Help je inwoners energie besparen!


Samen meten, samen weten: lokale energiegemeenschappen in jouw gemeente


Bedrijven en overheden kunnen maar goed functioneren met een degelijke financiële boekhouding. Burgers kunnen hetzelfde doen voor hun energieverbruik door een energieboekhouding bij te houden. Het project ‘Samen meten, samen weten’ biedt jouw inwoners hiervoor de juiste tool aan en zorgt zo voor ondersteuning om tijdens deze energiecrisis échte besparing te realiseren.
Door middel van Energieambassadeurs die bewoners per buurt advies geven, zetten we samen onze schouders onder de complexe materie van energieboekhouding. Met minimale inspanning van jou als gemeente, wordt de vorming van energiegemeenschappen gestimuleerd: inwoners ondersteunen elkaar in het zoeken naar besparende oplossingen op weg naar een duurzame samenleving.


Wat?

Doel is het opzetten van buurtnetwerken met vrijwillige Energieambassadeurs in eerste lijn, gesteund door een netwerk van experts in tweede lijn. We maken gebruik van EnergieID, een online platform dat elektriciteit, gas, stookolie en andere aspecten zoals mobiliteit bundelt en zo het energieverbruik van een huishouden zichtbaar maakt. Het resultaat is een gedetailleerde én volledige rapportering, die door de ambassadeurs verder kan geduid worden. Dit project wil zo  het verbruik opvolgen en de aansluitende actie errond faciliteren.

 • Stap 1: Samen met de gemeente zoeken we vrijwillige ambassadeurs die een aanspreekpunt willen zijn in hun buurt. Vanuit GoodPlanet en met ondersteuning van de gemeente, creëren én lanceren we een communicatiecampagne. GoodPlanet bereidt materiaal voor, om zowel via onze kanalen als via de beschikbare gemeentelijke kanalen te verspreiden.

 • Stap 2: We bieden de ambassadeurs een korte opleiding via één live bijeenkomst en drie webinars. Ze leren over het gebruik van EnergieID, het begeleiden van een groep buren en tools om een energiebesparing te kunnen realiseren. Bovendien krijgen ze informatie over relevante tweedelijns-initiatieven rond energie die ze kunnen inzetten. In de eerste plaats initiatieven zoals Energy Watchers, die quick wins in huis kunnen bewerkstelligen. Maar ook initiatieven als het lokale energie-huis, waar hun buren zich kunnen wenden voor advies over renovatie of premies. Dit rijtje initiatieven stellen we op in samenspraak met de gemeente.

 • Stap 3: De ambassadeurs activeren de ‘buren van de ambassadeurs’ die gebruik kunnen maken van een premium EnergieID-account. Deze biedt de mogelijkheid om teams te vormen onder begeleiding van de ambassadeur. Samen vormen ze een lokale energiegemeenschap en gaan ze aan de slag met de configuratie van de accounts. De premium versie van EnergieID biedt ook meer functionaliteiten voor de eindgebruiker, zoals een persoonlijk dashboard, het opvolgen van acties en resultaten die meer in detail gaan en de extra inzichten die daaruit voortvloeien. Na de configuratie kunnen de ambassadeurs het verbruik mee opvolgen, eventuele kortetermijnoplossingen voorstellen én doorverwijzen naar initiatieven zoals hierboven vermeld. De deelnemende bewoners bereiken we door middel van een lokale communicatiecampagne met ondersteuning van de gemeente en de ambassadeurs.

Wat is de meerwaarde voor jouw gemeente en haar inwoners?

 1. Om een besparing te realiseren wordt vaak de eerste, belangrijke stap overgeslagen: het meten van het verbruik. Hier zetten we op in. Het creëert een bewustwording die op zich al voor energiebesparing kan zorgen. Een welkome hulp voor zij die worden geconfronteerd met hoge facturen tijdens deze energiecrisis.

 2. Op korte termijn mikken we op een besparing door kleine ingrepen zoals gedragsverandering of de aanpassingen van toestellen. Op lange termijn gaat het wellicht over grotere investeringen. Door te meten geven we jouw inwoners de kans om doordachte beslissingen te nemen op basis van reëel verbruik. Een expert is zo beter in staat ingrepen met de meeste impact voor te stellen.

 3. Er komt een lokaal netwerk van vrijwillige ambassadeurs tot stand, dat op de lange termijn actief kan blijven. Dit zal ook in de toekomst nog mogelijkheden bieden.

 4. Bestaande initiatieven die in je gemeente met energiebesparing bezig zijn, bereiken via deze weg ook effectief jouw inwoners.

 5. Samen zorgen de energiegemeenschappen voor de energietransitie van je gemeente.

Welke rol speel je als gemeente?

 1. Enkele vergaderingen samenbrengen om de lokale energie-initiatieven te leren kennen waarmee de ambassadeurs vervolgens aan de slag kunnen.

 2. Het verspreiden van de oproep voor lokale ambassadeurs via de communicatiekanalen van de gemeente.

 3. Een meer intensieve betrokkenheid is mogelijk door op groepsniveau het energieverbruik van de 100 (of 250) huishoudens met een premium EnergieID-account op te volgen.


Hoeveel kost het?

Schrijf je gemeente in voor 15 december 2022 om te genieten van een vroegboekkorting van 10%. Het traject start in januari 2023.

> Klein pakket – 100 deelnemers – € 13.500 excl. BTW

 • 100 deelnemers
 • Opmaak communicatiemateriaal (voor gemeenteblad, e-mail, brief, enz. te bepalen)
 • 1 live bijeenkomst en 3 webinars voor de ambassadeurs (inhoud te bepalen)
 • Aanspreekpunt voor de ambassadeurs
 • Gedurende 2 jaar gebruik van Premium EnergieID platform in groep en in teams (betalende functionaliteit)

> Groot pakket – 250 deelnemers – € 18.000 excl. BTW

 • Pakket 2 omvat hetzelfde aanbod als pakket 1, maar dan voor 250 deelnemers.

> Pakket op maat

Een pakket voor gemeenten met extra ambitie. We bekijken de mogelijkheden voor het uitwerken van een aanbod op maat. Het kan hier gaan om een groter aantal deelnemers of extra evenementen.


Schrijf je gemeente nu in!

Contact en info: Rhodante Ahlers |  r.ahlers@goodplanet.be


Dit project is een initiatief van GoodPlanet in samenwerking met EnergieID.