GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 60 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
Mobiliteit
Mobiliteit is ... samen in de file staan? GoodPlanet gelooft in het juiste verplaatsingsmiddel op de juiste plaats. Te voet naar de bakker, met de fiets naar de winkel, met de trein naar het werk en met de (deel-) wagen voor occasionele verplaatsingen.

Samen met scholen, bedrijven en overheden herontdekken we duurzame mobiliteit op dagdagelijkse en occasionele verplaatsingen. Want onbekend is onbemind en elke situatie is uniek. Wat dacht je bijvoorbeeld van samen naar school 'voetpoolen', met de elektrische (huur)fiets naar een vergadering of de kunst ontdekken in de metrostations?

Een gezonde mix van verplaatsingsmiddelen is leuker, gezonder, sneller, goedkoper, socialer en ... milieuvriendelijker! GoodPlanet plaatst de intermodale mobiliteit op de agenda. En jij?
Educatieve workshops De eerste stapjes in onze wijk! Gedurende één voormiddag verkennen je leerlingen de schoolomgeving op een speelse manier.
Tijdens de wandeling ontpoppen ze zich tot mini-experten in verkeersveiligheid via activiteiten zoals een blotevoetenpad, geluiden uit de stad en het platteland herkennen, een mobiliteitsspel waarbij je al je zintuigen nodig hebt, samen bouwen aan een prachtige maquette, ...Doelgroep: 2de, 3de kleuterklas, 1ste jaar lager onderwijs
Duur: 1 voormiddag
Kostprijs?
 • Gratis voor de scholen in Schoolvervoerplan – maak je aanvraag via het actieplan naar Brussel Mobiliteit
 • Voor andere Brusselse scholen: gratis voor 1 klas per school (15 vormingen worden gesubsidieerd door het Kabinet van Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets)
  Online inschrijven kan je hier.
Voor alle anderen onze vaste prijs + vervoerskosten. ›

Meer info:
Julie Godart
+32 (0)2 893 08 11
j [dot] godart [at] goodplanet [dot] be
Op pad met de mobi-pass De leerlingen krijgen een mobi-pass (een soort van mobiliteits-ID) en gaan de mobiliteit "beleven", te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. Verloopt alles vlot en geraakt iedereen op zijn bestemming of loopt de verplaatsing in het honderd? We overlopen de ervaringen, voor- en nadelen van de verschillende vervoersmiddelen, zoeken we naar oplissingen en gaan samen een (klas-) engagement aan.
Doelgroep: 2de graad lager onderwijs
Duur: 120 minuten
Interesse? ›
We bewegen in onze wijk! We beleven samen de mobiliteit in de wijk van de school tijdens twee voormiddagen. Op het menu: een originele wandeling in de wijk, de ontdekking van het woord mobiliteit in al zijn facetten, tekeningen maken op basis van de verplaatsingen van de leerlingen naar de school, de wandeling natekenen... Al deze activiteiten gebeuren met de gedachte waarbij de belevingen van de leerlingen centraal staan.
Doelgroep: 4de, 5de en 6de jaar lager onderwijs
Duur: 2 voormiddagen, de workshop kan eveneens op 1 voormiddag aangeboden worden
Interesse? ›
Actieplan opgemaakt door en voor leerlingen Leerlingen maken in 3 contactmomenten actief en creatief een actieplan voor schoolvervoerplan op.

Na eerst een diagnose te hebben gemaakt van de omgeving zullen de leerlingen op kaart hun verplaatsingen leren plaatsen in een tijd-ruimte perspectief. Zowel op objectieve als subjectieve wijze zullen ze de verschillende vervoersmogelijkheden ontleden en hun eigen verplaatsingen analyseren. Na reflectiemomenten en discussies zal men aan de hand van "likes" het aangenaamste en duurzaamste verplaatsing voor gebracht worden. Aan de hand van brainstorming, voorbeelden en gerichte vraagstelling worden acties uitgedacht en taken verdeeld om deze uit te werken.
Doelgroep: 2de en 3de graad secundair onderwijs
Duur: 3 sessies van 2 lesuren (2X50 min)
Interesse? ›
Over the top De klimaatverandering is een realiteit. Door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. Poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en harder toe, ecosystemen raken bedreigd en klimaatvluchtelingen zijn nu al realiteit. Gaan we over the top? Of keren we onze kar, voordat het te laat is? Laten we kiezen voor de laatste optie: actie! We vertrekken vanuit vijf thema's waarmee we dagelijks in contact komen: voeding, consumptie en afval, energie en wonen, mobiliteit en natuur en biodiversiteit.

