Marieke Tijskens is de coördinator en bezieler van de gloédnieuwe online leermodule Aardwarmte van GoodPlanet en VITO. We vroegen haar héél graag even de oren van het hoofd over de – al zeggen we het zelf – heel leerrijke modules die ze de laatste maanden van nul opbouwde.

Marieke woont in Bree en is leerkracht wiskunde van opleiding. Ze werkt al vier jaar bij GoodPlanet en heeft drie kinderen van 6, 8 en 10 jaar. In haar vrije tijd danst ze Lindy Hop. We dansen even met haar door de vragen!

Marieke, vertel. Van waar deze online leermodule ‘Aardwarmte’?

Wel, we geven al sinds 2015 rondleidingen in de Aardwarmte-centrale van VITO in Mol. Jaarlijks komen er 120 klassen op bezoek.  Maar sinds 20 maart geen enkele meer, om de ons allen bekende reden. Dus wij dachten: als de leerlingen niet meer naar de centrale kunnen komen, dan komt de centrale naar hen (lacht).

 

Dus: een soort online rondleiding in de Aardwarmte-centrale in Mol?

Niet echt. Het is geen klakkeloze kopie maar een uitgebreide interactieve leeromgeving: wat is aardwarmte, wat komt erbij kijken, hoe gaat dat in z’n werk? Er zijn vragenlijsten na elke module, en ook een paar hele leuke interactieve elementjes, zoals een fictieve boring in je eigen dorp.

 

Hoe begin je daaraan van nul, aan zo’n module?

We zijn niet zomaar begonnen, hé. We hebben in oktober eerst een rondvraag gedaan bij meer dan 400 leraars.  Wat heeft een leerkracht nodig ? Wanneer is het handig en doe je het ook? Aan de hand daarvan hebben we beslist hoe en wat: de module gebruikt Thinglink, een ‘ontdekplaats’ en ‘BookWidgets’ dat erg ingeburgerd is bij leerkrachten – met als gewaardeerd voordeel dat deze oefenreeksen in een eigen schoolplatform kunnen worden gekopieerd.

 

Hoe is de leeromgeving dan opgebouwd?

Het is zo intuïtief mogelijk opgebouwd: je gaat naar de website en van daar ben je vertrokken. Het is modulair opgebouwd in negen modules – zeven over aardwarmte en twee extra over CO2 en plastic – ter vervanging van de optionele namiddagworkshop in de live uitstap.

De leerkracht beslist welke module interessant is voor zijn of haar klasgroep. De modules kunnen zowel in de klas of met afstandsonderwijs worden gegeven.

We hebben ook een handleiding voorzien met tips & tricks voor de leerkracht -met een oplijsting van alle eindtermen van de 1ste, 2de en 3de graad die gerealiseerd worden met deze modules. Want deze online leeromgeving past perfect binnen de onderwijsvernieuwing!

 

Fijn! Zeg, vervangt deze module dan de rondleiding?

Nee, ‘the real deal’ kan je nooit evenaren. Wat mij betreft gaan we zo snel mogelijk terug live, en kan deze module dienen als voorbereiding en, of een nabespreking.

 

Dus na de coronatijd kunnen de digitale module en het live bezoek perfect naast elkaar bestaan?

Zeker, in mijn ogen versterken ze elkaar alleen maar. Ik wil toch even al wat reclame maken voor de klasbezoeken: dat is een hele toffe educatieve uitstap. Die begint in de traphal, waar je een enorme maquette ziet van een boring van vier kilometer diep: da’s echt ‘waw’. En er is een stuk centrale waar geen bezoekers binnenmogen omwille van de veiligheid en waar ze dan met VR-brillen ingaan. Eindigen doe je in de ‘woning van de toekomst’, die helemaal is aangesloten op het aardwarmtenet en geen negatieve planeet-impact heeft. Daar ga je dus buiten met een ‘waw, zo eenvoudig kan klimaatvriendelijke energie zijn’-gevoel.

 

Wat zijn zoal de reacties van de leerlingen?

We hebben getest in 5e en 6e leerjaar, bewust de jongste leeftijden van de doelgroep, want eigenlijk is de module vooral voor secundair onderwijs. Ik had schrik dat ze hun weg niet zouden vinden, maar dat was geen enkel probleem. Ze zijn verbaasd en aangenaam verrast over het eenvoudig principe, warmte uit de aarde als energiebron gebruiken. Meestal roepen ze uit ‘allé, ik wist niet dat dat kon! De reacties zijn dus echt wel enthousiast. Hoe jonger hoe enthousiaster, maar dat zien we in alle workshops wel (lacht).

 

Begeleidt GoodPlanet de online module of niet?

Wel, in principe, nu de module online staat, kan iedereen er zelfstandig mee aan de slag. Maar we bieden toch, voor wie wil, online begeleiding aan. Ik zou echt héél graag in de klassen gaan en samen door de modules gaan. Maar leerlingen  kunnen ook het zelfstandig alleen thuis doen.

 

Dit is een samenwerking met VITO. Hoe zit dat juist?

Wel, VITO is de organisatie die de aardwarmtecentrale neerzette. Zij merkten heel snel al dat er veel interesse was uit de buurt voor bezoeken. Ze deden dat in het begin ook zelf. Maar ze hebben geen educatieve werking. Daarom is de samenwerking begonnen. Zij zorgen voor de locatie en de expertise, en wij vertalen het naar de scholen en de leerlingen.

 

Wat als een school interesse heeft?

De module is gewoon gratis toegankelijk, net als de handleiding voor leraars – die moet je wel even aanvragen. Leraars moeten niet inloggen of software downloaden. Weet je, ga maar gewoon eens kijken. Het is zeer intuïtief, voor je ’t weet is je dag om!

 

Bedankt, Marieke!

 

Leuk weetje: Marieke’s kinderen zijn proefkonijnen voor mama’s drang naar wetenschap. Op de ‘Dag van de Wetenschap’ werd bij hen thuis gefilmd hoe het gezin meedeed met dit gebeuren. Beleef het hier mee!