Raad van bestuur

De raad van bestuur is naast een beslissingsorgaan eveneens een advies- en controleorgaan. De bestuurders komen minstens zes keer per jaar samen en voeren hun mandaat onbezoldigd uit.

Image
Name
Designation
Short Description
Social Links
Bart Devos
Voorzitter / Président
Steven Bloemen
Secretaris / Secrétaire
Arnould Lefebure
Penningmeester / Trésorier & Stichter-bestuurder / Fondateur-administrateur
Jo Van Cauwenberge
Stichter-bestuurder / Fondateur-administrateur
Elisabeth de Béthune
Bestuurder / Administratrice
Hervé Claeys
Bestuurder / Administrateur
Alain Jacques
Bestuurder / Administrateur
Elisabeth Simon
Bestuurder / Administratrice
Annelies Storme
Bestuurder / Administratrice
Danny Van Der Veken
Bestuurder / Administrateur
Myleen Verstraete
Bestuurder / Administratrice
Fondation GoodPlanet
Bestuurder / Administrateur

Vertegenwoordigd door / Représenté par : Thierry Touchais

Adrian Oude Hendrikman (†)
Ere-voorzitter / Président d'honneur
Yann Arthus-Bertrand
Ere-voorzitter / Président d'honneur

Algemene vergadering

De leden van de algemene vergadering ondersteunen de werking van GoodPlanet vanuit hun eigen expertise, ervaring en netwerk. Zij nemen de door de wet vastgelegde beslissingen, maar zijn bovenal adviseurs die actief bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Bekijk de ledenlijst.