GoodPlanet komt in het schooljaar 2021-2022 coronaproof naar jouw school!

Daarbij volgen we

 • de covid-overheidsmaatregelen toe van de regio waar de school zich bevindt (Brussel, Vlaanderen of Wallonië -zie details hieronder)
 • plus de mogelijk extra maatregelen die de school zelf heeft ingesteld.

GoodPlanet kan binnen of in openlucht workshops geven en ook buitenschoolse activiteiten organiseren.

GoodPlanet is erkend als essentiële derde.

Voorafgaand aan elke workshop is er contact met de GoodPlanet-duurzaamheidscoach om duidelijk af te spreken welke set regels er zal worden gevolgd.

 

 

De regels verschillen momenteel per regio. In detail:

Vlaanderen > NL basisonderwijs (volledig document)

 • Essentiële derden* zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf.
 • Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd…).
 • Social Distancing / Mondmaskers
  • Kinderen in het basisonderwijs dragen geen mondmasker.
  • Personeel houdt afstand of draagt een mondmasker in contact met andere volwassenen. Wanneer er neergezeten wordt, is een mondmasker niet nodig. Idem voor essentiële derden.

 

Vlaanderen > NL secundair onderwijs (volledig document)

 • Essentiële derden* zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf.
 • Uitstappen zijn toegelaten conform de regels zoals deze gelden in de rest van de samenleving (cultuur, sport, jeugd…).
 • Social Distancing / Mondmaskers
  • Zoveel mogelijk afstand houden bij alle contacten.
  • Er kan opnieuw worden lesgegeven en gevolgd zonder mondmasker, wanneer er neergezeten wordt.

 

Brussel > NL basisonderwijs (volledig document)

 • Essentiële derden* zijn op school toegelaten indien er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden essentiële derden bij voorkeur ook getest.
 • Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer (dus geen openbaar vervoer) georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden.
 • Social Distancing / Mondmaskers
  • Principe
   • Afstand houden (collectief beschermingsmiddel) is prioritair aan het dragen van een mondmasker (persoonlijk beschermingsmiddel).
   • Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af.
  • Kleuteronderwijs
   • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
   • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
   • Geen afstand houden bij contacten tussen personeel en kleuters en tussen kleuters onderling.
   • Personeel moet geen mondmasker dragen wanneer ze in contact komen met kleuters, ongeacht de afstand.
  • Lager onderwijs
   • Afstand houden bij contacten tussen volwassenen.
   • Afstand houden bij contacten tussen personeel en leerlingen.
   • Geen afstand houden tussen leerlingen.
   • Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar basisonderwijs dragen een mondmasker op school. Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. Klasgroepen blijven maximaal gescheiden. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die leerlingen voor wie het mogelijk is.
   • Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.
   • Personeel moet geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden).

 

Brussel > NL secundair onderwijs (volledig document OV1 en OV2volledig document OV3, OV4 en hbo5)

 • Essentiële derden* zijn op school toegelaten indien er geen digitale alternatieven zijn en hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het behalen van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen zelf. Van zodra de zelftesten beschikbaar zijn, worden essentiële derden bij voorkeur ook getest.
 • Daguitstappen (binnen en buiten) zijn toegelaten op voorwaarde dat de uitstap en het eigen vervoer (dus geen openbaar vervoer) georganiseerd worden binnen de klasgroep en na een risicoanalyse van de preventieadviseur van de school. Ook de voorzorgsmaatregelen moeten strikt gevolgd worden.
 • Social Distancing / Mondmaskers
  • Zoveel mogelijk afstand houden bij alle contacten.
  • Personeel en leerlingen dragen verplicht een mondmasker binnen, ook als ze voldoende afstand houden. Mits de nodige afstand en met voldoende ventilatie, mag het mondmasker binnen eventjes kort af.  Buiten kunnen de mondmaskers af, mits de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.
  • Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen. Zorg dan voor aangepaste veiligheidsmaatregelen op basis van een risico-analyse.
  • Leerlingen en personeel kunnen het mondmasker tijdelijk niet dragen tijdens sportactiviteiten.

*GoodPlanet is erkend als essentiële derde.