De mobiliteitssituatie van jouw school op een digitale, interactieve kaart

GoodPlanet heeft heel wat ervaring en expertise in huis rond digitale toepassingen voor een betere mobiliteit in de schoolomgeving. We kunnen jouw school begeleiden bij het opzetten van een testfase. Daarbij betrekken we je leerlingen zowel bij de implementatie als de verbetering van de digitale toepassing.

Een voorbeeldcase

Het Europees project Safety Around Schools wil het woon-schooltraject en het verkeer in de schoolomgeving veiliger maken door:

  • Gemotoriseerd vervoer te verminderen en te vertragen.
  • In kaart te brengen waar mensen zich onveilig voelen in het verkeer.
  • (Samen) stappen en fietsen aan te moedigen.

Via een digitale applicatie verzamelt de school gegevens om de mobiliteitssituatie in kaart te brengen. De app vergemakkelijkt het vervolgens om:

  • Groepen ouders en leerlingen samen te stellen die (gedeeltelijk) hetzelfde woon-schooltraject afleggen. De app geeft gemeenschappelijke vertrekpunten aan en locaties waarop routes samenkomen.
  • Gevaarlijke situaties aan te pakken. Bijvoorbeeld slechte verlichting of een oversteekplaats zonder zebrapad.
  • Per vervoermiddel het veiligste woon-schooltraject uit te stippelen, afgestemd op het uur van de verplaatsing en de lokale omstandigheden.

GoodPlanet begeleidde tijdens schooljaar 2017-2018 een testfase in 4 Brusselse scholen. Tijdens de zomervakantie krijgt de app een grondige update op basis van de feedback van de deelnemende scholen. In november gaat de nieuwe tesfase van start.

Safety Around Schools kadert in het Europees consortium bIoTope. Meer dan 30 partners werken samen om nieuwe slimme toepassingen beschikbaar te maken voor een breed publiek.

Meer weten? Je aanmelden als testpersoon of testschool? 

Contacteer Kevin Roeland | +32 (0)2 893 08 10 | k.roeland@goodplanet.be