The litter challenge

Laat het zwerfvuil in ons milieu je niet onberoerd?
Ook GoodPlanet en Colruyt Group dragen graag hun steentje bij voor een propere omgeving. Daarom lanceren we een uniek en innovatief zwerfvuiltraject voor leerlingen uit de 2e en 3e graad. De jongeren leren eerst hoe je met nudging technieken gedrag positief kan beïnvloeden. Daarna gaan ze op zoek naar de ideale manier om zwerfvuil in hun eigen omgeving te voorkomen.

Is dit zwerfvuiltraject iets voor jou? Doe de test.

  • Ik wil een propere school- en leefomgeving met minder zwerfvuil.
  • Ik wil mijn leerlingen actief betrekken bij het blootleggen van problemen en het zoeken naar oplossingen.
  • Ik merk dat gedrag of reacties van leeftijdsgenoten meer invloed hebben dan een preek van de leerkracht.
  • Ik bewonder jongeren die hun nek uitsteken voor het klimaat. Ik wil mijn leerlingen de nodige tools geven zodat ze hun omgeving positief kunnen beïnvloeden. 
Antwoordde je minstens 2 keer ja?
Zet dan mee jouw schouders onder dit project!
Meer weten?

Zwerfvuil, hoe doorbreek je de slechte gewoonte?


Zwerfvuil ontstaat over het algemeen niet uit bewust vervuilend gedrag, maar lijkt vooral een kwestie van onbewust kopieergedrag. De uitdaging voor de jongeren is daarom om met een oplossing te komen die inspeelt op dit psychologisch mechanisme.

Via dit traject krijgen ze inzicht in menselijk gedrag en leren ze hoe hierop in te spelen. The litter challenge daagt jongeren uit om dé oplossing te bedenken waardoor zwerfvuil definitief tot het verleden behoort.
 
Praktisch: 
  • Voor wie? 2e en 3e graad secundair onderwijs
  • Wat? Interactief klastraject bestaande uit 2 workshops (2x 2 lesuren) onder begeleiding van GoodPlanet en 1 experiment onder begeleiding van de leerkracht.  
  • Competenties: onderzoeken, analyseren, experimenteren, presenteren en reflecteren
  • Wanneer? Schooljaar 2019-2020
  • Deadline inschrijvingen: 15/10/2019
  • Gratis!
The Litter Challenge is een project uitgewerkt en begeleid door GoodPlanet Belgium, met de steun van Colruyt Group. Meer info op onze website.  

GoodPlanet Belgium vzw - Edinburgstraat 26, 1050 Brussel - 02 893 08 08
We zijn elke werkdag bereikbaar van 9u tot 12u30 en 13u30 tot 17u.

Samen maken we van deze planeet een GoodPlanet
Met jouw steun kunnen we nóg meer mensen inspireren en overtuigen om duurzaam samen te leven. Voor giften vanaf 40 euro bezorgt GoodPlanet je een fiscaal attest.