GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 60 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
Schelde Jongerenparlement
Internationale uitwisseling oktober 2018 Het Schelde Jongerenparlement organiseert begin oktober opnieuw een internationale uitwisseling tussen de drie Schelde landen.
Wil je erbij zijn? Schrijf dan hier in!


Waarom deelnemen?
 • Het programma natuurlijk. Check it out!
 • Je leert een invloed hebben op het beleid
 • We ontmoeten leden van de Internationale Schelde commissie
 • Je krijgt een Europees Youthpass certificaat die jouw ervaringen en capaciteiten vastlegt
 • We werken in drie talen met een supersfeer
Wie, waar, wanneer? Jongeren tussen 17 en 23 jaar.
Zeeland, van 30 september tot 6 oktober. Programma van 1 tot 5 oktober.

Ik wil inschrijven ›
Het parlementBrochure Schelde Jongerenparlement - 10 jaar
'Vele kleine beekjes vormen samen een grote rivier.'
Het Schelde Jongerenparlement (SJP) is een initiatief van Agence de l'Eau Artois-Picardie en GoodPlanet Belgium. Het brengt jongeren vanaf 16 jaar samen die wonen of studeren in het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Ze gaan aan de slag rond het thema water en waterbeheer. In het kader van internationale samenwerking, educatie en burgerschap krijgen jongeren de kans om hun visie op waterbeleid voor te stellen.


Wat is het SJP?
 • Een internationaal project voor en door jongeren!
 • Een proces dat jongeren van 16-23 jaar mobiliseert rond het thema water
 • Een plenaire zitting waar de deelnemers in dialoog gaan met beleidsmakers
 • Trefdagen die de afgevaardigden samenbrengen
 • De mogelijkheid om deel te nemen aan (jongeren)trefdagen over water op Europees en mondiaal niveau.

Wil je het project en de realisaties beter leren kennen?

Bekijk de video
of download de brochure.
English version

Volg het SJP op Facebook
Contact Julie Van Overmeiren
+32 (0)477 43 00 48
j [dot] vanovermeiren [at] goodplanet [dot] be

Clément Magos
+32 (0)470 10 06 65
c [dot] magos [at] goodplanet [dot] be
Wie zijn de leden
  Name Nationality Study or profession
  Wieke Metzlar Dutch History
Ismail Laghmiri Dutch / Moroccan Social entrepreneur
Joke Ams Belgian Environemental education
Dimka Delcheva Bulgarian Theatre arts
Gerard Florian French Student
Florian Vergnaud French Biologist
  Vedat Ilan Dutch Physical education
Hamza Allal Belgian Student international trade
Mohamed Laghmiri Dutch Student psychology
Soukaïna Zoqi Italian Student international trade
Ellen Vervaeke Belgian Communication management
Wynona Genlot French Student
Gaetan Toilliez French Education assistant ICT
Bernard Beeuwkes Dutch Gardener and webmaster
 
Plenaire sessie De Plenaire sessie geeft de jongeren de kans om hun visie over het jaarlijks waterthema aan het publiek bekend te maken en in debat te gaan met de beleidsmakers en andere vertegenwoordigers.
Als randanimatie zijn er workshops en infosessies over verschillende water-gerelateerde onderwerpen, volgens verschillende invalshoeken en methodieken – voor elk wat wils! Ook werpen we een blik op het volgende werkjaar van het SJP.


Trefdagen in binnen- en buitenland
De data van de Trefdagen vind je in onze agenda.

Het Scheldebekken Europa wilt zich inzetten om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit is de kernboodschap van de Europese Kaderrichtlijn Water. Maar hoe begin je daaraan wanneer je weet dat rivieren door verschillende landen stromen? Wat wil zeggen dat als je echt de kwaliteit wilt verbeteren landen dus zullen moeten samenwerken. Het zou bijvoorbeeld geen zin hebben dat het ene land zich uit de naad werkt om de waterkwaliteit te verbeteren terwijl het andere land op dezelfde rivier zeer vervuilende activiteiten toelaat. Daarom werden er dus Internationale Stroomgebieddistricten opgericht, en één ervan is het Internationaal Stroomgebieddistrict van de Schelde, waarin wij wonen.

