Project

Een actueel pilootproject:
échte ontmoetingen stimuleren tussen anderstalige nieuwkomers en mensen van hier.

GoodPlanet begeleidde verschillende uitwisselingen met nieuwkomers in ons land en mensen die hier geboren zijn. Zowel voor volwassenen als voor jongeren organiseerden we workshops rond het thema samen-leven. Productiehuis Locomotif, partner in dit project, legt de getuigenissen van de deelnemers vast op beeld. Dit beeldmateriaal helpt om meer begrip te krijgen voor elkaar en om het gevoel van verbondenheid te vergroten. We geven mensen een kanaal om hun verhaal te vertellen.

Samen gingen we op zoek naar universele waarden. We praatten over thema's die ons allemaal verbinden (liefde, vriendschap, geluk, geloof, geboorte, dood), over onze gevoelens (wat maakt ons bang, boos, verdrietig, blij?), over ons vaderland en onze afkomst, over onze familie. Doorheen onze verschillen ontdekten we dat we vaak dezelfde waarden delen en dezelfde dingen nastreven.

Waarom is dit project nuttig en nodig?

Al sinds 1997 ontwikkelt en begeleidt GoodPlanet Belgium projecten voor een duurzame samenleving. Duurzame ontwikkeling betekent eigenlijk zo veel als 'goed leven, hier en nu, later en elders.' Dit project gaat over duurzame ontwikkeling, maar dan op een heel menselijke manier.

De film 'Human' van Yann Arthus-Bertrand, erevoorzitter van GoodPlanet Belgium, inspireerde ons om een actueel pilootproject op te zetten: échte ontmoetingen stimuleren tussen anderstalige nieuwkomers en mensen van hier. Om het samen-leven te bevorderen en mensen te verbinden. We willen ook het gevoel van solidariteit met nieuwkomers in België versterken.

Hoe we dat doen? Heel eenvoudig: door mensen samen te brengen. Door ze – in dialoog met elkaar – 'de ander' te laten ontdekken. "Onbekend is onbemind", een boutade die jammer genoeg veel waarheid bevat. Deze barrière willen we overwinnen. We willen mensen een kanaal geven om hun verhaal te brengen. Om elkaars verschillen te overstijgen en om tot de ontdekking te komen dat we uiteindelijk allemaal 'maar' mensen zijn.


Contact

Wil je meer weten over dit project
of laat je je uitwisseling graag coachen door een medewerker van GoodPlanet?

Neem contact op met GoodPlanet.Verena Reniers
Project manager

+32 (0)470 87 91 60
v [dot] reniers [at] goodplanet [dot] be