GoodPlanet Belgiuminspireert jong en oud om een duurzame samenleving te realiseren, door positieve acties te ondernemen en expertise te delen. Jaarlijks bereiken onze 60 medewerkers zo meer dan 500.000 kinderen, jongeren en volwassenen over heel België.
Leercentrale geothermie en warmtenetten
Aardwarmte is hot
Ontdek deze duurzame energiebron samen met je leerlingen
Inschrijven voor een klasbezoek (met vernieuwde rondleiding)
aan de leercentrale geothermie en warmtenetten tijdens schooljaar 2018 – 2019 kan vanaf nu!Wat is geothermie? Op de Balmatt-site in Mol wordt water van meer dan 120°C opgepompt uit diepe grondlagen. Vanaf oktober 2018 stroomt de eerste aardwarmte door de warmtenetten richting VITO, de Vlaamse Instelling voor Technologisch onderzoek. Ook de gemeentes Mol en Dessel zullen aangesloten worden op het warmtenet.
Meer weten over geothermie ›

Wist je dat...
 • Reeds 5000 leerlingen een bezoek brachten aan de leercentrale geothermie en warmtenetten.
 • Dit het 4de schooljaar is dat er klasbezoeken plaatsvinden. Ook dit jaar zijn de klasbezoeken gratis voor scholen.
 • VITO en GoodPlanet de jaarprijs wetenschapscommunicatie 2017 wonnen voor de manier waarop we dit thema aanbrengen bij jongeren.
 • De rondleiding vanaf schooljaar 2018-2019 in de geothermische centrale zelf plaatsvindt (en dus niet meer in de wetenschapshal). Via augmented reality ontdekken je leerlingen alle mogelijkheden van deze energiebron.


Dit project kwam tot stand in samenwerking met:
Inschrijven Praktische afspraken:
 • Klasbezoeken vinden plaats vanaf 1 oktober 2018 tot en met 30 juni 2019.
 • Het klasbezoek duurt 120 minuten.
 • Zijn beschikbaar voor secundair onderwijs en derde graad lager onderwijs.
 • Klasbezoeken zijn gratis, maar elke klas zorgt voor eigen vervoer.
  • Gelieve tijdig aanwezig te zijn.
  • Indien u de dag zelf vertraging ondervindt, brengt u mij hiervan dan op de hoogte?
  • Er zijn in de leercentrale geen voorzieningen om te lunchen.

Wat staat er op het programma?
 • Ontvangst en rondleiding door een GoodPlanet gids
 • Rondleiding in de nieuwe geothermiecentrale
 • Vernieuwde werkvormen: interactieve tijdlijn, aughmented reality, …
 • Bezoek aan demonstratiewoning, aangesloten op warmtenet!

Wenst u meer info over de rondleiding of heeft u vragen i.v.m. de online inschrijving?

Neem contact op met:
Marieke Tijskens
+32 (0)473 88 67 82
geothermie [at] goodplanet [dot] be

Een klasbezoek kan enkel gereserveerd worden via online inschrijving.
Gelieve PER KLAS een formulier in te vullen en te versturen. Na inschrijving neemt een medewerker van GoodPlanet Belgium contact met u op voor verdere afspraak.
Klik hier voor het inschrijfformulier
Project & partners De centrale doelstelling van dit project is om in de periode van november 2015 t.e.m. juni 2017 intensieve klasbezoeken aan de Balmatt-site van VITO in Mol, waar op dat moment de eerste geothermische proefboring van Vlaanderen plaatsvindt, op te zetten voor leerlingen van het secundair onderwijs.
Via attractieve presentaties en unieke demonstratiescenes en –voorwerpen maken de leerlingen hierbij kennis met geothermie en warmtenetten, inclusief de mogelijke implicaties op het gebied van klimaatverandering en de creatie van een groene chemische industrie. Tenslotte bezoeken de leerlingen de enige werkende boortoren voor het uitvoeren van diepboringen in Vlaanderen.

Dit project is niet alleen gericht op STEM-richtingen, maar beoogt ook om de interesse voor andere studierichtingen in wetenschappen en techniek te intensifiëren. Eenmaal de specifieke infrastructuur aanwezig is, kan ze ook gebruikt worden om doelgroepen van buiten het onderwijs (burgers, ondernemers, beleidsmakers…) op een attractieve wijze te laten kennismaken met geothermie en warmtenetten. De aanwezigheid van de boortoren, zowat de grootste in zijn soort, is daarbij een unieke troef.

Geothermie voor STEM werd geïnitieerd door InnEd BVBA en KOGEKA (Katholiek Onderwijs Geel-Kasterlee), op vraag van VITO. Het project wordt uitgevoerd door volgende partners.

VOKA Kamer van Koophandel Kempen VOKA is als projectcoördinator verantwoordelijk voor het opvolgen van de projectinvulling, het promoten van het project en de communicatie en publicatie van de resultaten. Verder richt VOKA zich op de bekendmaking van het project naar een breed publiek en de ondernemerswereld en het aanmoedigen van de betrokkenheid van ondernemers bij het project.
VITO VITO stelt de benodigde ruimtes ter beschikking en zorgt voor de inrichting ervan.
VITO is verantwoordelijk voor de wetenschappelijke – technische uitwerking van het programma en voor de opleiding van de gidsen.
Tenslotte zorgt VITO voor de wetenschappelijke – technische ondersteuning van de deelnemende scholen bij het uitwerken van STEM-projecten.GoodPlanet BelgiumGoodPlanet Belgium is verantwoordelijk voor zowel de volledige registratie en de praktische organisatie van de bezoeken (afspraken met scholen) als voor het effectief rondleiden van de klassen op de afgesproken tijdstippen.

GoodPlanet koppelt op regelmatige basis een evaluatie en mogelijke verbeterpunten terug naar VOKA en VITO. Na afloop van het project maakt GoodPlanet de finale evaluatie, inclusief een overzicht van alle bezoeken.Provincie Antwerpen Geothermie voor STEM is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie Verdeelkrediet Economie van de Provincie Antwerpen.