
  • Module 2 buiten school : de leerlingen doen uitdagingen op weg van school, alleen of in groepjes;
  • Module 3 van 2×50 min : de leerlingen doen de quiz van het begin van het project opnieuw in de klas en we sluiten het project af met discussies over de uitdagingen die ze hebben gedaan en hun feedback;
  • Aan het einde van het project ontvangt de klas de ‘SAM Pass’ (Active Mobility Passport).

Ook de ouders worden bij het project betrokken. Vanaf het begin van het schooljaar worden ze aangemoedigd om het thema mobiliteit en verkeersveiligheid met hun kind te bespreken. Ze kunnen hun vragen en/of bezorgdheden overmaken aan de leerkracht die het project begeleidt. Ze mogen ook een quiz doen die peilt naar hun eigen kennis over de verkeersveiligheid.

Praktisch
  • Doelgroep: leerlingen van 1e en 2e leerjaar secundair onderwijs
  • Locatie: in Brussel
  • Periode: september-december 2023
  • Prijs: Gratis

Ik schrijf mijn klas of school in

 

Het project wordt gecoördineerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met de GoodPlanet.