In mei 2023 voerde IPSOS, een wereldwijde specialist op het gebied van marktonderzoek, in samenwerking met onze organisatie een enquête uit rond klimaatstress onder jongeren. De resultaten brachten een opvallende realiteit aan het licht: 48% van de jongeren voelt angst, onrust of stress bij nieuws rond milieudreigingen en de klimaatproblematiek. Hoe moeten we daarop reageren? Hoe kunnen we hun zorgen wegnemen? Positief, oplossingsgericht onderwijs op school is essentieel.

Bekijk hier de infographic >

De rol van onderwijs, experten en ngo’s

Terwijl 48% klimaatstress voelt, zou 61% van de jongeren tussen 18 en 34 jaar meer informatie willen krijgen over milieukwesties.Het antwoord is onderwijs. 92% van de Belgen vindt dat het thema klimaat op school moet worden onderwezen. En 77% vindt bovendien dat dit verplicht zou moeten gebeuren, en wel om leerlingen te informeren over de impact van klimaatverandering op hun toekomst en om hen al op jonge leeftijd klimaatvriendelijke gewoontes aan te leren.Uit de enquête blijkt ook dat jongeren het meeste vertrouwen hebben in bepaalde informatiebronnen, waaronder scholen (49%), experten (65%) en ngo’s (45%). Dit onderstreept de cruciale rol van organisaties bij het overbrengen van kennis en oplossingen voor milieuproblemen.

Van angst naar actie

Gezien deze feiten rijst de vraag: wat kunnen we doen om de klimaatstress van jongeren te verminderen? Het is belangrijk om met leerlingen over klimaatverandering te kunnen praten. Om hen bewust te maken, te informeren, oplossingen voor te stellen en daar samen over na te denken. En om dat op een positieve, hoopvolle en oplossingsgerichte manier te doen.

Snappen hoe de dingen in elkaar zitten, is een cruciale stap op weg naar actie. Door jongeren een beter begrip van de uitdagingen te geven, kunnen we hen helpen begrijpen wat ze concreet kunnen doen om bij te dragen aan een duurzamere toekomst.

Dank dus aan alle leerkrachten die duurzame ontwikkeling in hun lessen opnemen.

Lees meer over onze workshops en begeleidingen voor scholen om je bij deze missie te helpen. Onze collega’s die experten zijn op het gebied van verschillende duurzame thema’s komen graag bij je in de klas om je leerlingen te helpen hun klimaatstress om te zetten in positieve actie voor een duurzamere toekomst.