Urban green spaces management

GoodPlanet is a partner in the European exchange project PROGRESS (Professional exchange program on urban green spaces management) within the ‘ERASMUS +, Strategic Partnerships for Cooperation and Exchange of Good Practices’ program.

The 4 European project partners organize a conference about their specialization in their city.

Contact: Anna Leonard | +32 (0)474 11 85 43 | a.leonard@goodplanet.be
www.progress-project.eu

Met de steun van de Europese Unie, in het kader van het programma Erasmus+. In samenwerking met Universiteit Kopenhagen, Orchis Ingénierie, Eco-Union.