GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 60 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
NME Brussel
Welkom In de kijkerGratis Bubble-opleidingen16/05 Inspiratietocht groene speelplaatsen
MOS, Onderwijscentrum Brussel en Bubble springen samen om de fiets om de Brusselse leerkrachten te gidsen doorheen een aantal groene verborgen pareltjes van Brussel: de speelplaatsen van Goudenregen, Kleurdoos, Sint-Ursula en Poelbos.
Meer info en inschrijving ›

23/05 (9-12.30u) 'De Biodiversiteit in alle staten'
Je ontdekt met al je zintuigen het belang van biodiversiteit en het concept 'ecosysteem' toegepast op 'de vijver'. Bovendien ontdek je verschillende leermiddelen per leeftijd rond het thema.
Meer info en inschrijving ›

23/05 (9-12u) Opleiding schoolmoestuin
Deel 4: Oogst en voorbereiding op de zomervakantie
Meer info ›Educatief aanbod 2018-2019
Neem een kijkje in het rijke educatief aanbod 2018-2019 van Leefmilieu Brussel: projectoproep, kant-en-klare projecten, animatiecycli,... Keuze genoeg!
Schrijf je in vóór 18 juni 2018.

Deze verschillende begeleidingsformules zullen de Brusselse scholen toelaten om:
 • de speelplaats te vergroenen: vijver, weide met wilde bloemen, enzovoort,
 • een moestuin of compost te creëren,
 • de geluidsoverlast te beperken,
 • de afval door drankverpakkingen te verminderen (dankzij het verkrijgen van drinkbussen voor al de leerlingen),
 • het energieverbruik van de school doen dalen,
 • de CO2-voetafdruk van de leerlingen te verkleinen door o.a. de vleesconsumptie ten gunste van vegetarische gerechten of voedselverspilling te verminderen,
 • en nog veel meer ...
Over NME Brussel NME Brussel is het steunpunt voor Natuur- en Milieueducatie (NME) voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Het werkt met steun van Leefmilieu Brussel en wordt verzorgd door GoodPlanet Belgium. Het maakt deel uit van het Bubble scholennetwerk van scholen, leerkrachten en educatief medewerkers met interesse voor NME.


Alle onderwijsactoren zoals directies, leerkrachten (ook in opleiding), docenten, ouders, pedagogisch begeleiders enzovoort kunnen bij ons terecht met vragen over NME. We promoten en ondersteunen NME in het onderwijs.
Iedereen kan in onze uitleendienst (de Mundo-Bib) gratis leermiddelen, boeken, spelen, meettoestellen, DVD's, zaden en andere materialen uitlenen.

Wil je je laten inspireren door collega-scholen die succesvolle projecten opgezet hebben? Klik hier voor de fiches ›

Kijk hier voor een overzicht van de Bubble-activiteiten ›

Meer info over het Bubble-netwerk vind je hier ›

NME Brussel geniet de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel voor de werking in Brussel.
  
Aanbod Dankzij Leefmilieu Brussel kan GoodPlanet NME Brussel als NME-ondersteunende dienst voor onderwijs blijven uitbouwen.

 • Leerlingen, leerkrachten, directies en ouders kunnen bij ons terecht voor info en ondersteuning.
 • Je kan ook terecht in ons documentatiecentrum (de Mundo-Bib), waar je een uitgebreid aanbod vindt van leermiddelen, materialen (meetinstrumenten, dvd's, spelen,…) en boeken. Alles is gratis uitleenbaar.
 • Wens je persoonlijk contact of is het zinvol om eens langs te komen op je school? Wil je zelf een project uitwerken? We komen graag langs om je hierbij te ondersteunen vanuit onze jarenlange ervaring en met voorbeelden uit andere scholen.
 • Meer weten over de thema's waarrond we werken? Klik hier ›
 • Voor becommentarieerde lijsten met leermiddelen en interessante websites per thema:
  klik hier ›
 • Voor de scholenpagina met het aanbod en de gratis leermiddelen van Leefmilieu Brussel:
  klik hier ›

Bubble: Het Netwerk van NME-scholen, leerkrachten en NME-actoren.
Een school is geen eiland. Zeker waar het bij uitstek maatschappelijke thema's betreft als natuur, milieu en duurzaamheid is het zinvol om met elkaar in contact te staan en tot uitwisseling te komen.
Het Bubble-netwerk wil dit faciliteren.

