GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 60 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
Klimaatcoach
Gratis sessies voor de derde graad secundair onderwijsNodig een 'klimaatcoach' uit in je klas voor een gratis animatiesessie over de klimaatverandering
Schooljaar 2018-2019 staan onze klimaatcoaches opnieuw klaar om een verrijkende sessie te geven in jouw klas.


Met dit project wil de federale Dienst Klimaatverandering, in samenwerking met GoodPlanet, de leerlingen van de derde graad secundair (van alle onderwijsnetten en elke studierichting) aanmoedigen zich te informeren over de uitdagingen van de klimaatverandering en deel te nemen aan het debat over de transitie naar een koolstofarme maatschappij tegen 2050.

Tussen maart 2017 en juni 2018 bezochten onze klimaatcoaches reeds een groot aantal klassen om de leerlingen te informeren en samen na te denken over de verschillende pistes om te evolueren naar een koolstofarme maatschappij (die minstens 80% tot 90% minder broeikasgassen uitstoot) tegen 2050.
Bekijk hier inspirerende getuigenissen van leerlingen, leerkrachten en klimaatcoaches.


De webtool Enkele duizenden jongeren uit de derde graad secundair hebben zich al gebogen over de educatieve webtool « My2050 » om deze ambitieuze maatschappelijke uitdaging te realiseren.


De Klimaatcoaches De Klimaatcoaches hebben via hun opleiding een studies multidisciplinaire kennis een ruime ervaring op milieuvlak. Daarnaast werden ze tijdens een korte, maar krachtige opleiding door de beste klimaatexperts van het land klaargestoomd voor hun taak als klimaatcoach. De webtool 'My2050' heeft voor hen geen geheimen meer.
En ook niet onbelangrijk: ze staan te springen om jouw leerlingen warm te maken voor de thema's klimaatverandering en transitie.


Nodig een klimaatcoach uit in je klas Een koolstofarme samenleving tegen 2050. Hoe pakken we deze uitdaging aan? 10 klimaatcoaches doorkruisen het land om het samen met jouw leerlingen uit te zoeken.
Met een sensibiliseringssessie van 2 lesuren :
  • ontdekken je leerlingen de uitdagingen van klimaatverandering en transitie voor onze maatschappij;
  • creëren ze hun eigen transitiescenario via de nieuwe interactieve webtool 'My2050';
  • kan je als leerkracht na de sessie ook zelf aan de slag met de webtool.

Interesse? Schrijf je klas(sen) meteen in ›

Specifieke vragen?
Contacteer climatecoach [at] goodplanet [dot] beDe klimaatcoaches verrichten hun taken in opdracht en in naam van de Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dit brengt met zich mee dat ze deze Dienst vertegenwoordigen en de standpunten ervan eerbiedigen.