Brusselse Waterklassen zijn uniek. Het is het enige educatief en actiegericht programma gespreid over drie schooljaren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Duurzaam waterbeheer krijgt momenteel weer de aandacht die het verdient en het thema is door de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren volop in de media.

In de praktijk

In het 4de leerjaar richten de leerlingen zich op water in hun dagelijkse leven. Ze gaan dieper in op waterdistributie en de natuurlijke waterkringloop. Leren  waar ze water voor gebruiken en hoeveel elke Belg dagelijks nodig heeft. Ze gaan op zoek naar de weg die hun drinkwater aflegt.

Het 5de  leerjaar openen we de reflectie over de alomtegenwoordigheid van water binnen de schoolcontext. Waarvoor gebruiken we water op school en vooral, waar gaat het daarna naartoe? Door al metend expertise te laten vergaren, mikken we op een grotere betrokkenheid, om zo een onderbouwd ambassadeurschap te bekomen.

In het 6de leerjaar gaan de leerlingen de kennis die ze vergaarden over de schoolcontext toepassen op gemeentelijk niveau. In deze fase laten we hen kennismaken met het concept watersolidariteit. Binnen een gemeentelijke context draagt elke inwoner een steentje bij aan een evenwichtig waterbeleid.

Meer info: Sam Lathouwers | s.lathouwers@goodplanet.be