Maak je als school of als leerkracht lid en geniet van de kansen die het netwerk je biedt ›Thema's Leefmilieu Brussel heeft heel wat te bieden voor het onderwijs.
Meer weten? Klik hier ›
 • Afval
  Vanuit het beleid ligt de focus vooral op verpakkingsafval, papiervebruik en voedselverspilling. Er zijn verschillende manieren om dit veelzijdige thema aan te pakken:
  Voorkomen: boterhamdozen en drinkbussen gebruiken, tussendoortjes vanuit de school aankopen in grote verpakkingen
  Hergebruiken: rommelmarkt voor boeken en speelgoed, drank met leeggoed,…
  Sorteren: papier, (drank)verpakking, GFT, batterijen, glas … (hiervoor kan je de pack-animaties van Net Brussel aanvragen) Composteren: een composthoop of –vat, of een wormenbak
 • Energie/Klimaat
  De productie en het gebruik van niet hernieuwbare energie heeft een sterke invloed op de luchtkwaliteit en op ons klimaat. Projecten richten zich in de eerste plaats tot rationeel energieverbruik. Hierdoor kan je al 10 tot 20 % besparen zonder financiële investeringen. Kleine acties zoals de verwarming een graadje lager zetten of onnodige verlichting uitdoen, leren kinderen zuinig omspringen met energie. Verder kan de school ook overschakelen op milieuvriendelijke energie, zorgen voor een goede isolatie, spaarlampen gebruiken, energiezuinige machines aanschaffen.
 • Biodiversiteit
  Met een natuurproject in de school werk je mee aan een dichter groen en blauw netwerk in de stad zodat planten en dieren meer stapstenen hebben om zich te verplaatsen van het ene groene of blauwe plekje naar het andere. De stadsbiodiversiteit vaart er wel bij! Schoolprojecten rond biodiversiteit bieden trajectondersteuning voor het vergroenen van een speelplaats tot een boeiende schooltuin met verscheidene biotopen en een hoge educatieve waarde. Onze zadenbib geeft je alvast kans op gratis zaden. Zoek je een natuurgids of info over de Brusselse natuur, klik hier ›
 • Moestuinen op school
  Zelf groenten, fruit, kleinfruit of kruiden kweken op school is zeer educatief. Onze kinderen en jongeren krijgen zo voeling met de herkomst van hun voedsel en zicht op de zorg die hiermee gepaard gaat. Je leert ook over de ontwikkeling van planten en een kookles met eigen kweek is ontzettend leuk. Onze zadenbib biedt een aantal gratis zaden van groeten en kruiden.
 • Duurzame voeding
  Onze voedingskeuzes hebben een grote impact op onze ecologische voetafdruk. Naast een overmatige vlees- en visconsumptie is ook verspilling een belangrijke oorzaak van milieuschade. Seizoensgebonden, lokale producten bieden een waardig, lekker en gezond alternatief. Denk samen met je leerlingen na over deze kwesties.
 • Eco-consumptie
  Hierbij gaat het erom de kinderen te leren nadenken vooraleer ze iets kopen. Wat zijn de gevolgen voor mens en milieu vanaf de vervaardiging van een product tot de afvalverwerking? Stel bij het begin van het schooljaar een lijst op van milieuvriendelijk schoolgerief, koop gerecycleerd papier, vermijd het gebruik van wegwerpbatterijen … het zijn maar enkele manieren om op school duurzaam te consumeren.
 • Lawaai
  Lawaai staat op de eerste plaats van de milieuhinder die Brusselaars ervaren. Door het geluid te meten van een schoolbel, spelende of 'lerende' kinderen of een druk kruispunt worden kinderen zich bewust van de invloed van lawaai op hun gezondheid en hun algemeen welzijn. Ze leren dat ze door kleine wijzigingen in hun gedrag of akoestische ingrepen in klas of refter lawaaihinder kunnen beperken.
 • Mobiliteit
  Het verkeer is een grote luchtvervuiler in Brussel. Door bijvoorbeeld te werken met begeleide voetgangersrijen, een fietspool of het openbaar vervoer, help je mee aan een betere luchtkwaliteit, minder uitstoot van broeikasgassen én een veiligere omgeving. Werk mee aan een schoolvervoerplan van Brussel Mobiliteit. Meer info: k [dot] roeland [at] goodplanet [dot] be
 • Water
  Met het thema water kun je alle kanten op: zuinig leren omspringen met water, lekken opzoeken en laten repareren, vervuiling tegengaan door milieuvriendelijke schoonmaakproducten te gebruiken, herwaardering van kraantjeswater door drinkfonteintjes te installeren of waterkannen en bekers te voorzien. Leer alles over water in de stad, drinkwatervoorziening en afvalwater enz.
Leermiddelen Hieronder vind je per thema becommentarieerde lijsten met leermiddelen en interessante links.
Projecten & campagnes Hou ook de e-nieuwsbrief 'NME in Brussel' in het oog!

