Teken voor het klimaat, teken voor de toekomst

Bedrijfsleiders, milieuorganisaties, jongerenorganisaties, wetenschappers, rectoren, burgers en Belgische media bundelen de krachten voor het breedste klimaatinitiatief ooit in ons land. Allemaal samen vragen we politici om nu echt werk te maken van een ambitieus klimaatbeleid. Onderteken de eisen van de campagne en stuur beleidsmakers een sterk signaal.

  • Wat vragen de initiatiefnemers van Sign for my Future?
  • Tot wie richt deze campagne zich?
  • Waarom is GoodPlanet ambassadeur van deze campagne?

We vragen dat de volgende regeringen samen doen wat nodig is om de klimaatopwarming ruim onder de 2 graden te houden en te blijven streven naar maximaal 1,5 graad. België moet klimaatneutraal worden voor 2050 en al in de komende 5 jaar de uitstoot noemenswaardig verminderen.

Hoe willen we dat bereiken?

  • Een bindende klimaatwet die vastlegt hoeveel broeikasgassen we wanneer mogen uitstoten.
  • Een investeringsplan dat in kaart brengt hoeveel geld daarvoor nodig is en waar dat geld vandaan moet komen.
  • Een onafhankelijke klimaatraad die het beleid opvolgt, advies geeft en daarover verslag uitbrengt.

Deze campagne roept iedereen op om de eisen te ondertekenen. Het gaat immers over de toekomst van ons allemaal. De eisen richten zich echter duidelijk tot politici en beleidsmakers.

Wil dat zeggen dat bedrijven, organisaties, scholen of burgers de kat uit de boom kunnen kijken? Neen. Niets doen is geen optie, voor niemand. Onze enige kans om de klimaatverandering te keren en België klimaatneutraal te maken, is NU.

GoodPlanet zet haar schouders onder een duurzame samenleving. Al meer dan twintig jaar. En dat doen we (gelukkig maar!) niet alleen. We werken dag in dag uit graag samen met educatieve instellingen, ngo’s, vzw’s, middenveldorganisaties, burgers, overheden, en ja, ook met ondernemingen, klein en groot. Omdat we ervan overtuigd zijn dat we met bruggen bouwen samen meer kunnen bereiken dan met deuren sluiten. Klimaatactie is bovendien één van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. Net als samenwerkingen opzetten om die doelen te bereiken.