Wil je het met jouw leerlingen over duurzame financiën hebben? Hen bewust maken van de rol van ons geld en onze investeringen in de strijd tegen de klimaatverandering?
Praten over financiële kwesties en het maken van duurzame keuzes hierover is een eerste en belangrijke stap in de overgang naar een duurzame samenleving.

GoodPlanet werkte, in samenwerking met Grootouders voor het Klimaat, een lespakket uit om de financiële geletterdheid van leerlingen te verhogen met een bijzondere aandacht voor duurzaamheid. We willen de dialoog aanmoedigen tussen leerlingen en hun (groot)ouders.

Waarom een lespakket over duurzame financiën?

Met dit lespakket willen we leerkrachten in de derde graad van het middelbaar onderwijs de handvaten aanreiken om het met de leerlingen over duurzame financiën te hebben. Geld doet nog steeds de wereld draaien, maar dat zou niet ten koste mogen gaan van die wereld zelf, en de mensen die er wonen, toch?

Duurzaamheid in investeringen en beleggingen staat op de agenda van Europa, maar er is nog maar weinig over geweten bij het brede publiek, zowel bij de volwassenen van vandaag, als bij die van morgen. Nochtans kan het investeren van geld in een bepaald fonds of bedrijf, zoveel CO2-uitstoot of ontbossing in gang zetten, dat het iemands klimaatinspanningen qua transport of energie teniet doet. Of kan er zonder dat je het weet, van jouw geld naar oorlogsvoering stromen. Centen voor de toekomst wil ieder laten stilstaan bij zijn persoonlijke maatschappelijke waarden en prioriteiten.

In dialoog met (groot)ouders en experts

We laten de leerlingen op laagdrempelige en interactieve wijze kennismaken met de financiële wereld, en welke rol duurzaamheid daarin kan spelen. De leerlingen gaan ook in hun eigen omgeving, intergenerationeel, de dialoog aan: hadden hun (groot)ouders, andere familieleden, of kennissen hier al bij stilgestaan? Daarnaast kunnen ze beroep doen op de ervaringsdeskundigen & experts van Grootouders voor het Klimaat, om inhoudelijke en praktische vragen over het onderwerp af te toetsen.

Waaruit bestaat het lespakket?

Het lespakket is opgebouwd uit 2 lesmomenten van 50 minuten en een thuisopdracht. Eventueel kan vooraf tijd besteed worden aan financiële basisbegrippen.

Hoe ga ik met de lessen aan de slag?

Om als leerkracht aan de slag te gaan met het thema duurzame financieën hoef je zelf geen expert te zijn in het thema. In het lespakket worden de verschillende werkvormen stapsgewijs uitgelegd met de specifieke doelstelling, benodigdheden, een omschrijving van de werkwijze en mogelijke vragen voor de leerlingen.

Praktisch
  • Doelgroep: 3e graad secundair onderwijs
  • Gratis!

Na een korte registratie ontvang je de link naar het educatief pakket ‘Centen voor de toekomst’.

Ik ontvang graag het lespakket

Contact : k.vanhuffel@goodplanet.be


Dit project is een samenwerking met Grootouders voor het Klimaat en kwam tot stand met de steun van het Fonds Financiële Geletterdheid beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Dit lespakket kadert in de campagne Onze spaarcenten voor hun toekomst. Meer info op onzecenten.be