Tous ensemble voor een ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid

Drie jaar na de ondertekening van het Akkoord van Parijs moeten de ronkende beloften nog steeds worden omgezet in daden. In België stijgt onze uitstoot sinds een paar jaar zelfs opnieuw.

Bij de start van de internationale klimaattop #COP24 roepen de Klimaatcoalitie, Climate Express, CNCD, GoodPlanet Belgium en tal van organisaties samen met jullie onze Belgische politici op om hun schouders te zetten onder een ambitieuzer klimaatbeleid, in ons land en wereldwijd. Want het is nog niet te laat. We kunnen de klimaatopwarming nog beperken tot 1,5° C. En we zijn elke dag met meer volk om die eis kracht bij te zetten. Steeds meer burgers passen hun voedingsstijl aan, verplaatsen zich anders, consumeren bewuster, isoleren hun huis, …. We vragen dat het beleid volgt en ook alles op alles zet.

Laat dus van je horen op vrijdag 30/11 en zondag 2/12:

30/11: Wake up for the climate!
Schud mensen wakker

Verzamel ’s ochtends aan de schoolpoort, in de klas voordat de les begint of tijdens de pauze en laat allemaal samen je wekker (op je gsm) rinkelen. Tijd voor actie!

  • Breng mensen op de been voor de mars op 2 december. Vraag hier flyers en affiches aan.
  • Ga in de klas aan de slag rond het thema klimaatverandering. Hier ontdek je onze workshops, projecten en campagnes rond het thema. Geef je les in de derde graad secundair? Nodig een Klimaatcoach uit in je klas om samen met je leerlingen uit te zoeken via welke scenario’s we kunnen evolueren naar een koolstofarme maatschappij in 2050.
  • Deel je actie met zoveel mogelijk mensen:
    • Registreer hier je school/actie.
    • Deel foto’s of video’s van je actie op sociale media: teken een blauwe cirkel op je hand, symbool voor een leefbare planeet, om te tonen dat je meedoet. Gebruik de hashtag #wakeupforclimate.

2/12: Claim the climate!
Samen naar Brussel voor de grootste klimaatmobilisatie ooit in België

De zoveelste klimaatmars door Brussel? Verwacht je aan meer dan dat. Burgers trekken massaal de straat op om een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid te eisen. Smeer je fietsketting, stof je kano af, plan je treinroute en bel je tantes, nonkels, vrienden en buren op. Afspraak om 12u aan treinstation Brussel Noord voor een heus klimaatspektakel. Tot dan?!

  • Registreer je route op www.claimtheclimate.be
  • Duid op het Facebookevenement aan dat je geïnteresseerd bent of aanwezig zal zijn.
  • Deel je engagement op sociale media: teken een blauwe cirkel op je hand, symbool voor een leefbare planeet, om te tonen dat je meedoet. Gebruik de hashtag #ClaimTheClimate.