Tools

GoodPlanet en de deelnemers van het pilootproject delen hun ervaring graag met jou.

We stelden een toolbox samen waarmee jij à la carte kan werken rond samen-leven: in je eigen groep, via een uitwisseling met een andere groep en met je hele school of organisatie.
Toolbox jongeren 12-18 jaar (op school)
Toolbox volwassenen

Laat je je liever coachen door een medewerker van GoodPlanet?
Bekijk hier de mogelijkheden.Tools voor jongeren

Werken rond diversiteit en samen-leven
Hier vind je tal van methodieken waarmee je meteen aan de slag kan. Geen opgeheven vinger, geen pasklare standaardantwoorden. Wel een gezamenlijke zoektocht naar onszelf en naar elkaar.Doorloop het volledige traject of stel je eigen traject samen
Stel jezelf de vraag: hoeveel tijd kan je aan dit project spenderen met je leerlingen? Hoe meer tijd je investeert, hoe groter de impact op de verschillende individuen en op de schoolgemeenschap. We helpen je graag op weg bij het samenstellen van een traject op maat.


Hieronder een overzicht van de verschillende levels en hoe je er best mee werkt:

LEVEL 1: KLASNIVEAU

IMPACT:

De leerlingen werpen een kritische blik op zichzelf, binnen de geborgenheid van de vertrouwde klasgroep. Via zelfontplooiing zetten ze makkelijker en beter de stap naar 'de ander'.

In principe kan elke methodiek in dit level op zichzelf bestaan en apart gebruikt worden. Je ziet meteen hoeveel tijd je nodig hebt, wat de beoogde doelstellingen zijn, wat de korte inhoud is en welk materiaal je ervoor nodig hebt. Begin eerst met de eerste stap van het level en werk zo gaandeweg de stappen af. Of blijf bij de eerste stap als je minder tijd hebt.

Minimale tijdsinvestering in de klas: 30 minuten + 10 minuten evaluatie.

Wil je succesvol naar level 2, dan moet je minstens één activiteit van level 1 gedaan hebben met je eigen klas.

LEVEL 2: KLASOVERSTIJGEND

IMPACT:

De leerlingen verruimen hun blik naar buiten tijdens uitwisseling(en) met een andere klas (binnen of buiten de school).

Wissel bij voorkeur uit met een twin-klas met een heel 'ander' publiek. Bijvoorbeeld: regulier-OKAN, regulier-buitengewoon onderwijs, stad-platteland, meisjesklas-jongensklas,…
Ook hier geldt: begin niet meteen aan stap 5, doorloop de stappen in logische volgorde of blijf bij stappen 1 en 2.

Minimale tijdsinvestering:

 • Overlegmomenten met collega van de andere klas (kan perfect via mail)
 • In je eigen klas: Minimum 1 activiteit uit level 1: 30 minuten + 10 minuten evaluatie
 • Tijdens de uitwisseling met de andere klas:
  • Een voorbereidende activiteit én minstens 1 ijsbreker uit level 2 (stap 1): 2 lesuren
  • Een activiteit uit level 2 (stap 2): 1 lesuur
  • Evaluatie: 10 minuten

LEVEL 3: SCHOOLNIVEAU

IMPACT:

Verdere uitrol van het project op schoolniveau. Beide klassen ontpoppen zich tot pioniersklas in hun eigen school. Ze werken een plan uit om hun ervaringen te delen met de rest van de school én ook anderen warm te maken voor het project.

Nog een stap verder gaan? Dat kan. We verzamelden tips om de brede school of organisatie te betrekken via een actieplan, met aandacht voor output/verankering, impactmeting en communicatie.

Minimale tijdsinvestering:

 • Overlegmomenten met collega van de andere klas (kan perfect via mail)
 • In je eigen klas: Minimum 1 activiteit uit level 1: 30 minuten + 10 minuten evaluatie
 • Tijdens de uitwisseling met de andere klas:
  • Een voorbereidende activiteit én minstens 1 ijsbreker uit level 2 (stap 1): 2 lesuren
  • Een activiteit uit level 2 (stap 2): 1 lesuur
  • Evaluatie: 10 minuten
 •   Terug op je eigen school: Tijdsinvestering zelf te bepalenTools voor volwassenen

Werken rond diversiteit en samen-leven
Zijn begrip en verdraagzaamheid geen evidentie in jouw bedrijf? Worstelt jouw organisatie met discriminatie? Bestaat jouw vereniging uit verschillende kliekjes die moeilijk 'mixen'? Deze tools bieden handvaten om een positieve dialoog in gang te zetten. De activiteiten beogen steeds een betere verstandhouding tussen de leden of werknemers. De gebruikte methodieken focussen dus niet op (eventuele) probleemsituaties, maar werken in op de randvoorwaarden die nodig zijn om het probleem op te lossen. Op die manier ervaren de deelnemers minder weerstand.

Ook in groepen waar er geen directe problemen zijn, brengen de activiteiten beschreven in de tools een positieve flow teweeg. Het beeldmateriaal en de activiteiten zijn erop gericht om het gevoel van verbondenheid te vergroten, wat jouw bedrijf of organisatie sterk ten goede komt.


Download het pakket hier

Ga zelf aan de slag!
Dit pakket bevat tal van methodieken en activiteiten om binnen je vereniging of bedrijf aan de slag te gaan rond de thema's diversiteit en samen-leven. Handvaten om met elkaar op een fijne en ongedwongen manier in dialoog te gaan. Omdat we geloven dat dialoog een sleutelwoord is, zowel bij het wegnemen van vooroordelen en angsten, als bij het bouwen van bruggen tussen mensen.

We bieden 3 versies aan, die je kan gebruiken naargelang de tijd die je wil spenderen.

 1. Light versie: 1 uur 30
 2. Medium versie: 3 uur (halve dag)
 3. Pro versie: 5 uur (hele dag)

Alle drie de versies zijn opgevat als een soort van teambuilding: ludieke activiteiten worden afgewisseld met meer diepgaande gesprekken.