Keuze uit twee workshops: 'Klimaatverandering, what's in a name' en 'Klimaat voor een nieuwe wereld'.

Daarnaast omvat Over the top een educatief pakket, een rondreizende expo en een carbon footprint calculator. Op de site vind je heel wat filmpjes, foto's en interessante links aan om het werken rond klimaatverandering concreet te maken.

Meer info: www.goodplanet.be/overthetop
Doelgroep: 2e en 3e graad ASO en TSO, maximum 25 leerlingen per workshop
Duur: twee lesuren
Meer info ›
Interesse? ›
Mobiliteitsstand Deze workshop is ideaal om bezoekers van een evenement even stil te laten staan bij de keuze voor hun verplaatsingsmiddel. Wie zorgde voor de grootste CO2-uitstoot en wie moest de grootste afstand overbruggen? We onderzoeken en vergelijken onze dagelijkse verplaatsingen: afgelegde afstand, CO2-uitstoot, kostprijs, tijdsinvestering,…
Kiezen we het juiste vervoersmiddel voor de afgelegde afstand of is er een alternatief mogelijk ?
Doelgroep: alle doelgroepen mogelijk (evenement)
Duur: 1 dag of 1 halve dag - 15 minuten (per deelnemer)
Interesse? ›
Interesse?
 • Prijzen* (tenzij anders vermeld)
  - halve dag: 180 euro
  - volledige dag: 290 euro
  + verplaatsingskosten: maximum 40 euro

  * Basistarief voor scholen.
  Ben je geen leerkracht maar wil je graag een workshop aanvragen?
  Dat kan! Contacteer ons voor een prijsofferte.
 • Financiële ondersteuning
  Informeer bij je gemeente of provincie naar de mogelijkheden.

  Gratis voor Brusselse scholen in schoolvervoerplan indien de workshop aangevraagd werd in het actieplan.
  Een aantal van de workshops kunnen gefinancierd worden via het project Slimme Mobiele Scholen (SMS) van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV).
 • Praktisch
  De vorming gaat door in de klas of in de schoolomgeving.
 • Info en afspraken
  Kevin Roeland
  +32 (0)2 893 08 10
  k [dot] roeland [at] goodplanet [dot] be
Projecten Safety Around Schools Veilig verkeer in de schoolomgeving
Het Europees project Safety Around Schools wil het woon-schooltraject en het verkeer in de schoolomgeving veiliger maken door:
 • Gemotoriseerd vervoer te verminderen en te vertragen.
 • In kaart te brengen waar mensen zich onveilig voelen in het verkeer.
 • (Samen) stappen en fietsen aan te moedigen.
Via een digitale applicatie verzamelt de school gegevens om de mobiliteitssituatie in kaart te brengen. De app vergemakkelijkt het vervolgens om:
 • Groepen ouders en leerlingen samen te stellen die (gedeeltelijk) hetzelfde woon-schooltraject afleggen. De app geeft gemeenschappelijke vertrekpunten aan en locaties waarop routes samenkomen.
 • Gevaarlijke situaties aan te pakken. Bijvoorbeeld slechte verlichting of een oversteekplaats zonder zebrapad.
 • Per vervoermiddel het veiligste woon-schooltraject uit te stippelen, afgestemd op het uur van de verplaatsing en de lokale omstandigheden.
GoodPlanet begeleidde tijdens schooljaar 2017-2018 een testfase in 4 Brusselse scholen. Tijdens de zomervakantie krijgt de app een grondige update op basis van de feedback van de deelnemende scholen. Vanaf september 2018 zoeken we extra scholen om de verbeterde app uit te proberen en te evalueren.

Safety Around Schools kadert in het Europees consortium bIoTope. Meer dan 30 partners werken samen om nieuwe slimme toepassingen beschikbaar te maken voor een breed publiek.
Meer weten? Je aanmelden als testpersoon of testschool?

