21/05/2021 – Persbericht

Afgestudeerde Waterambassadeurs in overleg met Jetse schepen

Vandaag kregen vijftig ‘Waterambassadeurs’ van het Jetse Sint-Pieterscollege hun diploma van drie jaar Waterklassen. Ze konden al hun opgedane kennis meteen gebruiken om hun ‘Schepen van Water’ Bernard van Nuffel  vragen te stellen over het lokale waterbeleid. Zoals: Kan het regenwater van de gemeente misschien hergebruikt worden door de brandweer? 

In de ‘Waterklassen’, een pilootproject van GoodPlanet, leerden twee klassen van het Sint-Pieterscollege in Jette drie jaar lang alles over duurzaam waterbeheer. De educatieve benadering gaat veel verder dan eenvoudige tips & tricks om spaarzaam om te gaan met water: De leerlingen leren ook hoe water beter kan beheerd worden op schoolniveau -denk aan infiltratie en groendaken- en over goed lokaal en globaal waterbeleid. Betty Eggermont van Brede School in Jette is alvast heel enthousiast over deze aanpak en het effect op de leerlingen: ‘Kinderen leerden in een levensechte context over een levensbelangrijk vraagstuk. Door de projectmatige aanpak werden heel wat skill tegelijkertijd beoefend: van waarneming, oppervlakte- en volumeberekening tot kritisch denken, introductie in ecologisch waterbeheer en in beleidsmatig gebeuren op lokaal en nationaal vlak’.

Deze kennis kon vandaag meteen in de praktijk worden gebracht. De schepen kreeg vragen voorgeschoteld zoals of het Jetse regenwater zou kunnen opgevangen worden voor het in het kanaal terechtkomt en het gebruiken voor andere zaken, zoals door de brandweer? Of er bij werken aan de straten in Jette meer groen aangeplant worden in plaats van beton te gebruiken? Bernard Van Nuffel reageert: “Zeer fijn om betrokkenheid van de leerlingen te zien, ik volg waterpolitiek al jaren en merk dat de belangstelling voor het onderwerp alsmaar toeneemt. Ik was aangenaam verrast door de concrete, constructieve vragen van de leerlingen. Ik kreeg vragen over de vraag naar extra beplanting en groendaken, want planten zorgen ook voor wateropname. Vragen naar nieuwe vormen van kruisbeton die wel waterdoorlaatbaar zijn. Ik ben oprecht fier over deze nieuwe generatie waterambassadeurs! Dat diploma hebben ze dik verdiend! ”

De Waterklassen werden opgestart door GoodPlanet dankzij financiële steun van Rotary en GBL. GoodPlanet hoopt deze unieke Waterklassen te kunnen uitrollen in het hele land. Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet: ‘Weinig mensen staan erbij stil, maar België is een land met potentiële waterschaarste. Reeds jaren op rij hebben we te kampen met grote droogtes, soms afgewisseld met korte hevige regenval … Decennia lang werd er een verkeerd en onnatuurlijk waterbeleid gevoerd: verharding van de bodem, snelle afvoer, zware vervuiling… Gelukkig is het tij nu echt aan het keren, maar om deze inspanningen te laten lonen hebben we een breed draagvlak nodig. GoodPlanet wil met haar partners onze jeugd via Waterklassen  over het hele land klaarstomen voor deze uitdaging. Duurzaam omgaan met water vraagt een mentaliteitsverandering bij ons allemaal.’

Contact: Ayla Kiran – GoodPlanet – 0470 66 19 09 – a.kiran@goodplanet.be