De Belgische energietransitie in vraag en antwoord

Om de klimaatverandering te keren, moeten we onze maatschappij helemaal anders indelen. Dat is een grote en complexe uitdaging. Elke uitdaging is echter een kans om het beter te doen.

Welke keuzes moeten we nu maken voor een gezonde planeet en een betere toekomst voor iedereen? En welke gemeenschappelijke koers stippelden onze overheden in het Belgisch Energiepact uit om onze maatschappij koolstofarm te maken tegen 2050?

Om de juiste keuzes te kunnen maken voor onze samenleving, nu en in de toekomst, is het belangrijk om de maatschappelijke uitdagingen te kennen en te begrijpen.

Met de campagne Wat doen we voor het klimaat?  willen we burgers dan ook informeren over de transitie naar een koolstofarme samenleving. Iedereen kan een vraag stellen via de website. Ons team beantwoordt tot eind mei wekelijks een selectie van de meest gestelde vragen.

Ontdek de vragen, lees de antwoorden en stel jouw eigen vraag op www.watdoenwevoorhetklimaat.be