35 000 jongeren op straat

Een straf signaal, en dat 20 weken voor de verkiezingen. We zijn verheugd en ontroerd door de gedrevenheid van de jonge generatie.  Maar we zijn verbouwereerd en ontstemd door de reacties en het gedrag van bepaalde politici. In de plaats van te luisteren naar de tienduizenden jongeren en tot actie over te gaan, halen ze alles uit de kast om de actie koste wat kost te recupereren. Plots werd zelfs GoodPlanet Belgium meegesleurd in deze negatieve spiraal. Waarom? Omdat GoodPlanet gelooft in bruggen bouwen, niet in deuren sluiten. Dit waait wel over, dachten we heel even. Totdat een van onze medewerkers vandaag in een school de deur op z’n neus kreeg.

Onze educatief medewerkers trekken er elke dag op uit om werk te maken van een duurzame samenleving. We pikken het niet dat net hun engagement belachelijk gemaakt en in twijfel getrokken wordt in een politiek debat dat gisteren plaatsvond in de Kamer van volksvertegenwoordigers. We willen dan ook reageren op de aanvallen op onze organisatie, op onze projecten en dus ook op onze medewerkers en vrijwilligers.

Van bij de opstart van onze vzw in 1997 dragen publiek-private partnerschappen bij aan het realiseren van deze missie. GoodPlanet gelooft immers in de kansen die voortvloeien uit samenwerkingen met ondernemingen die actief hun maatschappelijke rol opnemen. Alle eventuele samenwerkingen op voorhand uitsluiten past niet bij onze waarden en onze manier van werken. Met onze partners werken we voornamelijk samen in het kader van hun beleid rond verantwoord ondernemen. En dat verstoppen we allerminst: al onze partners staan duidelijk vermeld op onze website. We communiceren ook regelmatig over de resultaten van onze gezamenlijke projecten. Ook de VN maakte van samenwerking een topprioriteit voor het realiseren van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Binnen ons klimaatprogramma 2017-2021 focussen we in onze projecten, workshops, leermiddelen en campagnes op eenvoudige handelingen die individueel haalbaar zijn en een grote impact hebben als we er allemaal samen voor gaan. Dit trekken we door naar het schoolniveau, bijvoorbeeld via de campagne GoodPlanet Challenges. We betrekken kinderen en jongeren ook bij het beleid via workshops als Klimaatcoaches of het platform www.ideas4planet.be Uiteraard kunnen niet alle inspanningen van individuen alleen komen. Uiteraard is er meer nodig om als maatschappij de schouders te zetten onder alle uitdagingen. Uiteraard is er een krachtdadig en ambitieus beleid nodig. Maar dat wil volgens ons niet zeggen dat alle andere initiatieven plots zinloos of naast de kwestie zijn.

GoodPlanet blijft dan ook als onafhankelijke organisatie met volle overtuiging en veel goesting verder werken aan haar missie: jong en oud inspireren om een duurzame samenleving te realiseren.

Deel dit bericht gerust als je onze boodschap wil ondersteunen en ons wil helpen om misverstanden de wereld uit te helpen. Want het klimaat, dat is waar het echt om gaat.