Wens je intensieve ondersteuning bij de uitwerking van milieuzorgthema's? NME Brussel
 • Oproep NME-projecten
  De meeste projectoproepen worden gelanceerd door Leefmilieu Brussel.
  Brussel Mobiliteit doet een oproep voor schoolvervoerplannen.
  Net Brussel heeft een aanbod rond sorteren van afval en netheid op school. Zie: Pack animaties
 • Schoolprojecten
  (de hele school is betrokken en er wordt gewerkt aan een duurzame verandering op de school)
  Voor basis- en secundair onderwijs is er in februari een oproep voor schoolprojecten. Scholen kunnen zelf of met ondersteuning een voorstel met budget uitwerken rond biodiversiteit, afval, energie, geluidshinder, consumptie of duurzame voeding. Wanneer hun project wordt gevalideerd door de jury verkrijgen ze naast ondersteuning ook een subsidie van maximum € 750.
 • Klasprojecten
  (één of meerdere klassen voeren een educatief traject uit)
  Oproep gebeurd in september.
  • Klassen uit kleuter-en basisscholen kunnen inschrijven op projecten rond afvalpreventie, geluid, energie en duurzame voeding.
  • Klassen uit het secundair onderwijs kunnen inschrijven rond de thema's afvalpreventie, energie of duurzame voeding. Je kan kiezen voor een eenmalige sensibiliserende activiteit of voor een actiegericht traject van drie klasvormingen.
 • Ander opportuniteiten
  • Campagnes: scholen kunnen ook deelnemen aan de campagne 'GoodPlanet Actions' en aan de Europese week van de afvalvermindering.
  • NME Brussel biedt gratis pedagogische studiedagen over projectmatig werken rond NME-thema's aan. Er wordt op maat van de school gewerkt. Meermaals zijn er open studiedagen rond ondermeer natuurbeleving, water, energie, voeding,…Studiedagen kunnen ook samen met MOS, LOGO of Kleur Bekennen naar gelang het thema en de grootte van de groep.
  • Het Bubble–netwerk biedt open studiedagen rond ondermeer natuurbeleving, water, energie, voeding,…
  • Voor ondersteuning van werkgroepen die bezig zijn rond NME en vergroening van de schoolterreinen kan je terecht bij NME Brussel indien je nog niet in een ondersteund project zit of bij MOS.
  • Basis- en secundaire scholen kunnen voor het thema verkeer en mobiliteit instappen in het project 'schoolvervoersplannen'. Voor de lagere scholen is er een leskoffer mobiliteit, voor de kleuters de 'bambinibox' (te ontlenen via de Mundo-Bib).
  • Lerarenopleiding: ben je kleuterleid(st)er of leerkracht in opleiding en doe je stage in een Brusselse school? Dan kan je ook bij ons terecht als je rond NME-thema's wil werken.
 • Eindtermen
  Met natuur- en milieueducatie kunnen meerdere eindtermen zoals taal, wiskunde, muzische enz. vorming aan bod komen. Op vlak van attitude en wereldoriëntatie kan je moeilijk buiten NME als middel om tot een volwaardige sociaal-ecologische opvoeding te komen.
MOS
 • Voor kleuter-tot hoger onderwijs kan je ook terecht bij de MOS-coördinator van Brussel.
 • NME Brussel en MOS (Milieuzorg Op School) zijn aparte organisaties maar werken nauw samen. Waar thema's (bvb. voeding, water,…) raakvlakken hebben met gezondheidsopvoeding of wereldburgerschap werken we samen met LOGO en Kleur Bekennen Brussel.

Contact Kris Van Ingelghem
Edinburgstraat 26
1050 Brussel

+32 (0)2 893 08 09
+32 (0)473 96 85 04

kris [at] goodplanet [dot] be
www.nme-brussel.be

E-nieuwsbrief De e-nieuwsbrief 'NME in Brussel' (basisonderwijs of secundair onderwijs) brengt elke schoolmaand een berichtje met actualiteit over natuur en milieu-educatie in het gewest.

Dit schooljaar zetten we telkens de focus op een specifiek milieuthema. Verder is er nieuws over o.a. campagnes, tentoonstellingen, publicaties, nascholingen en projectoproepen. Niet te missen dus!

Om in te schrijven mail naar kris [at] goodplanet [dot] be met vermelding BO of SO.