Daarbij werd ook een Internationale Scheldecommissie opgericht die instaat voor de samenwerking tussen de verschillende staten en gewesten om zo een duurzaam en integraal waterbeheer te bereiken. Het Schelde Jongerenparlement werd dan ook opgericht in samenwerking met deze commissie. Een district kan dus bestaan uit een aantal landen die samenwerken om de kwaliteit van een gemeenschappelijke rivier te verbeteren.

De Schelde stroomt door drie landen. Van de bron in Frankrijk kronkelt ze door België naar de monding in Nederland. Andere rivieren uit onze streken monden uit in de Schelde of stromen rechtstreeks naar de zee. Samen vormen al deze waterlopen en de bijhorende kustwateren het Internationale Stroomgebieddistrict van de Schelde. Het Scheldedistrict heeft een oppervlakte van 36.416 km² en behoort daarmee tot de kleinere stroomgebieddistricten binnen Europa. Het is tevens één van de dichtst bevolkte en meest geïndustrialiseerde stroomgebieddistricten binnen Europa.
Onze partners
 • AEAP - Agence de l'Eau Artois-Picardie
  Het wateragentschap l'Agence de l'Eau Artois-Picardie ondersteunt het Schelde Jongerenparlement en zijn acties. Het coördineert verder o.a. het "Parlement des Jeunes pour l'Eau du bassin Artois-Picardie" in samenwerking met het Franse Ministerie voor Onderwijs.

  Dit project kadert in het nieuwe beleid van het agentschap naar jongeren toe. Dit beleid bevat 3 pijlers, die toelaten om alle belanghebbenden te associëren met onderwijs, opleiding en het persoonlijk engagement van de toekomstige politieke en economische leiders:
  - Educatie over water en aquatische milieus
  - Instanties die jongerenbelangen vertegenwoordigen
  - De link met waterbeheer
  www.eau-artois-picardie.fr
 • ISC - Internationale Scheldecommissie
  De Internationale Scheldecommissie staat in voor de samenwerking tussen de verschillende staten en gewesten binnen het Internationaal Stroomgebiedsdistrict van de Schelde om zo een duurzaam en integraal waterbeheer te bereiken. Het Schelde Jongerenparlement werd opgericht in samenwerking met deze commissie. De Internationale Scheldecommissie verleent haar morele en inhoudelijke steun aan dit initiatief.
  www.isc-cie.com
Andere waterparlementen EYPW - European Youth Parliament for Water Het Europees Jongeren Parlement voor Water geeft jongeren sinds 1999 de mogelijkheid om deel te nemen aan waterpolitiek. Dit ten eerste door jongeren te sensibiliseren voor waterbeheer en anderzijds voor burgerzin en democratie. De Schelde jongeren zijn hier ook steeds aanwezig en verbreden zo hun netwerk.
www.eypw.euWYPW - World Youth Parliament for Water Het Wereld Jongeren Parlement voor Water (WJPW) is een actief netwerk van jongeren met een hart voor water. Het bestaat uit meer dan 80 jongeren uit 71 landen. Door het realiseren van concrete acties beogen ze de bevordering van jongerenparticipatie in de watersector. Het WJPW is actief op zowel lokaal, regionaal als internationaal niveau. Lokaal investeren ze hun toewijding in het realiseren van acties om het recht op water en sanitair te concretiseren. Op mondiaal niveau strijden ze bij instituten zoals de Verenigde Naties voor een herkenning van de plaats van jongeren in de watersector.

De jeugd is een katalysator voor verandering. Het WJPW wil samen met andere burgergroepen, de overheid, de economische spelers onze toekomst bepalen. De beslissingen die vandaag genomen worden, beïnvloeden de toekomst. Alle inspanningen die nu genomen worden om waterproblemen te remediëren, zullen grotere inspanningen in de toekomst onnodig maken. Reden genoeg om je aan te sluiten en de kracht van de jeugd in te zetten voor water!
www.pmje-wypw.org