Contacteer Kevin Roeland
+32 (0)2 893 08 10
k [dot] roeland [at] goodplanet [dot] be
Street Motion Hoe verplaats jij je door de stad? Volg je de mainstream of kies je al radicaal voor vervoermiddelen van de toekomst: sportief op de fiets, met de step of skateboard, chill met de bus, lekker te voet of een combinatie?

Van 16 september 2018 tot 30 november 2018 lanceren we wekelijks nieuwe uitdagingen die je kan uitvoeren met je klas, vrienden of groepje binnen jouw school. Via deze uitdagingen kom je in aanraking met duurzame mobiliteit en verkeersveiligheid: welke invloed hebben jouw mobiliteitskeuzes op je omgeving? Je confronteert ook anderen met hun keuzes: bezet de parkeerplek van een auto, geef nepboetes aan verkeersovertreders in de buurt, maak een selfie met een buschauffeur of deel een foto van een gevaarlijk verkeerspunt en tag je burgermeester!

Stuur ons na elke uitdaging een foto en verzamel zo punten. Heeft jouw groepje uiteindelijk de meeste punten, dan kan je coole prijzen winnen.
Doelgroep: leerlingen secundair 2e en 3e graad
Waar: Brussel
Duur: Van 16 september 2018 tot 30 november 2018
Ben je leerkracht of directeur op een secundaire school in Brussel?
Interesse om je leerlingen bij dit project te betrekken?
Schrijf je hier gratis in.

Contacteer Peter Paul Vossepoel voor meer informatie:
+32 (0)487 87 51 83
pp [dot] vossepoel [at] goodplanet [dot] be
Voetgangersbrevet Het traject start met een theoretische sessie gegeven door de leerkracht. Daarna bootsen de leerlingen een verkeersituatie na: een stuk op de stoep stappen en dan de straat oversteken. Dit gebeurt in een veilige omgeving (speelplaats of speeltuin in de buurt) en begeleid door een educatief medewerker van GoodPlanet. Na deze ervaring oefenen ze dezelfde situatie in real life in de buurt van de school. Tot slot worden ze op de proef gesteld en krijgen ze een quotering. Geslaagde leerlingen ontvangen een brevet, de anderen krijgen een bewijs van deelname.

4 voordelen voor deelnemende klassen
 • Specifieke opleiding rond verkeersveiligheid voor leerkrachten;
 • Kant-en-klare leermiddelen rond verkeersregels;
 • Ondersteuning bij de oefeningen rond praktische vaardigheden door een educatief medewerker van GoodPlanet;
 • Leerlingen (en hun ouders) zijn zich bewust van hun vaardigheden.
Doelgroep:
Brusselse scholen: enkel eerste leerjaar (gratis voor 2 klassen per school)
Duur: begeleiding gedurende een schooljaar
Interesse?
Schrijf je hier in

Meer info:
Julie Godart
+32 (0)2 893 08 11
j [dot] godart [at] goodplanet [dot] be
Schoolvervoerplannen in BrusselBrusselse scholen kunnen zich elk jaar engageren om samen met GoodPlanet en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een schoolvervoerplan op te stellen. GoodPlanet gaat dan samen met de scholen aan de slag om de mobiliteitssituatie te analyseren, advies te geven en acties op poten te zetten. Het doel: leerlingen, ouders en leerkrachten sensibiliseren voor een multimodale, duurzame en veilige mobiliteit opdat zowel de leerlingen, de ouders als de leerkrachten hun vervoersgewoontes kunnen doorbreken en de verkeersveiligheid op en rond de campus verhogen.
Meer info : www.facebook.com/SVP.PDS
Schoolvervoerplannen in VlaanderenGoodplanet engageert zich ook samen met scholen, gemeenten en/of provincies om schoolvervoerplannen op te stellen in Vlaanderen. Afhankelijk van de wensen van de partner kan er een bepaald traject afgelegd worden. Men kan meer het klassieke schoolvervoerplan per school uittekenen alsook een afgeleide ervan. Zo combineren we in Keerbergen een klassiek schoolvervoerplan samen met een coherente gemeentelijke visie. Daar is het doel dat de leerlijnen van de gemeentes samen verweven worden met de scholen en dat er duidelijke communicatie is tussen beide. Ook de provincie volgt dit op. Andere variabele projecten of grootschalige mobiliteitsacties zijn ook mogelijk.
 
