GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 60 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
GoodPlanet posters
Posters 'Duurzame ontwikkeling, waarom?' 'Duurzame ontwikkeling, waarom?' is de derde educatieve posterreeks die GoodPlanet Belgium gratis verstuurt naar alle Belgische scholen.

De posters tonen via verschillende invalshoeken van duurzame ontwikkeling de ecologische en sociale uitdagingen van vandaag. Hoe we daarmee omgaan, zal immers bepalend zijn voor de toekomst. De reeks bestaat uit 22 posters met prachtige beelden van de bekende fotograaf en filmregisseur, alsook erevoorzitter van GoodPlanet Belgium, Yann Arthus-Bertrand.

Met deze posterreeks wil GoodPlanet Belgium scholen stimuleren om educatie voor duurzame ontwikkeling een plaats te geven in het schoolwerkplan. Ben je op zoek naar educatief materiaal of wil je een workshop rond duurzame ontwikkeling organiseren in de klas? Contacteer dan ons team.

Tip: Stel de foto's op school tentoon. Zo inspireer je leerkrachten en leerlingen om actie te ondernemen en op die manier ook anderen te sensibiliseren op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Klik op de posters om deze te bekijken/downloaden of download de volledige posterreeks in ZIP-formaat.

Ook de vorige posterreeksen 'Het bos, een levende gemeenschap' (2011-2012) en 'Water, een vitale levensbron' (2012-2013) kan je nog steeds gratis downloaden.

Met de steun van Spadel, Belgacom, bpost, Die Keure, JC Decaux, Klasse, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Overheid.

Duurzame ontwikkeling, waarom?

Het water beschermen

Samenleven - 7 miljard mensen

Vluchteling zijn

Overleven in de stad

Stedeling zijn

Leven van zijn werk

Het leven in de zeeën beschermen

Wonen langs de kusten zonder ze te vervuilen

Geen roofbouw op de hulpbronnen van de Aarde

Toegang krijgen tot drinkbaar water

Meer hernieuwbare energiebronnen

Energie besparen

Ons afval verminderen

Respect voor iedereen

Leven met de krachten van de natuur

Natuurrampen voorkomen

Het klimaat verandert

Vochtige gebieden, noodzakelijke rijkdommen

Ecosystemen, bronnen van leven

De biodiversiteit in gevaar

Zich voeden met respect voor de Aarde

Brochure
 
Posters 'Water, een vitale levensbron' Ben je leerkracht en wil je met de posterreeks ‘Water, een vitale levensbron’ aan de slag op school? GoodPlanet helpt je op weg met methodieken voor het lager onderwijs en het secundair onderwijs.

Wil je meer te weten komen over de thema's die via de prachtige beelden aan bod komen, lees dan zeker ook het infodossier.
Per poster ontdek je interessante waterweetjes, boeiende uitspraken, levendige getuigenissen, interviews met waterexperts en haalbare tips voor duurzaam watergebruik.

Tip: Door de foto’s op school tentoon te stellen, kunnen leerkrachten en leerlingen inspiratie opdoen om zelf op een creatieve manier actie te ondernemen en zo ook anderen te sensibiliseren op het vlak van waterbescherming.

Klik op de posters om deze te bezichtigen/downloaden of download de volledige posterreeks in ZIP-formaat.

Ook de posterreeks van het schooljaar 2011-2012, 'Het bos, een levende gemeenschap' kan je nog steeds gratis downloaden.


Water, een vitale levensbron

De watercyclus

Water als centrum van het leven

Vochtrijke gebieden: half land, half water

Dorheid, of wanneer water de beperkende factor wordt

De zee middenin de watercyclus

Toegang tot water, waardemeter voor sociale ongelijkheden

Water in ontwikkelingslanden

Water als ziektedrager

Water, onmisbaar voor de landbouw

Verontreiniging van waterlopen en watervoorraden

Stromen die voor alles en nog wat dienen

Water in het dagelijkse leven van de stadsbewoners

Water in de cultuur

Klimaatverandering en de watercyclus

De noodzaak om water te delen

Water tot elke prijs

De functie van gletsjers

Beter gebruik maken van water

Wanneer de mens de omloop van het water verandert

Brochure

Infofiche spadel

Stripverhaal 'het conflict'