GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 50 medewerkers zo 350.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
Klimaatcoach
Gratis sessies voor de derde graad secundair onderwijsHet project Met dit project wil de federale Dienst Klimaatverandering, in samenwerking met GoodPlanet, de leerlingen van de derde graad secundair (van alle onderwijsnetten en elke studierichting) aanmoedigen zich te informeren over de uitdagingen van de klimaatverandering en deel te nemen aan het debat over de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.


De webtool De nieuwe interactieve webtool www.my2050.be vormt de basis voor het educatieve traject. Met deze tool kan je je eigen scenario creëren voor een koolstofarme maatschappij in 2050.


De Klimaatcoaches De Klimaatcoaches hebben via hun opleiding een studies multidisciplinaire kennis een ruime ervaring op milieuvlak. Daarnaast werden ze tijdens een korte, maar krachtige opleiding door de beste klimaatexperts van het land klaargestoomd voor hun taak als klimaatcoach. De webtool 'My2050' heeft voor hen geen geheimen meer.
En ook niet onbelangrijk: ze staan te springen om jouw leerlingen warm te maken voor de thema's klimaatverandering en transitie.


Nodig een klimaatcoach uit in je klas Een koolstofarme samenleving tegen 2050. Hoe pakken we deze uitdaging aan? Van maart tot december 2017 doorkruisen 10 klimaatcoaches het land om het samen met jouw leerlingen uit te zoeken.
Met een sensibiliseringssessie van 2 lesuren :
  • ontdekken je leerlingen de uitdagingen van klimaatverandering en transitie voor onze maatschappij;
  • creëren ze hun eigen transitiescenario via de nieuwe interactieve webtool 'My2050';
  • kan je als leerkracht na de sessie ook zelf aan de slag met de webtool.

Interesse? Schrijf je klas(sen) meteen in ›

Specifieke vragen?
Contacteer climatecoach [at] goodplanet [dot] beDe klimaatcoaches verrichten hun taken in opdracht en in naam van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit brengt met zich mee dat ze deze Dienst vertegenwoordigen en de standpunten ervan eerbiedigen.