Participatie Dialoog mobiliteit Jongeren verplaatsen zich dagelijks naar school, de sportvereniging, het jeugdhuis,… Ze zijn eigenlijk allemaal ervaringsdeskundige op het vlak van mobiliteit. Om hun stem een plaats te geven, organiseert GoodPlanet de Dialoog mobiliteit. Jongeren worden er gekoppeld aan beleidsmakers (verschillende gemeentelijke/regionale overheden) en mobiliteitsspelers (bv. De Lijn, MIVB,…). De duo's testen vervolgens samen verschillende verplaatsingsmodi: te voet, de fiets, het openbaar vervoer,… Deze ervaring geeft voldoende stof tot nadenken en dialoog over mobiliteit. Het tweede deel van de dag wordt dan ook gewijd aan de jongeren, hun bezorgdheden en ideeën.
Doelgroep: secundaire scholen
Duur: voormiddag of hele dag
Contacteer Kevin Roeland voor meer informatie:
+32 (0)2 893 08 10
k [dot] roeland [at] goodplanet [dot] be
Leermiddelen Over the top - educatief pakket De klimaatverandering is een realiteit. Door de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op. Poolkappen smelten, klimaatrampen slaan vaker en harder toe, ecosystemen raken bedreigd en klimaatvluchtelingen zijn nu al realiteit. Gaan we over the top? Of keren we onze kar, voordat het te laat is? Laten we kiezen voor de laatste optie: actie!

In het educatief pakket vind je enkele methodieken om te werken rond klimaatverandering in je klas. Hierbij vertrekken we vanuit vijf thema's waarmee we dagelijks in contact komen: voeding, consumptie en afval, energie en wonen, mobiliteit en natuur en biodiversiteit. Deze worden uitgewerkt in de eerste vijf themahoofdstukken. Daarnaast is er een hoofdstuk Handen uit de mouwen, volledig gewijd aan actiegerichtheid, en een Inspiratiewand, bedoeld voor wie dieper op een van de thema's wil ingaan.

Daarnaast omvat Over the top een rondreizende expo, workshops en een carbon footprint calculator. Op de site vind je heel wat filmpjes, foto's en interessante links aan om het werken rond klimaatverandering concreet te maken.

Bij Over the top horen ook twee educatieve workshops.
Doelgroep: 2e en 3e graad secundair onderwijs ASO en TSO.
Mits aanpassing is het ook bruikbaar voor BSO.
Meer info ›
Schone lucht voor iedereen! In 60% van de scholen in Belgïe is de luchtkwaliteit verontrustend tot illegaal slecht. Vooral door uitlaatgassen van het verkeer is er op veel plekken een hoge concentratie van schadelijke stoffen, zoals NO2, CO2.
Meer weten over de problematiek? Download hier de affiche met tips voor minder auto's en gezondere lucht.Werken met GIS en duurzame mobiliteit in de klas De GIS-technologie (GIS = Geografisch Informatiesysteem) biedt ontelbare mogelijkheden, ook op school. Deze handleiding voor leerkrachten helpt je aan de hand van een concrete oefening om stap voor stap met GIS aan de slag te gaan. Je verzamelt samen met de leerlingen informatie en maakt een digitale kaart. Zo leer je de leerlingen bijvoorbeeld een mobiliteitknelpuntenkaart of een voet- of fietspoolkaart maken. De handleiding gaat zelfs een stap verder en helpt je om deze kaarten ook effectief te gebruiken in de klas. Zo reflecteer je met je leerlingen over duurzame mobiliteit, de voor- en nadelen van hun vervoersmodi, enzovoort. Of wat dacht je van een dialoog met de gemeente op basis van jullie knelpuntenkaart?
Doelgroep: 3de graad lager onderwijs – 1ste graad secundair onderwijs
Duur: 2 x 50 min + gegevens verzamelen
Je kan de handleiding downloaden op : www.iguess.eu
Kijk onder 'Sustainable school Mobility' - Vertaling NL.
Voor deze oefening heb je GIS software nodig.